Συνάντηση ΣΒΒΕ με εκπροσώπους των θεσμών-Αδήριτη ανάγκη η μείωση της φορολογίας

Οικονομία   | 23/01/2019 | 12:48

Με τους εκπροσώπους των θεσμών στην Αθήνα συναντήθηκε χθες η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η κατάθεση των θέσεων και των προτάσεων του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά το 2019.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο από τη συνάντηση τη θεσμοθέτηση του κατάλληλου μίγματος πολιτικών για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Τα ειδικότερα μέτρα που προτείνει ο ΣΒΒΕ προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

 1. Η μείωση της υπερφορολόγησης, που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο ή/και σε υπολειτουργία πλήθος επιχειρήσεων,
 2. Η ενίσχυση της αγοράς «Σύνθετων Εταιρικών Ομολόγων» για την ευκολότερη πρόσβαση σε ρευστότητα πλήθους υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων,
 3. Η υπερεπείγουσα επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων, για την αξιοποίηση της σχολάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας επιχειρήσεων που σήμερα υπολειτουργούν,
 4. Η έμπρακτη ενθάρρυνση της καινοτομίας με τη δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να έχουν έκπτωση σε δαπάνες έρευνας και καινοτομίας που θα φτάνουν έως και το 55% της μικτής μισθοδοσίας τους, και,
 5. Τη θεσμοθέτηση ειδικών φορολογικών κινήτρων για τις αποσβέσεις παγίων, για την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο κ. Σαββάκης, εξ’ αρχής τόνισε ότι οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας μετά την έξοδο από τα μνημόνια είναι δυο:

 1. η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, και,
 2. η γενικότερη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ υπογράμμισε ότι το 2019 είναι έτος πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι βέβαιο ότι θα ενταθεί η παροχολογία, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Το κλίμα αυτό οδηγεί σίγουρα σε στασιμότητα τη λειτουργία του κράτους και εντείνει την αβεβαιότητα στο πεδίο της υλοποίησης επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Από τη μελέτη των μακροοικονομικών στοιχείων για την ελληνική οικονομία, είναι φανερό ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αφού το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί κατά πολλά δις.€. Παράλληλα:

 • Η ανεργία βρίσκεται στο 20%,
 • Η αποταμίευση, που είναι και ο κινητήρας για τη λειτουργία των τραπεζών, της οικονομίας συνολικά, αλλά ειδικά των επενδύσεων, παραμένει αρνητική,
 • Το δημογραφικό πρόβλημα είναι η νάρκη στα θεμέλια του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού μας συστήματος, και,
 • Το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο.

Ο κ. Σαββάκης τόνισε ότι το τραπεζικό σύστημα δεν εκπληρώνει τη βασική του αποστολή που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας συνολικά, και των επιχειρήσεων ειδικότερα. Με τις τράπεζες να έχουν χάσει το 97% της αξίας τους από το 2015, και τα κόκκινα δάνεια να μην διευθετούνται, η αβέβαιη επόμενη μέρα για τις τράπεζες, συνιστά αντίστοιχου μεγέθους αβεβαιότητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης αν εξακολουθήσει να είναι αποκομμένη από τις πηγές χρηματοδότησής της, είτε αυτές βρίσκονται στο εσωτερικό (τράπεζες) είτε εκτός Ελλάδος (διεθνείς κεφαλαιαγορές).

Επιπλέον των παραπάνω, η παράλογη, και εκτός κάθε πραγματικότητας υπερφορολόγηση, το μόνο που κατάφερε την τελευταία δεκαετία είναι να οδηγήσει σε κλείσιμο πλήθος επιχειρήσεων και να ενισχύσει την παράτυπη εργασία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ελεύθερων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων.

Άρα, η χώρα μας δεν έχει εξέλθει από την κρίση.

Το αντίθετο μάλιστα: επειδή ακριβώς μπαίνει στη φάση που θα πρέπει με παραγωγικές επενδύσεις και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα να ανακάμψει, απαιτούνται αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις και για τη θεσμοθέτηση κατάλληλων πολιτικών, που θα σηματοδοτούν μια πορεία αξιοπιστίας, και οι οποίες θα αποδεικνύουν και προς τους ξένους και προς τους εγχώριους επενδυτές ότι η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης.

