ΣΠΕΦ: Tιμές που θα κάνουν βιώσιμα τα μικρά φωτοβολταϊκά

ΣΠΕΦ: Tιμές που θα κάνουν βιώσιμα τα μικρά φωτοβολταϊκά
Οικονομία   | 25/02/2019 | 17:38

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά ( ΣΠΕΦ) με έγγραφό του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ζητάει μεταβατικό χρόνο για τις αλλαγές τις τιμές αποζημίωσης των νέων Φ/Β εγκαταστάσεων αλλά και οι προσαυξήσεις στις Τιμές Αναφοράς να είναι τέτοιες που να καθιστούν βιώσιμα τους μικρούς σταθμούς.

Το σχετικό έγγραφο του ΣΠΕΦ έχει ως ακολούθως:

«Σε συνέχεια της έκδοσης της εν θέματι Γνωμοδότησης της ΡΑΕ αναφορικά με το προτεινόμενο εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών καθεστώς λήψης Τιμής Αναφοράς (ΤΑ) για την σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) για νέους Φ/Β σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 100 kW, δια της παρούσης εκφράζουμε τον προβληματισμό και την αντίθεση μας ως προς την προτεινόμενη μεθοδολογία από την Αρχή.  Αναλυτικότερα:

Η ΡΑΕ προτείνει η ΤΑ για τους εν θέματι νέους Φ/Β σταθμούς έως 100kWνα προκύπτει ίση με 1,1 x μΑΔΥΠν-1, όπου μΑΔΥΠν-1 είναι η μεσοσταθμική τιμή που προκύπτει από την τελευταία ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 20MW η οποία έχει διεξαχθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

Στον πρόσφατο διαγωνισμό ΡΑΕ του Δεκεμβρίου ’18 ωστόσο η Κατηγορία ΙΙ (έργα ισχύος άνω του 1 MWκαι μέχρι 20 MW) ακυρώθηκε, οπότε η μΑΔΥΠν-1παρεμπιπτόντως πρόσκαιρα επί του παρόντος ορίζεται μόνο από την Κατηγορία Ι (έργα < 1 MW) και είναι ίση με 66,66 ευρώ/MWh, οπότε η προτεινόμενη νέα τιμή από την ΡΑΕ θα ανέρχεται σε 1,1 x 66,66 = 73,33 ευρώ/MWh. Με δεδομένο όμως ότι στους επόμενους διαγωνισμούς δεν θα υπάρχουν πλέον χωριστές Κατηγορίες Ι και ΙΙ αλλά θα συγχωνευτούν, καθώς και ότι η συμμετοχή των μεγαλύτερων του 1 MWμονάδων θα προσμετράται στο μεσοσταθμικό αποτέλεσμα, κάτι που τώρα δεν συμβαίνει επειδή όπως προαναφέρθηκε η Κατηγορία ΙΙ τον Δεκέμβριο του 2018 ακυρώθηκε, αναμένεται ήδη από τον επόμενο διαγωνισμό ραγδαία μείωση του μΑΔΥΠν-1, οπότε και η τελική τιμή που θα δίνεται στα νέα Φ/Β<100 kW να πέσει πολύ κάτω όχι μόνο από τα 73,33 ευρώ/MWh αλλά και από τον ισχύοντα τώρα κανόνα του 1,2 x ΟΤΣν-1 που δίνει για διασύνδεση σταθμών εντός του 2019 τιμή 72,47 ευρώ/MWh.

