Υπερταμείο και το manual της εταιρικής διακυβέρνησης

Υπερταμείο και το manual της εταιρικής διακυβέρνησης
Οικονομία, Σημαντικά   | 23/01/2020 | 18:39
Άννη Καρολίδου

Η Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση, δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη μίας επιχείρησης, αλλά και προϋπόθεση για κάθε Εταιρεία που θέλει να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα περιουσιακά, υλικά και άϋλα στοιχεία της.

Τα παραπάνω τονίσθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στην αίθουσα του ΧΑ στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρική Κουλτούρα και Διακυβέρνηση», με διοργανωτές την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας ( Υπερταμείο ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος ( ΣΒΕ), με κεντρική ομιλήτρια την υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπεύθυνη του Τομέα Πρόνοιας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, περισσότερο οι μεσαίες και μικρές και, οι οικογενειακού χαρακτήρα, έχουν ακόμη πολύ δρόμο να καλύψουν για να κατακτήσουν ένα τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης που θα εγγυάται μάνατζμεντ με διαφάνεια, ελέγχους και λογοδοσία, έναν τρόπο μάνατζμεντ που τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων θα έχουν σαφείς ρόλους και στα οποία δεν θα ισχύει «ο λόγος του ενός», δηλαδή του βασικού μετόχου, συχνά ιδρυτή που έχει «μοιράσει» τις θέσεις των μελών του δ.σ. στα μέλη της οικογενείας του.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση, ανέδειξε τις κοινωνικές ευαισθησίες των επιχειρηματιών με αποτέλεσμα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να αναληφθούν και να υλοποιηθούν δράσεις που ενεργοποίησαν τα καλύτερα αντανακλαστικά της ελληνικής οικονομίας και τα πλέον αξιόλογα στελέχη του δημόσιου τομέα, τόνισε η Υφυπουργός κα. Μιχαηλίδου.

δομνα-μιχαηλιδου

» Η βελτίωση του Πλαισίου Εταιρικής Ευθύνης είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», είπε η κα. Μιχαηλίδου, για να προσθέσει ότι ειδικά η πολιτική Πρόνοιας έχει ανάγκη την στήριξη του ιδιωτικού τομέα παρά την αδιαπραγμάτευτη και δεδομένη στήριξη του Τομέα της Πρόνοιας από το ελληνικό κράτος. Στόχος είναι, πρόσθεσε η Υφυπουργός, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συνταιριάσματος των αναγκών των δημόσιων προνιακών φορέων και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να προσφέρουν , ακόμη και με την προσφορά εθελοτικών υπηρεσιών από ομάδες εργαζομένων στην ιδιωτική οικονομία.

Στη σημασία των αξιών που διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα της κάθε επιχείρησης αναφέρθηκε ο υφυπ. Εσωτερικών (ΥΜΑΘ) Θεόδωρος Καράογλου, σημειώνοντας ότι πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η λήψη σωστών αποφάσεων προς όφελος όλων των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, με παρεμβάσεις που βοηθούν όλη την ελληνική οικονομία και κοινωνία να ανακάμψει και να αναπτυχθεί.

Σαββάκης: Διαφάνεια και λογοδοσία

Η εταιρική κουλτούρα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καλής εταιρικής διακυβέρνησης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κάνοντας αναφορά στις   παθογένειες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές ελληνικές, οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις, όπου μέλη των δ.σ. είναι τα μέλη της οικογένειας του βασικού μετόχου, με σημαντικό έλλειμμα στον έλεγχο,τη διαφανή διαχείριση και κατ’ επέκταση λογοδοσία. Οι επιχειρήσεις με διαφανή διακυβέρνηση και σύγχρονη εταιρική κουλτούρα, είπε, είναι αυτές που μπορούν για το λόγο αυτό να αποδειχθούν και πιο επιτυχημένες στην προσέλκυση επενδυτών.

Αικατερινάρη: Χρηστή διοίκηση στις δημόσιες επιχειρήσεις.

Την μεγάλη βαρύτητα που δίνει η ΕΕΣΥΠ στη χρηστή διοίκηση στις 18 δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχει, με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων που διασφαλίζουν ελέγχους εις βάθος, διαφάνεια στο μάνατζμεντ και λογοδοσία, υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ κα. Ράνια Αικατερινάρη.

Η υϊοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ΕΕΣΥΠ, καθώς αυτές οι 18 δημόσιες επιχειρήσεις προέρχονται από συγχωνεύσεις πολλών εταιρειών με διαφορετικά εσωτερικά συστήματα οργάνωσης και διαδικασίες.

«Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε πολιτικές και διαδικασίες ορθών εταιρικών πρακτικών. Στην πορεία, φτιάξαμε και εργαλεία, δείκτες που μετρούν την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τον έλεγχο σε βάθος και εύρος, είτε με εσωτερικούς ενδοεταιρικούς μηχανισμούς, είτε με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών», είπε η κα. Αικατερινάρη για να προσθέσει, «το παράδειγμα της ηγεσίας είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί οι διοικήσεις πρέπει να δίνουν το παράδειγμα μέσα από την καθημερινότητα. Σημαντικό είναι να φτιάξουμε και τις κατάλληλες ομάδες, για να υποστηριχθούν οι  πολιτικές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης».

ΚΑΘ ΑΕ: Social Plate και crowdfunding

Kλείνοντας την τοποθέτησή της η επικεφαλής της ΕΕΣΥΠ, αναφέρθηκε σε μία κοινωνική δράση με σημαντικό κοινωνικό όφελος, από εταιρεία του δημοσίου, την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, η οποία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, εφάρμοσε τη δράση «Social Plate», συνεργαζόμενη με τους χονδρεμπόρους της Αγοράς, για τη διάθεση, σε κοινωφελή ιδρύματα, απόλυτα ασφαλών για κατανάλωση αλλά μη εμπορεύσιμων προϊόντων.

Τώρα πλέον, το «Social Plate», θα πρέπει να περάσει σε μία επόμενη και διαφορετική φάση λειτουργίας, αναζητώντας με τη βοήθεια της Εθνικής και μέσω crowdfunding, πόρους, από επιχειρήσεις και ιδιώτες, για τη χρηματοδότηση και συνέχισή του.

Λαζαρίδης: Τι λέει το DNA μίας επιχείρησης

Παίρνοντας το λόγο ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΧΑΑ κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, τόνισε ότι στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε, είναι σημαντικό να είναι γνωστοί οι κανόνες με τους οποίους λειτουργούν οι εταιρείες στην Ελλάδα και όχι μόνον οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς πλέον δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, ESG, με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση στην πολιτική της. Και η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, οι ηθικές αξίες και η τήρηση της εταιρικής δεοντολογίας, βοηθάει στο να γίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πιο εύκολα ορατές στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι εν πολλοίς θέμα Εταιρικής Κουλτούρας και αυτή, διαμορφώνεται με τον χρόνο και αποτελεί κομμάτι του DNA της κάθε εταιρείας.

Για τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγους Θεσσαλονίκης κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα, η εταιρική κουλτούρα αποτελεί πολύ σημαντικό περιουσιακά στοιχείο για την κάθε επιχείρηση, ενώ οι έννοιες της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής διακυβέρνησης, συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

ημεριδα-εεσυπ

ΔΕΚΟ vs Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση στις δημόσιες εταιρείες που ελέγχονται από την ΕΕΣΥΠ, είναι αναποτελεσματική, όπως υποστήριξε απαντώντας σε ερωτηματολόγιο, το 60% των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ. Το 70% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι υπάρχει έλλειψη επικαιροποιημένων εργαλείων εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ το 90% κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντική τη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με αποτελεσματικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Βέλτιστες Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε ειδικότερα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά και του Ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου, ανέλυσαν τέσσερα στελέχη της ΕΕΣΥΠ: Η κα. Χριστίνα Κολιάτση, νομική σύμβουλος, ο κ. Σπύρος Λορεντζιάδης, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Νίκος Δημόπουλος, διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και , ο κ. Χαράλαμπος Πηλιτσίδης, οικονομικός διευθυντής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

08:1126/02

Θεσ/νίκη: Τέσσερις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:5026/02

ΠΚΜ: Σε ποια σημεία εκτελούνται εργασίες συντήρησης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4026/02

Αρέθουσα: Φωτιά σε λέβητα σπιτιού στη Λίμνη Ελλάδα ,Κοινωνία

07:3026/02

Ένα business boutique hotel στο παλιό «Didacta» Σημαντικά ,Τουρισμός

07:2226/02

Έσπασε αγωγός νερού στην Άνω Πόλη Ελλάδα ,Κοινωνία

07:2026/02

Κοροναϊός: Πρώτο κρούσμα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη Διεθνή ,ΕΕ