Θα πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων και των μικρών επιχειρήσεων, αφού το συγκεκριμένο είδος των επιχειρήσεων βρίσκεται διαχρονικά σε δυσμενή θέση, με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας έχουν ανταποκριθεί στρατηγικά στην οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να είναι επαρκώς διεθνοποιημένες και να αναβαθμίζουν διαρκώς τη δυνατότητα τους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κατά τον ΣΒΒΕ για να γίνει πράξη το κεντρικό ζητούμενο που είναι η ταχύτατη υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η μείωση της φορολογίας και η κατάργηση πλήθους επιβαρύνσεων που απομυζούν τη ρευστότητα από τις εγχώριες επιχειρήσεις, άρα αφαιρούν από αυτές την επιχειρηματική τους ικανότητα και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές και οι εργοδοτικές εισφορές μαζί με το κόστος ενέργειας, απομειώνουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων, και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων, με άμεσο αποτέλεσμα τη μειωμένη δυνατότητα από αυτές να ανοίξουν νέες αγορές, λόγω ακριβώς των υψηλότερων τιμών των ελληνικών προϊόντων σε σχέση με τα ανταγωνιστικά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τον ΣΒΒΕ, η επανεκκίνηση της υλοποίησης των παραγωγικών επενδύσεων προτείνουμε να γίνει με ειδικότερα μέτρα, όπως:

 1. Την ενίσχυση της αγοράς των «Σύνθετων Εταιρικών Ομολόγων» μέσα και από τις απαιτούμενες φοροελαφρύνσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα σε μεμονωμένες υγιείς επιχειρήσεις ή/και σε κλάδους επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα και να πάψουν να εξαρτώνται από το εύθραυστο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
 2. Επειδή ακριβώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να μην χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία, αφού αδυνατεί να αντλήσει κεφάλαια σε ανεκτό κόστος, προτείνουμε την υπερεπείγουσα επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων, ώστε να αξιοποιηθεί η σχολάζουσα παραγωγική δυναμικότητα των επιχειρήσεων που σήμερα υπολειτουργούν καθώς και να εξεταστεί η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ούτως ώστε ο τραπεζικός τομέας να λειτουργήσει με βελτιωμένο τρόπο, να υπάρξει ευχερέστερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια χρηματοδότησης της λειτουργίας τους, και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο τραπεζικό σύστημα.
 3. Την έκπτωση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε το ανώτατο ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογία να ανέρχεται έως και στο 55% της μικτής μισθοδοσίας της επιχείρησης.
 4. Τη θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων αποσβέσεων παγίων

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν σε μία σειρά κινήτρων μέσω των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων και έχουν στόχο να βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις επενδύοντας σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό θα γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον και θα αναπτυχθούν ευκολότερα.

Α.         Μέθοδος Φθίνουσας Απόσβεσης: προτείνεται η επαναφορά της μεθόδου της φθίνουσας απόσβεσης για τον εξοπλισμό των παραγωγικών επιχειρήσεων (Μηχανήματα).

Β.         Υιοθέτηση νέων συντελεστών και επαναφορά του μέτρου του ανώτερου και κατώτερου συντελεστή: προτείνεται η υιοθέτηση νέων συντελεστών αυξημένων σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τους υπάρχοντες, οι οποίοι θα οριστούν ως ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης και σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες η επιχείρηση θα μπορεί να επιλέξει τον συντελεστή που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Γ.         Περαιτέρω εφαρμογή της μεθόδου των υπεραποσβέσεων: η μέθοδος των υπεραποσβέσεων χρησιμοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων προτείνεται να επεκταθεί το μέτρο και στις επενδύσεις που αφορούν εξοπλισμό πληροφορικής καθώς και στον μηχανολογικό εξοπλισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Δ.         Μέθοδος της αντικατάστασης: το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε μία επιχείρηση που επιθυμεί να αντικαταστήσει πάγιο εξοπλισμό της με εξοπλισμό νεότερης τεχνολογίας αφορά στο επιπλέον κόστος που προκύπτει για την πληρωμή φόρων εξαιτίας της φορολόγησης του αποτελέσματος που προκύπτει από την πώληση του παλαιού εξοπλισμού. Δηλαδή, η πώληση του παλαιού μηχανήματος αντιμετωπίζεται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με την μέθοδο της αντικατάστασης προτείνεται το κέρδος που προκύπτει από την πώληση του παλαιού μηχανήματος να μειώνει την αξία του νέου και οι αποσβέσεις να υπολογίζονται στην νέα μειωμένη αξία.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17:3516/09

Γιούχαραν τον Μπόρις Τζόνσον μετά την συνάντηση με τον Γιούνκερ Διεθνή

17:2516/09

Πάνω από 250.000 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ Θεσσαλονίκη