Με τη ρύθμιση επιπλέον αυτή και χωρίς να προτείνεται κανένας μεταβατικός χρόνος εφαρμογής από την ΡΑΕ μετά τον εκάστοτε διαγωνισμό της για την εφαρμογή κάθε φορά της νέας τιμής βάσης μΑΔΥΠν-1, είναι πιθανόν μικρά έργα που ήδη θα υλοποιούνται με ένα συγκεκριμένο businessplan και ανειλημμένες οικονομικές δεσμεύσεις, ξαφνικά, ίσως και μερικές μάλιστα ημέρες πριν την διασύνδεση τους στο δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ, να μεταβάλλεται καίρια η ΤΑ τους προς τα κάτω.  Τούτο επειδή «απλώς» συνέπεσε λίγες ημέρες νωρίτερα να διεξαχθεί διαγωνισμός ΡΑΕ για πολύ μεγαλύτερα μάλιστα Φ/Β έργα έως 20 MW και επειδή στον διαγωνισμό αυτό κάποια τέτοια έργα διεξάγοντας τον δικό τους, πάντως διαφορετικόαγώνα (άλλα επίπεδα οικονομιών κλίμακας, κόστους προμήθειας υλικών και χρηματοδότησης),οδήγησαν τις τιμές σε περαιτέρω χαμηλά από του Δεκεμβρίου ’18 απολύτως απαγορευτικά για μικρές επενδύσεις επίπεδασυνεπεία και του κανόνα υπερπλήρωσης και πάντως χωρίς ουδείς να γνωρίζει αν εν τέλει θα υλοποιηθούν κιόλας.

Όλα αυτά μάλιστα την ώρα που για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ του Πίνακα 1, της περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4414/2016 προβλέπεται μεταβατικός χρόνος εφαρμογής της κάθε αλλαγής στις αρκετά υψηλότερες μάλιστα εν γένει ΤΑ τους μέχρι τον μεθεπόμενο Ιανουάριο κάθε φορά και εν προκειμένω τώρα για έργα που θα διασυνδεθούν από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά.  Δηλαδή ενώ στα νέα έργα Φ/Β μέχρι 100kW η Γνωμοδότηση, αν υιοθετηθεί, θα οδηγεί σε απρόβλεπτη κάθε φορά μεταβολή της ΤΑ ήδη μάλιστα από τον προσεχή Απρίλιο με δεδομένη την εξαγγελθείσα πρόθεση της ΡΑΕ τότε να διεξαχθεί νέος διαγωνισμός Φ/Β, την ίδια ώρα στις υπόλοιπες ΑΠΕ παρέχεται εκ του Νόμου προστασία μεταβολής της ΤΑ τους περίπου 2 ετών.

Επειδή θεωρούμε κατάφορα άδικη μια τέτοια ρύθμιση σε βάρος των νέων Φ/Β, αν υιοθετείτο, ζητούμε:

  • Ο όποιος μηχανισμός αντικαταστήσει τον γνωστό από το 2009 (ν. 3734) κανόνα προσδιορισμού ΤΑ στην βάση της μΟΤΣν-1, να δώσει αρχικά χρόνο προσαρμογής όλο το 2019, δηλαδή η εφαρμογή των νέων ΤΑ να αφορά διασύνδεση Φ/Β έργων από Ιανουάριο 2020. Όπως γνωρίζετε η βάση τηςμΟΤΣν-1παρείχε και παρέχει ετήσια σταθερότητα ως βάση προσδιορισμού τιμών ΤΑ για την σύναψη των 20ετών ΣΕΣΤ.
  • Για τα μετέπειτα έτη εν συνεχεία, αν η ΤΑ άπτεται της τιμής του κάθε φορά διαγωνισμού που προηγήθηκε της διασύνδεσης εκάστου Φ/Β σταθμού και όχι της μΟΤΣν-1, προτείνουμε να προβλέπεται τουλάχιστον 6μηνη περίοδος εφαρμογής της νέας κάθε φορά αυτής ΤΑ ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην αιφνιδιάζονται αρνητικά κατά την φάση υλοποίησης των μικρών επενδύσεωντους.
  • Τέλος αιτούμεθα η προσαύξηση να είναι η ικανή να οδηγεί σε βιώσιμα μικρά έως 100 kW έργα, κάτι που με την προτεινόμενη ρύθμιση από τον επόμενο κιόλας διαγωνισμό ΡΑΕ και την αναμενόμενη δραματική μείωση του μΑΔΥΠν-1 δεν αναμένεται να προκύψει. Επειδή μάλιστα συνεπεία της ακύρωσης του διαγωνισμού της Κατηγορίας ΙΙ του Δεκεμβρίου ’18 δεν υφίσταται πρόσφατη εικόνα για το μεσοσταθμικό επίπεδο τιμών των μεγάλων έργων, προτείνουμε η ρύθμιση να παγώσει και να επανέλθει το θέμα προς διαβούλευση εκ νέου μετά τον επόμενο διαγωνισμό ΡΑΕ, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της νέας πλήρους (δηλαδή και με μεγάλα έργα) μεσοσταθμικής τιμής μΑΔΥΠν-1.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

