ΣΠΕΦ: Tιμές που θα κάνουν βιώσιμα τα μικρά φωτοβολταϊκά

ΣΠΕΦ: Tιμές που θα κάνουν βιώσιμα τα μικρά φωτοβολταϊκά

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά ( ΣΠΕΦ) με έγγραφό του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ζητάει μεταβατικό χρόνο για τις αλλαγές τις τιμές αποζημίωσης των νέων Φ/Β εγκαταστάσεων αλλά και οι προσαυξήσεις στις Τιμές Αναφοράς να είναι τέτοιες που να καθιστούν βιώσιμα τους μικρούς σταθμούς.

Το σχετικό έγγραφο του ΣΠΕΦ έχει ως ακολούθως:

“Σε συνέχεια της έκδοσης της εν θέματι Γνωμοδότησης της ΡΑΕ αναφορικά με το προτεινόμενο εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών καθεστώς λήψης Τιμής Αναφοράς (ΤΑ) για την σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) για νέους Φ/Β σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 100 kW, δια της παρούσης εκφράζουμε τον προβληματισμό και την αντίθεση μας ως προς την προτεινόμενη μεθοδολογία από την Αρχή.  Αναλυτικότερα:

Η ΡΑΕ προτείνει η ΤΑ για τους εν θέματι νέους Φ/Β σταθμούς έως 100kWνα προκύπτει ίση με 1,1 x μΑΔΥΠν-1, όπου μΑΔΥΠν-1 είναι η μεσοσταθμική τιμή που προκύπτει από την τελευταία ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 20MW η οποία έχει διεξαχθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

Στον πρόσφατο διαγωνισμό ΡΑΕ του Δεκεμβρίου ’18 ωστόσο η Κατηγορία ΙΙ (έργα ισχύος άνω του 1 MWκαι μέχρι 20 MW) ακυρώθηκε, οπότε η μΑΔΥΠν-1παρεμπιπτόντως πρόσκαιρα επί του παρόντος ορίζεται μόνο από την Κατηγορία Ι (έργα < 1 MW) και είναι ίση με 66,66 ευρώ/MWh, οπότε η προτεινόμενη νέα τιμή από την ΡΑΕ θα ανέρχεται σε 1,1 x 66,66 = 73,33 ευρώ/MWh. Με δεδομένο όμως ότι στους επόμενους διαγωνισμούς δεν θα υπάρχουν πλέον χωριστές Κατηγορίες Ι και ΙΙ αλλά θα συγχωνευτούν, καθώς και ότι η συμμετοχή των μεγαλύτερων του 1 MWμονάδων θα προσμετράται στο μεσοσταθμικό αποτέλεσμα, κάτι που τώρα δεν συμβαίνει επειδή όπως προαναφέρθηκε η Κατηγορία ΙΙ τον Δεκέμβριο του 2018 ακυρώθηκε, αναμένεται ήδη από τον επόμενο διαγωνισμό ραγδαία μείωση του μΑΔΥΠν-1, οπότε και η τελική τιμή που θα δίνεται στα νέα Φ/Β<100 kW να πέσει πολύ κάτω όχι μόνο από τα 73,33 ευρώ/MWh αλλά και από τον ισχύοντα τώρα κανόνα του 1,2 x ΟΤΣν-1 που δίνει για διασύνδεση σταθμών εντός του 2019 τιμή 72,47 ευρώ/MWh.

Με τη ρύθμιση επιπλέον αυτή και χωρίς να προτείνεται κανένας μεταβατικός χρόνος εφαρμογής από την ΡΑΕ μετά τον εκάστοτε διαγωνισμό της για την εφαρμογή κάθε φορά της νέας τιμής βάσης μΑΔΥΠν-1, είναι πιθανόν μικρά έργα που ήδη θα υλοποιούνται με ένα συγκεκριμένο businessplan και ανειλημμένες οικονομικές δεσμεύσεις, ξαφνικά, ίσως και μερικές μάλιστα ημέρες πριν την διασύνδεση τους στο δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ, να μεταβάλλεται καίρια η ΤΑ τους προς τα κάτω.  Τούτο επειδή «απλώς» συνέπεσε λίγες ημέρες νωρίτερα να διεξαχθεί διαγωνισμός ΡΑΕ για πολύ μεγαλύτερα μάλιστα Φ/Β έργα έως 20 MW και επειδή στον διαγωνισμό αυτό κάποια τέτοια έργα διεξάγοντας τον δικό τους, πάντως διαφορετικόαγώνα (άλλα επίπεδα οικονομιών κλίμακας, κόστους προμήθειας υλικών και χρηματοδότησης),οδήγησαν τις τιμές σε περαιτέρω χαμηλά από του Δεκεμβρίου ’18 απολύτως απαγορευτικά για μικρές επενδύσεις επίπεδασυνεπεία και του κανόνα υπερπλήρωσης και πάντως χωρίς ουδείς να γνωρίζει αν εν τέλει θα υλοποιηθούν κιόλας.

