Συνταγματική Αναθεώρηση, προ των πυλών

Πολιτική, Σημαντικά   | 12/02/2019 | 07:13
Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Στην Ολομέλεια της βουλής, ξεκινά σήμερα η συζήτηση για τη Συνταγνατικη Αναθεώρηση.  Δυο ημέρες, κοινοβουλευτικής διαδικασίας, στο τέλος της οποίας θα κληθούν οι βουλευτές να ψηφίσουν ποια άρθρα θα τεθούν σε ένα μήνα, προς ψήφιση.  Υπενθυμίζεται ότι σε έναν μήνα θα ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία. με τις διατάξεις του συντάγματος να χρειάζεται να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 151 ψήφους για να χαρακτηριστούν αναθεωρητέες. Αν μία διάταξη συγκεντρώσει 180 ψήφους ή περισσότερες μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με 151 ψήφους από την αναθεωρητική Βουλή, αλλιώς η αναθεώρηση από τη δεύτερη Βουλή γίνεται με 180 ψήφους. Σημαντικό επίδικο της συζήτησης αναμένεται να είναι αν η πρώτη Βουλή δεσμεύει ως προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης την δεύτερη Βουλή, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και απορρίπτει η Ν.Δ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια άκρως πολιτική ψηφοφορία, καθώς από το αποτέλεσμα της θα κριθούν και οι αλλαγές στα Πανεπιστήμια- ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με την ιδωτικοποιηση-αλλά,και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που προτείνονται σχετικά με το Ουδετερόθρησκο,  του πολιτικού όρκου, της προστασίας από διακρίσεις, της ευθύνης υπουργών. Προς ώρας, υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ κυβενρησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση υπερψήφισε, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών (για κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας) του άρθρου  για την βουλευτική ασυλία (προκειμένου αυτή να περιορίζεται μόνο στα αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή) και του άρθρου  για τις Ανεξάρτητες Αρχές και τον τρόπο εκλογής των διοικήσεων τους.

Οι προτάσεις της κυβέρνησης και η στάση των κομμάτων. 

Άρθρο 3: Ουδετερόθρησκο κράτος

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ.*, ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

* Η ΔΗ.ΣΥ. υπερψήφισε μόνο την κατάργηση της απαγόρευσης της μετάφρασης της Αγίας Γραφής και την ερμηνευτική δήλωση που επισημαίνει ότι «ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας».

Άρθρο 5: Επέκταση της προστασίας από διακρίσεις και για διακρίσεις με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρα 13, 33, 59: Πολιτικός όρκος για δημόσιους λειτουργούς και κρατικούς αξιωματούχους

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 21: Αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης

Όχι: Ν.Δ.. Παρών: Ποτάμι, Ναι ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 21: Καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ποτάμι

Άρθρο 21: Δημόσιος έλεγχος νερού κι ηλεκτρικής ενέργειας

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ποτάμι

Άρθρο 22: Ενίσχυση εργασιακών δικαιωμάτων

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 22: Απαγόρευση επίταξης εργαζομένων

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών Ποτάμι

Άρθρο 24Α: Δικαιώματα των ζώων

Ναι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι Ν.Δ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 25: Αρχή της επιείκειας στην εφαρμογή των νόμων

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 28: Κύρωση διεθνών συμβάσεων που μεταβιβάζουν εθνική κυριαρχία με δημοψήφισμα

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 32: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόωρες εκλογές – κύριο άρθρο

Ναι: Ν.Δ. Όχι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρα 30, 35, 41: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόωρες εκλογές – δευτερεύοντα άρθρα

Παρών: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 37: Απαίτηση ο πρωθυπουργός να είναι βουλευτής

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρα 38 και 84: Εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 44: Δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 54: Καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 54: Εκλογή έως πέντε βουλευτών από τους απόδημους Έλληνες

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 56: Περιορισμός στις βουλευτικές θητείες

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 62: Περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας σε αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ, Ποτάμι. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 68: Δυνατότητα συγκρότησης Εξεταστικών Επιτροπών από την κοινοβουλευτική μειοψηφία (πρόκειται για πρόταση της Ν.Δ. που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 73: Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

Όχι: Ν.Δ. Ναι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 86: Κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκηση δίωξης κατά υπουργών

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι Ένωση Κεντρώων

* Ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 86 που επισημαίνει ότι στα αδικήματα των υπουργών που διώκονται με ειδική διαδικασία δεν περιλαμβάνονται «όσα τελέστηκαν απλώς επ’ ευκαιρία της άσκησης υπουργικών καθηκόντων»