17:1516/09

Τι αλλάζει στην οδό Μοναστηρίου λόγω του Μετρό Θεσσαλονίκη

17:1316/09

Για τη δυναμική της παρουσία στην 84η ΔΕΘ, βραβεύτηκε η ΟΛΘ Α.Ε (ΦΩΤΟ) Επιχειρήσεις ,Οικονομία

17:0516/09

Χατζηδάκης: Διαπραγματεύσεις με την Eldorado για περισσότερες θέσεις εργασίας Οικονομία

17:0416/09

Στην ώρα του και με… περιλήψεις άρχισε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης Παραπολιτικά

16:5716/09

Δένδιας και Μάας αποδοκιμάζουν τις ενέργειες της Τουρκίας σε Κύπρο και ΑΟΖ Διεθνή ,Σημαντικά

16:4716/09

Υπόθεση Novartis- Στη Βουλή η δικογραφία Πολιτική

16:4016/09

Το Ιράν συνέλαβε πλοίο για παράνομη διακίνηση καυσίμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Διεθνή

16:3416/09

Aντιπλημμυρική θωράκιση της Ιερισσού Χαλκιδικής Δήμοι

16:2716/09

Συνεχίζεται η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ στην Ημαθία Περιφέρειες

16:1716/09

Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες το Περίπτερο του ΑΠΘ στην 84η ΔΕΘ (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη

16:0716/09

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και της ΕΛΕΠΑΠ Επιχειρήσεις

15:5716/09

Κ.Ζούλας: Άδεια τα ταμεία της ΕΡΤ – Δεν έχει πόρους Βουλή ,Πολιτική

15:4716/09

Επίδομα θέρμανσης- Έρχονται αλλαγές σε κριτήρια και πληρωμές Οικονομία

15:4216/09

Έρχονται αλλαγές στα τηλεοπτικά σήματα καταλληλότητας Ελλάδα

15:3216/09

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω του Μετρό Θεσσαλονίκη

15:2216/09

Στοίχημα: Κίνητρο λαμπρό τις οδηγεί! Αθλητισμός

15:1216/09

Θεοχάρης- Οι τρεις άξονες του υπουργείου για τον τουρισμό Τουρισμός

15:0216/09

Αυτοκίνητο εκτοξεύει παιδί μέτρα μακριά αλλά σώζεται (VIDEO) Διάφορα

14:5616/09

Τουριστικό κάλεσμα της Ιορδανίας στην Ελλάδα Τουρισμός

14:5416/09

Ληστεία σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ Θεσσαλονίκη

14:4216/09

Ν. Προποντίδα – Δράσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (ΦΩΤΟ) Δήμοι

14:3216/09

Κτηνωδία στην Φλώρινα – Δηλητηρίασαν 26 σκυλιά μέσα σε λίγες μέρες Ελλάδα

14:2716/09

ΕΕΘ: Συνεργασία Επαγγελματιών και Δήμων για malls Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

14:2316/09

Πέτσας για Novartis: Δεν έχουμε καμία διάθεση κουκουλώματος Χωρίς κατηγορία

14:1316/09

Στην Ήπειρο αύριο ο Κ. Μητσοτάκης Ελλάδα

14:0516/09

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο Ελλάδα

14:0316/09

Σταϊκούρας- Υπέγραψε τις επιστολές προς ESM και Eurogroup για πρόωρη αποπληρωμή του δαν... Πολιτική

13:5516/09

Ο Λοβέρδος κατέθεσε μήνυση για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος Πολιτική

13:5116/09

Φωτιά στην Κέρκυρα Ελλάδα

13:4516/09

Θεσσαλονίκη – Δύο συλλήψεις για μεταφορά παράτυπων μεταναστών Χωρίς κατηγορία

13:4016/09

Tριμερής σύνοδος κορυφής Τουρκίας – Ρωσίας – Ιράν για τη Συρία Διεθνή

13:3616/09

Επίδομα παιδιού – Εγκρίθηκε το κονδύλι για το δ΄ δίμηνο Οικονομία

13:3016/09

Περισσότερα από 50 «κανναβομάγαζα» στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Οικονομία ,Σημαντικά

13:2216/09

Θεσσαλονίκη: Η ΠΚΜ ενισχύει τρεις κοινωνικές δομές υποστήριξης παιδιών Περιφέρειες

13:2216/09

«Πληρώνω αυτό που έκανα με την απουσία της», λέει η 19χρονη που εγκατέλειψε το μωρό της Ελλάδα ,Κοινωνία

13:2016/09

Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον Αντώνη Λιβάνη Κοινωνία

13:1416/09

Εργασίες συντήρησης στην 67η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου Περιφέρειες