Όλα αυτά μάλιστα την ώρα που για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ του Πίνακα 1, της περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4414/2016 προβλέπεται μεταβατικός χρόνος εφαρμογής της κάθε αλλαγής στις αρκετά υψηλότερες μάλιστα εν γένει ΤΑ τους μέχρι τον μεθεπόμενο Ιανουάριο κάθε φορά και εν προκειμένω τώρα για έργα που θα διασυνδεθούν από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά.  Δηλαδή ενώ στα νέα έργα Φ/Β μέχρι 100kW η Γνωμοδότηση, αν υιοθετηθεί, θα οδηγεί σε απρόβλεπτη κάθε φορά μεταβολή της ΤΑ ήδη μάλιστα από τον προσεχή Απρίλιο με δεδομένη την εξαγγελθείσα πρόθεση της ΡΑΕ τότε να διεξαχθεί νέος διαγωνισμός Φ/Β, την ίδια ώρα στις υπόλοιπες ΑΠΕ παρέχεται εκ του Νόμου προστασία μεταβολής της ΤΑ τους περίπου 2 ετών.

Επειδή θεωρούμε κατάφορα άδικη μια τέτοια ρύθμιση σε βάρος των νέων Φ/Β, αν υιοθετείτο, ζητούμε:

  • Ο όποιος μηχανισμός αντικαταστήσει τον γνωστό από το 2009 (ν. 3734) κανόνα προσδιορισμού ΤΑ στην βάση της μΟΤΣν-1, να δώσει αρχικά χρόνο προσαρμογής όλο το 2019, δηλαδή η εφαρμογή των νέων ΤΑ να αφορά διασύνδεση Φ/Β έργων από Ιανουάριο 2020. Όπως γνωρίζετε η βάση τηςμΟΤΣν-1παρείχε και παρέχει ετήσια σταθερότητα ως βάση προσδιορισμού τιμών ΤΑ για την σύναψη των 20ετών ΣΕΣΤ.
  • Για τα μετέπειτα έτη εν συνεχεία, αν η ΤΑ άπτεται της τιμής του κάθε φορά διαγωνισμού που προηγήθηκε της διασύνδεσης εκάστου Φ/Β σταθμού και όχι της μΟΤΣν-1, προτείνουμε να προβλέπεται τουλάχιστον 6μηνη περίοδος εφαρμογής της νέας κάθε φορά αυτής ΤΑ ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην αιφνιδιάζονται αρνητικά κατά την φάση υλοποίησης των μικρών επενδύσεωντους.
  • Τέλος αιτούμεθα η προσαύξηση να είναι η ικανή να οδηγεί σε βιώσιμα μικρά έως 100 kW έργα, κάτι που με την προτεινόμενη ρύθμιση από τον επόμενο κιόλας διαγωνισμό ΡΑΕ και την αναμενόμενη δραματική μείωση του μΑΔΥΠν-1 δεν αναμένεται να προκύψει. Επειδή μάλιστα συνεπεία της ακύρωσης του διαγωνισμού της Κατηγορίας ΙΙ του Δεκεμβρίου ’18 δεν υφίσταται πρόσφατη εικόνα για το μεσοσταθμικό επίπεδο τιμών των μεγάλων έργων, προτείνουμε η ρύθμιση να παγώσει και να επανέλθει το θέμα προς διαβούλευση εκ νέου μετά τον επόμενο διαγωνισμό ΡΑΕ, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της νέας πλήρους (δηλαδή και με μεγάλα έργα) μεσοσταθμικής τιμής μΑΔΥΠν-1.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