07:4527/10

Ηράκλειο Κρήτης: Διεθνείς πτήσεις έως τέλη Νοεμβρίου και ανοιχτά ξενοδοχεία Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

07:3027/10

OAΣΘ: 71 νέα λεωφορεία μέσα σε 15 ημέρες Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:2527/10

Κορωνοϊός: Εφιάλτης για την Ευρώπη τα χιλιάδες κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

07:1527/10

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά; Health-Fitness ,Θέματα GR Times

07:0027/10

Ο καιρός σήμερα, Τρίτη Ελλάδα ,Σημαντικά

23:5026/10

Κορωνοϊός-Νορβηγία: Αυστηρότεροι οι κανόνες για συναθροίσεις Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4026/10

ΣΥΡΙΖΑ: Επιστολή βουλευτών στον πρόεδρο της Βουλής για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

23:3526/10

Απομακρύνεται το Oruc Reis από τα ελληνικά νησιά Διεθνή ,Πολιτική ,Σημαντικά

23:3026/10

Αυστρία: Ο Κουρτς καταδικάζει τις ύβρεις Ερντογάν κατά του Μακρόν Διεθνή

23:2726/10

Αναζητείται ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στα Χανιά Ελλάδα

23:2026/10

Ρωσία: Το ρωσικό εμβόλιο προκαλεί ανοσία και σε άλλους κορωνοϊούς Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

23:1026/10

Υπ. Υγείας: Δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες για τις γυναίκες 49-50 ετών Ελλάδα ,Υγεία

23:0026/10

Κατάρ: Υπέβαλαν Αυστραλές επιβάτιδες πτήσης σε γυναικολογικό έλεγχο Διεθνή ,Κοινωνία

22:5026/10

Κορωνοϊός-Ολλανδία: 10.343 νέα κρούσματα κατά το τελευταίο 24ωρο Διεθνή

22:4026/10

ΕΕΚΕ: Να μειωθεί άμεσα ο ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

22:3026/10

Στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης η Σακελλαροπούλου Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

22:3026/10

ΒΕΑ: Στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

22:2526/10

Δωρεάν rapid test στο Περιστέρι – Εντοπίστηκαν 31 κρούσματα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

22:2026/10

Γαλλία-Κορωνοϊός: Υπό συζήτηση μία νέα καραντίνα Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

22:1026/10

Καταλονία: Ενδεχόμενο lockdown τα Σαββατοκύριακα Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0926/10

Μαζικά rapid test σε σχολεία της Κοζάνης και της Καστοριάς Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός

22:0426/10

Λαμία: Πάρτι φοιτητών με περισσότερα από 100 άτομα (video) Ελλάδα ,Κοινωνία

22:0026/10

Βορίδης: 30 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

21:5026/10

ΔΝΤ: Ο κορωνοϊός επιδρά αρνητικά στις «πράσινες» επενδύσεις Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

21:5026/10

Θεσ/νίκη: Νεαροί διαπληκτίστηκαν με αστυνομικούς και κατέληξαν στο τμήμα Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

21:4026/10

Νεκρό από σφαίρα αγοράκι 3 ετών στα γενέθλιά του Διεθνή

21:4026/10

Τουρκία: Έκρηξη στην Αλεξανδρέττα από βομβιστή αυτοκτονίας (ΦΩΤΟ+VIDEO) Διεθνή ,Κοινωνία

21:3026/10

Γερμανία: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Ερντογάν εναντίον Μακρόν Διεθνή ,Κοινωνία ,Πολιτική

21:1826/10

Χωρίς φανάρια λόγω βλάβης ο δρόμος Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας Θεσσαλονίκη

21:1526/10

Τσίπρας σε Λαβρόφ: Να τερματιστεί αμέσως η τουρκική επιθετικότητα Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

21:1026/10

Δράση ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στα Μουδανιά (ΦΩΤΟ) Κοινωνία