07:1026/02

Πολύωρη διακοπή ρεύματος στις Συκιές Χωρίς κατηγορία

07:0126/02

Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός Κώστας Βουτσάς Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτισμός

07:0026/02

Ο καιρός σήμερα, Τετάρτη Κοινωνία ,Σημαντικά

06:0026/02

ΓΣΕΕ: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές – Τα αποτελέσματα Πολιτική

05:3026/02

ΠΚΜ: Επιτυχημένη η ημερίδα για την πρόληψη του καρκίνου παχέος εντέρου Θεσσαλονίκη ,Υγεία

05:0026/02

Η κωμωδία «Σουτζούκ Λουκούμ» στο θέατρο Άρατος Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

04:3026/02

H Αρχή του Αρχιμήδη στο θέατρο Αυλαία Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

04:0026/02

Παρουσίαση μελέτης στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Παιδεία

03:3026/02

Στις 5 Μαρτίου τα εγκαίνια της έκθεσης του Α. Παλαβράκη Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

03:0026/02

Οι ταινίες της εβδομάδας στις αίθουσες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

02:3026/02

H τεχνική για να κάνουμε κάθισματα είναι αυτή Διάφορα ,Υγεία

02:0026/02

Μπρόκολο: Σε πόσα λεπτά μαγειρέματος χάνει την αντικαρκινική του δράση Διάφορα ,Υγεία

01:3026/02

10 λάθος πράγματα που μας έμαθαν οι ταινίες για το σεξ Διάφορα

01:0026/02

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Οι τροφές που αυξάνουν τον κίνδυνο και αυτές που τον μειώνουν Υγεία

00:3026/02

Αυτά τα ζώδια είναι καλοί εραστές αλλά όχι σύντροφοι Διάφορα

00:1026/02

Κορονοϊός: Αρνητικά τα δείγματα σε Σωτηρία & Παίδων – Αγωνία για «Αττικόν» Σημαντικά ,Υγεία

23:5925/02

Αθώα η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Νεάπολης-Συκεών Δήμοι ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

23:5025/02

Μυτιλήνη: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Νέες συγκρούσεις (VIDEO) Κοινωνία ,Σημαντικά

23:4025/02

ΑΣΟΕΕ: Νέο βίντεο με τον αστυνομικό που έβγαλε όπλο Κοινωνία

23:3025/02

Κεγκέρογλου για «Κελέση»: Τα στοιχεία της σε έγγραφο της Τουλουπάκη Πολιτική

23:2025/02

Πέτσας: Το άσυλο ανομίας στα Πανεπιστήμια καταργήθηκε Πολιτική

23:1025/02

ΕΛΤΑ: Ο διευθυντής κατηγορείται για κατάχρηση 660.000€ Πολιτική ,Σημαντικά

23:0025/02

Κορονοϊός: Στον «αέρα» οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο Διεθνή ,Σημαντικά

22:5025/02

Πατούλης: Θα μετατρέψουμε την Αττική σε μητρόπολη ευεξίας Οικονομία

22:4025/02

Χαρίτσης: Οι εικόνες από την ΑΣΟΕΕ προσβάλλουν το ελληνικό πανεπιστήμιο Πολιτική

22:3025/02

Πυρκαγιά σε γραφείο στην Ομόνοια Κοινωνία

22:2025/02

ΑΠΘ: «Σάρωσαν» οι φοιτητές της Νομικής Σχολής σε διεθνή διαγωνισμό Θεσσαλονίκη

22:1025/02

Παραίτηση του Προέδρου Σοχού για τα οθωμανικά εμβατήρια Κοινωνία

22:0025/02

Πέθανε στο τιμόνι ηλικιωμένος στο Πλαγιάρι Κοινωνία

21:5025/02

Φάρμακο για ελονοσία πιθανόν να αντιμετωπίζει τον κορονοϊό Υγεία

21:4025/02

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο εργοστάσιο της Pharmathen (ΦΩΤΟ) Πολιτική

21:3025/02

«Ζήσε Αθλητικά», με 250 παιδιά στον Άλιμο! Αθλητισμός

21:2025/02

Πως σχολιάζει το Twitter τον κοροναϊό Media

21:1025/02

Novartis: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της «Κελέση» Πολιτική

21:0725/02

Το ΕΕΘ στο Μαρόκο για την ανάπτυξη συνεργασίας Οικονομία

21:0025/02

Συγχαρητήρια Παυλόπουλου σε Τζιτζικώστα για την εκλογή του Πολιτική

20:4025/02

Ε.Ε.Θ.: Συνάντηση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μαρόκο Οικονομία