13:0416/09

Συντάξεις: Σημαντικές αυξήσεις φέρνουν τα αναδρομικά Οικονομία

12:4716/09

Χαρδαλιάς για φωτιά στη Ζάκυνθο: Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι κάηκαν 10.000 στρέμματα Κοινωνία

12:3616/09

ΒΙΝΤΕΟ-ΣΟΚ: Τρένο παρασύρει λεωφορείο και αυτοκίνητα Διεθνή

12:2916/09

Θεοδωρικάκος: Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Πολιτική

12:2916/09

Επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδα – Ινδονησία – Eπίσκεψη ινδικών επιχειρήσεων στ... Οικονομία

12:2516/09

Νέα πρόκληση από την Τουρκία- Με NAVTEX «κλειδώνει» το Καστελόριζο για έρευνες Σημαντικά

12:2016/09

Τα ΕΛΤΑ τιμούν την συμπλήρωση των 100 χρόνων για το Λιμενικό Σώμα Ελλάδα

12:1016/09

Υπόμνημα καταθέτει η οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου – Τι ζητάει Κοινωνία

12:0316/09

Κήρυξη απεργίας με ηλεκτρονική ψήφο Κοινωνία

11:5416/09

Τένις: Ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη η Σάκκαρη Αθλητισμός ,Κοινωνία

11:4616/09

Γερμανία- Ετοιμάζεται να ρίξει 50 δισ. ευρώ στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής Περιβάλλον

11:3816/09

Χρηματιστήριο Αθηνών- Απώλειες 0,40% εν μέσω αναταραχής στο πετρέλαιο Οικονομία

11:3016/09

Κλοπή όπλων στη Λέρο: Ανησυχία στην ΕΛ.ΑΣ – Τι αποκαλύπτει έγγραφο Ελλάδα

11:2816/09

Ληστεία σε βάρος γυναίκας στη Θεσσαλονίκη Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

11:2116/09

Κύπρος- Οι στόχοι του Ν. Αναστασιάδη για τη Νέα Υόρκη Διεθνή

11:1316/09

Σωρεία ελέγχων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης – Εκατοντάδες συλλήψεις Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0616/09

Ιράν: Δεν θα υπάρξει συνάντηση Ροχανί-Τραμπ Διεθνή

10:5616/09

Ατύχημα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:4816/09

Ο Γεραπετρίτης έβαλε τέλος στα σενάρια αύξησης της στρατιωτικής θητείας Κόμματα ,Πολιτική

10:3916/09

Γ.Βαρουφάκης: Νόμιμα ηχογράφησα τις συνεδριάσεις του eurogroup Πολιτική ,Πολιτισμός

10:3116/09

Σ. Πέτσας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Τραμπ Πολιτική

10:2316/09

Δωρεά από την συγγραφέα του Χάρι Πότερ για σημαντική θεραπεία Διεθνή ,Υγεία

10:1516/09

ΝΔ για επιθέσεις στα γραφεία της: Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά την μάχη κατά τ... Κόμματα ,Πολιτική

10:1416/09

Αegean: Αύξηση κύκλου εργασιών και επιβατικής κίνησης Επιχειρήσεις

10:0716/09

Εγνατία Οδός: Κλειστά τα δύο ρεύματα λόγω πυρκαγιάς Ελλάδα ,Κοινωνία

10:0216/09

Ζάκυνθος: Δεν απειλούνται πλέον χωριά από την φωτιά – Προς ύφεση η πυρκαγιά στο Λ... Ελλάδα ,Κοινωνία

09:5716/09

Π. Δούκας στο GrTimes: Αν τα κτήματα δεν ανήκαν στη Μονή Βατοπεδίου θα ήταν του Τουρκικ... SamTimes ,Σημαντικά

09:5316/09

ΑΔΕΔΥ: Σήμερα η κηδεία του Βαγγέλη Θεοδωρίδη Ελλάδα ,Κοινωνία

09:4616/09

H Πάτι Σμιθ στην καμπάνια του οίκου Saint Laurent Διεθνή

09:3816/09

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: Από σήμερα οι αιτήσεις του β’ κύκλου Οικονομία ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

09:3016/09

Brexit: Δύσκολη συνάντηση σήμερα μεταξύ Τζόνσον και Γιούνκερ Διεθνή

09:2316/09

ΥΠΟΙΚ: Σε πρώτο πλάνο η αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ Ελλάδα ,Οικονομία

09:1616/09

Αθήνα: Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους Ελλάδα ,Κοινωνία

09:0716/09

Στις 10.00 το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Σπυριδάκη Ελλάδα ,Κοινωνία

09:0016/09

Κυπαρισσία: Βρήκε 10.500 ευρώ σε καρότσι σούπερ μάρκετ – Τα παρέδωσε στην Αστυνομία Ελλάδα ,Κοινωνία