21:0726/10

Αίσιο τέλος για την εξαφάνιση 34χρονου από τα Εξάρχεια Ελλάδα

21:0026/10

Λευκορωσία: Δεν τους άφησαν να μπουν στη χώρα επειδή ήταν… γυμνασμένοι Διεθνή

20:5926/10

Σακελλαροπούλου: Έκφραση τιμής στην ιστορία της πόλης η επίσκεψή μου Β.Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

20:5026/10

Εργαστήρια καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι στους Θρακομακεδόνες Ελλάδα ,Κοινωνία

20:4426/10

Παρατείνεται η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

20:4426/10

Οι τουρκικές προκλήσεις στο επίκεντρο για Μητσοτάκη και Ισραηλινό ΥΠΕΞ Πολιτική

20:4026/10

Γεωργιάδης: Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν ακριβά την ασυνειδησία τους Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

20:3426/10

Φωτιά σε εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο (VIDEO) Ελλάδα

20:3026/10

Κορωνοϊός: Περισσότεροι από ένα εκατ. θάνατοι παγκοσμίως Κορωνοϊός

20:2026/10

Ινδία-Covid-19: 480 θάνατοι σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:1526/10

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αύριο στην Αθήνα Διεθνή ,Ελλάδα ,Κοινωνία

20:1426/10

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο νέος πτωχευτικός κώδικας Πολιτική ,Σημαντικά

20:1126/10

Η Ελλάδα ακύρωσε τη Navtex στο Μυρτώο Πέλαγος την 29η Οκτωβρίου Ελλάδα ,Πολιτική

20:1026/10

Χαράτσι στα πλαστικά ποτήρια- Χρησιμοποίησε το δικό σου ποτήρι Ελλάδα ,Κοινωνία ,Περιβάλλον

20:0026/10

Άντρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του Κοινωνία

20:0026/10

Λάρισα: Κλείνουν τα σχολικά γυμναστήρια για εξωσχολικές δραστηριότητες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

19:5826/10

Προκαλεί ξανά ο Ερντογάν θέλοντας να κάνει… πικ νικ στα Βαρώσια! Διεθνή ,Πολιτική

19:4026/10

Κορωνοϊος-Εμβόλιο Sputnik-V: Χωρίς παρενέργειες το 85% Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:3826/10

Τραγωδία στο Λουτράκι: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας Ελλάδα

19:3526/10

Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε η μητέρα που μαχαίρωσε ο γιος της Ελλάδα

19:3026/10

Λιγότερο από το 4% του πληθυσμού της Γουχάν έχει αντισώματα Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

19:2026/10

Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στην Ηλεία Κοινωνία

19:1926/10

Κορωνοϊός: Στην κορυφή του χάρτη η Αττική – Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Κορωνοϊός

19:1626/10

Φοβερό μποτιλιάρισμα στα Μάλγαρα (VIDEO) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

19:1026/10

Σε λειτουργία η εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» Κοινωνία

19:0026/10

Κυκλοφορεί το βιβλίο-οδηγός για όσους ταλαιπωρούνται από σκολίωση Ελλάδα

18:5026/10

Δήμος Ωραιοκάστρου: Μόνο με ραντεβού η λειτουργία των ΚΕΠ Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

18:4526/10

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ με σποτάκι για τον Πτωχευτικό Νόμο-Αντίδραση Πέτσα (VIDEO) Ελλάδα ,Οικονομία ,Πολιτική

18:4026/10

Μητσοτάκης σε Λαβρόφ: Ταραξίας με θρησκευτικό μανδύα η Τουρκία Πολιτική ,Σημαντικά

18:3126/10

Κορωνοϊός: 715 κρούσματα σήμερα – 7 νέοι θάνατοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:3026/10

Προκήρυξη για 258 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης Όπλων-Σωμάτων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

18:2426/10

Ανατροπή στο φονικό των Χανίων – Νεκρός και ο 82χρονος Ελλάδα

18:2026/10

Έρευνες στις φυλακές Κορυδαλλού και Χανίων- Κατασχέσεις αντικειμένων Ελλάδα ,Κοινωνία