20:3025/02

Ενεργοποίηση non-dom στην Ελλάδα- Τι προβλέπεται Οικονομία

20:2025/02

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Μέτρα από την Τροχαία Ελλάδα

20:0525/02

Προσφυγικό: Επεισόδια με χημικά σε Λέσβο και Χίο Ελλάδα

19:5325/02

Κοροναϊός: Δέκα οι νεκροί στην Ιταλία Διεθνή ,Υγεία

19:4325/02

Κοροναϊός: Αυτό είναι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος Ελλάδα ,Σημαντικά ,Υγεία

19:2925/02

Επέστρεψαν οι μαθητές του 5ου ΓΕΛ Καλαμαριάς από την Ιταλία Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

19:1625/02

Έλαμψε η ΠΟΒΑΚΩ στην Athens Jewellery Show Επιχειρήσεις

19:1025/02

Η απόφαση του δικαστηρίου για κλήσεις Τροχαίας πάνω στο παμπρίζ Ελλάδα ,Κοινωνία

19:0025/02

Κιλκίς: Καταδίκη διοικητικού υπαλλήλου του νοσοκομείου για «φακελάκι» Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

18:5025/02

Novartis: Καταθέτει στην προανακριτική η «Κελέση» Πολιτική

18:4325/02

Εurobank: Τρεις τιτλοποιήσεις NPE’s με τον ¨Ηρακλή» Οικονομία

18:4025/02

Κοροναϊός: Δυο ύποπτα κρούσματα σε Σωτηρία και Αττικόν Ελλάδα ,Κοινωνία

18:3025/02

Project She&He: Όραμα για έναν κόσμο χωρίς στερεότυπα Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:1525/02

Το αεροδρόμιο Σκιάθου στα πιο θεαματικά της Ευρώπης Ελλάδα ,Τουρισμός

17:5825/02

Λειτουργική ανεξαρτησία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Επιχειρήσεις

17:5025/02

Συγκίνηση το τελευταίο αντίο για την Κική Δημουλά (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4025/02

Επιστολή προς τον Κ. Μητσοτάκη για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

17:3125/02

Την ενοχή του Λάσα για εγκληματική οργάνωση πρότεινε η εισαγγελέας Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

17:3025/02

ΑΣΟΕΕ: Τα ΜΑΤ μπήκαν μέσα στη σχολή μετά τα επεισόδια Ελλάδα ,Σημαντικά

17:2025/02

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα του αντιπυρετικού Apotel Ελλάδα ,Υγεία

17:1025/02

Η ΓΔΑΕΕ στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ΕΕ ,Ελλάδα

17:0025/02

ΕΕ: Πρωτιά για την Ελλάδα στην ανακύκλωση λιπαντικών ΕΕ ,Ελλάδα ,Περιβάλλον

16:5025/02

Δ. Παπαγγελόπουλος: Αναξιόπιστος μάρτυρας ο Σ. Μιωνής Ελλάδα ,Πολιτική

16:4025/02

Με τον Πρ. Παυλόπουλο συναντήθηκε ο Απ. Τζιτζικώστας Ελλάδα ,Περιφέρειες

16:3025/02

Το τελευταίο «αντίο» στην Κική Δημουλά Ελλάδα ,Κοινωνία

16:2025/02

Επιστρέφουν προοδευτικά οι μαθητές από την Ιταλία Ελλάδα ,Παιδεία

16:1025/02

«ΟΧΙ» στο λουκέτο στα ΕΛ.ΤΑ. Νεάπολης Δήμοι

16:0025/02

Γενική απεργία αύριο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στους Δήμους Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5325/02

Αθήνα: Ένταση τώρα στην ΑΣΟΕΕ – Κλειστή η Πατησίων Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5025/02

Θεσ/νίκη-Πρόγρ. «Αλέξανδρος» :HIV και ηπατίτιδα C πλήττουν τους χρήστες ναρκωτικών Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:4025/02

Αντιπαράθεση στη Βουλή για επεισόδια σε Χίο και Λέσβο Βουλή ,Ελλάδα

15:3025/02

Αστυνομικός για όπλο στην ΑΣΟΕΕ: Το έκανα για να τους ξεφύγω Ελλάδα ,Κοινωνία

15:2525/02

Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κοροναϊού στην Κροατία Διεθνή ,Υγεία

15:2025/02

Πέθανε ο αγροτοσυνδικαλιστής Θανάσης Νασίκας Ελλάδα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