08:5016/09

Έφαγε ξύλο επειδή άκουγε εκκλησιαστική μουσική Ελλάδα ,Κοινωνία

08:4416/09

Κρήτη: Πνίγηκε 29χρονη αλλοδαπή Ελλάδα ,Κοινωνία

08:3616/09

Θάνατος λουόμενου στη Θάσο Ελλάδα ,Κοινωνία

08:2816/09

ΗΠΑ: Τέρμα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με γεύσεις Διεθνή

08:2116/09

Σήμερα η κηδεία του Αντώνη Λιβάνη Ελλάδα

08:2116/09

Χαλκιδική: Πυρκαγιά σε θαλαμηγό σκάφος- Συνελήφθη ο κυβερνήτης Ελλάδα

08:1616/09

Κάρτες πληρωμών: Τί αλλάζει στις συναλλαγές Ελλάδα ,Οικονομία

08:0816/09

Novartis: Διαβιβάζεται σήμερα στη Βουλή η δικογραφία για Παπαγγελόπουλο, Τσίπρα Ελλάδα

08:0016/09

Ένας Αφγανός νεκρός στο κέντρο της Αθήνας Ελλάδα ,Κοινωνία

07:5316/09

Λαμία: Θλίψη στο μνημόσυνο του μαθητή με το ποδήλατο Ελλάδα ,Κοινωνία

07:4516/09

Στο Βερολίνο σήμερα ο Ν. Δένδιας Κόμματα ,Πολιτική

07:3916/09

Μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο- Πάνω από 10 χλμ. το μέτωπο Ελλάδα ,Κοινωνία

07:3816/09

Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους (ΒΙΝΤΕΟ) Διεθνή

07:3816/09

Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου ΝΑ Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη Ενέργεια

07:3016/09

Στο στόχαστρο βανδάλων τράπεζες και γραφεία της ΝΔ Ελλάδα ,Κοινωνία

07:3016/09

ΕΛΒΟ: Η Paramount συμφώνησε με το fund Mubadala Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

07:2116/09

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:1416/09

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα- Δείτε σε ποιες περιοχές Ελλάδα ,Σημαντικά

07:0716/09

Διακοπή ρεύματος στην Πολίχνη Θεσσαλονίκη

07:0016/09

Τι καιρό θα κάνει σήμερα Ελλάδα

06:3016/09

Βγήκε στην Εθνική οδό με Ferrari της F1 και καταζητείται (VIDEO) Διεθνή

06:0016/09

Οι άνοιες θα αποτελέσουν τη νέα «πληγή» της Υγείας παγκοσμίως Υγεία

06:0016/09

Διαβήτης: Τα βότανα που τον καταπολεμούν πιο αποτελεσματικά Υγεία

05:3016/09

«Phantom of the Opera»: Το αγαπημένο μιούζικαλ για πρώτη φορά στην Ελλάδα Πολιτισμός

05:0016/09

Ο λόγος που οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν ναούς πάνω σε σεισμικά ρήγματα Επιστήμη

04:3016/09

Οχι στα αντιβιοτικά πριν από τη θεραπεία Υγεία

04:0016/09

Πληρώνουν ακριβά για μια θέση σε συναυλία Διάφορα

03:3016/09

Ερωτεύεσαι τους παντρεμένους; Το ζώδιο σου μαρτυρά τον λόγο! Διάφορα

03:0016/09

Το φυσικό αντικαταθλιπτικό που προστατεύει την καρδιά Διάφορα

02:3016/09

Το άγχος στην εγκυμοσύνη με ποιο τρόπο μπορεί να επηρεάσει το παιδί; Διάφορα

02:0016/09

Διαλείπουσα νηστεία: Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του διαβήτη; Υγεία

01:3016/09

Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας Υγεία

01:0016/09

Οι 10 προληπτικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθεί ευλαβικά η κάθε γυναίκα Υγεία

00:3016/09

Συγκλονιστική διάσωση ενός βρέφους και τριών παιδιών στην πλημμυρισμένη Ισπανία (VIDEO) Διεθνή

00:0316/09

Νεκρή 29χρονη που είχε πάει για νυχτερινό μπάνιο στην Κρήτη Ελλάδα ,Κοινωνία

00:0116/09

Έβρος: Βούλγαροι διακινητές έγδυσαν & λήστεψαν μετανάστες Ελλάδα

23:4915/09

Η Νέα Υόρκη απαγορεύει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με γεύσεις Διεθνή

23:4615/09

Διασυρμός Παναθηναϊκού από τον Άρη με 4-0 – Όλα τα αποτελέσματα Αθλητισμός