18:1026/10

Λαβρόφ: Τα προβλήματα επιλύονται βάσει του διεθνούς δικαίου Πολιτική

18:0026/10

Κορωνοϊός: Πόσο επηρεάζει η χρήση της ασπιρίνης Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

17:5626/10

ΧΑΑ: Βουτιά των τραπεζικών μετοχών- Ο Γενικός κάτω από τις 600 Ελλάδα ,Οικονομία

17:5026/10

Ηράκλειο: Συνάντηση Λαμπρινού με τον Υφ. Τουρισμού Μανόλη Κόνσολα Δήμοι ,Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4026/10

Ρωσία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού κατέγραψε η χώρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

17:3026/10

Προκήρυξη για 160 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2026/10

Δίκη ΧΑ: Μεγαλύτερες ποινές ζητούν τα θύματα Ελλάδα ,Κοινωνία

17:1826/10

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Επιτέθηκαν με μαχαίρι κατά δύο γυναικών Ελλάδα ,Κοινωνία

17:1026/10

Πάτρα: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Κοινωνία

17:0026/10

Αυγενάκης: Χάος και πάρτι παρανομίας στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (VIDEO) Αθλητισμός ,Πολιτική

16:5026/10

Έκκληση Βεργίδη στους πολίτες του Κιλκίς: Τηρείστε πιστά τα μέτρα Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κορωνοϊός

16:4626/10

Τουρκία: Ακύρωση της Navtex για την 28η Οκτωβρίου Διεθνή ,Σημαντικά

16:4026/10

BENETH: Κλείνει πέντε καταστήματα στην Αττική Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

16:4026/10

Θεσσαλονίκη: 10 κρούσματα κορωνοϊού σε δομή περίθαλψης παιδιών Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

16:3026/10

Ηλιόπουλος: Ακυρώθηκε ο σχεδιασμός της ΝΔ να περάσει ο πτωχευτικός στα κρυφά Ελλάδα ,Πολιτική

16:2126/10

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση οδηγεί σε αναγκαστική πτώχευση νοικοκυριά και μικρομεσαίες (VIDEO) Πολιτική

16:2026/10

Τραμπ: Για την αύξηση των κρουσμάτων φταίνε τα τεστ και τα ΜΜΕ Διεθνή

16:1826/10

Συνάντηση Μητσοτάκη-Αναστασιάδη: Συζήτηση για Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

16:1026/10

Σταϊκούρας: Δόθηκαν 7 δισ. ευρώ μέσω Επιστρεπτέας Προκαταβολής Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

16:0326/10

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη – Τρεις συλλήψεις (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:0026/10

Ιωάννινα – Κορωνοϊός: Άμεσος ο κίνδυνος για υπαγωγή στην κατηγορία «4» Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Περιφέρειες

16:0026/10

Χανιά: Silver Alert για τον σύντροφο της 80χρονης που βρέθηκε στραγγαλισμένη Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5026/10

Ν. Μηταράκης: Μείωση κατά 96% των μεταναστευτικών ροών στο τελευταίο εξάμηνο Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:4026/10

Προϋπολογισμός: Έλλειμμα 7 δισ. ευρώ στο 9μηνο έφερε ο Covid Οικονομία

15:3026/10

Τζιτζικώστας: Ενωμένοι θα βγούμε και πάλι νικητές Θεσσαλονίκη ,Περιφέρειες

15:2026/10

Συνάντηση Ν. Δένδια με τον νέο πρέσβη της Ινδίας Πολιτική

15:1326/10

Στη Θεσσαλονίκη η ΠτΔ: Φωτορεπόρτερ κατέβασαν τις φωτογραφικές μηχανές Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

15:1026/10

Πέτσας: Πολύ σημαντικές οι επόμενες 48 ώρες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:0026/10

Κορωνοϊός: Περισσότεροι από 49.200 έλεγχοι για τήρηση μέτρων Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:5926/10

Β. Κανελλόπουλος: Είναι δυστύχημα αυτό που συμβαίνει! (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:5426/10

Ερντογάν: Ψυχωτικός ο Μακρόν- Μποϊκοτάζ σε Γαλλία Διεθνή ,Σημαντικά

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