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 96: Εξίσωση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας των στρατοδικών με αυτές των τακτικών δικαστών (πρόκειται για πρόταση της Ν.Δ. που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ, ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι: Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 101: Ενίσχυση της ειδικής μέριμνας για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα και διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 101Α: Μείωση σε 3/5 της πλειοψηφίας των 4/5 για την επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων αρχών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

Ναι: Ν.Δ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι: ΔΗ.ΣΥ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 102: Κατοχύρωση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρόβλεψη για τοπικά δημοψηφίσματα

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12:0319/04

Έκοψε το δάχτυλό του όταν συνειδητοποίησε ότι ψήφισε λάθος κόμμα στις εκλογές (VIDEO) Διεθνή

11:5419/04

Η Μπέτυ Μπαζιάνα στη δίκη της Χρυσής Αυγής Ελλάδα

11:5119/04

Σαλμάς: Δήθεν σκάνδαλο που σχεδιάστηκε με το δόγμα Πολάκη ‘να κλείσουμε και κανέν... Βουλή ,Πολιτική

11:4819/04

Απόψε η ροζ πανσέληνος του Απριλίου Διάφορα

11:4219/04

Συνάντηση Αναστασιάδη-Μητσοτάκη: «Προτεραιότητα οι ιδιωτικές επενδύσεις και η επιχειρημ... Κόμματα ,Πολιτική

11:3419/04

Δέσμευση 33.000 αυγών και 80 κιλών αλλαντικών Ελλάδα

11:3019/04

Μεγάλες ποσότητες χασίς διακινούσαν δύο αλλοδαποί στην Καστοριά Κοινωνία

11:1919/04

Εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις κλοπών στα Τρίκαλα Κοινωνία

11:1519/04

Συνελήφθη 41χρονος για εμπορία ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη Κοινωνία

11:0819/04

Βόρεια Ιρλανδία: Νεκρή δημοσιογράφος σε επεισόδια με τον Νέο IRA (VIDEO) Διεθνή

11:0119/04

Θεσσαλονίκη: 17 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες σε βάρος πεζών Θεσσαλονίκη

10:5819/04

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Μ.Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ... Περιφέρειες

10:5119/04

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν έχει αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ για τους S-400 Διεθνή

10:4419/04

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων Θεσσαλονίκη

10:3719/04

Εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης για τις εκλογές Παραπολιτικά

10:3419/04

Kαθυστερεί η ρύθμιση για τις 120 δόσεις στα Ταμεία Οικονομία

10:2619/04

Π. Καμμένος: Προαναγγέλλει «συγκλονιστικά στοιχεία» κατά Κοτζιά Πολιτική

10:2119/04

Εγκεφαλικά νεκρός 13χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από Ι.Χ. Ελλάδα

10:1719/04

Μυτιλήνη: Αντιδράσεις για τη μεταφορά 56 μεταναστών από τη Σάμο Ελλάδα

10:1019/04

Ellinair: Προχωρά σε συνεργασία με την Aeroflot Επιχειρήσεις

10:0519/04

Συνελήφθη για την «μαφία των φυλακών» και ο δικηγόρος Θ.Παναγόπουλος Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

09:5319/04

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη δραπέτης από τη Λιθουανία Κοινωνία

09:5019/04

Μυτιλήνη: Σιωπηλό συλλαλητήριο τη Δευτέρα για επιθέσεις κατά μεταναστών Ελλάδα

09:4619/04

Πρωτόγνωρες εικόνες από το χαλάζι στη Χαλκιδική (VIDEO) Β.Ελλάδα

09:3819/04

Θ.Παναγόπουλος για «μαφία φυλακών»: Μένω άναυδος, πέφτω από τα σύννεφα, δεν έχω καμία σ... Κοινωνία

09:3419/04

Τι αλλάζει στην αναγνώριση των πτυχίων κολεγίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων Ελλάδα ,Παιδεία

09:2819/04

Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

09:2019/04

Μέσα σ΄όλα Παραπολιτικά ,Πολιτική

09:1519/04

Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στη συνάντηση Χρ. Σπίρτζη με τον Ρώσο υπ. Μεταφορών Πολιτική

09:1019/04

Ανοίγει διάλογο Παραπολιτικά ,Πολιτική

09:0019/04

Αγώνας δρόμου για καλό σκοπό Παραπολιτικά

08:4619/04

Φάμελλος: Πολλά βράδια έχω πάει στα Εξάρχεια χωρίς αστυνομική συνοδεία (VIDEO) Πολιτική

08:4319/04

Ώρες αγωνίας για 9χρονο – Έπεσε από το ποδήλατό του και τραυματίστηκε σοβαρά Ελλάδα ,Κοινωνία

08:3119/04

Κτηματολόγιο: Οδηγός για τους ιδιοκτήτες – Έντεκα ερωτήσεις και απαντήσεις Ειδήσεις ,Ελλάδα

08:2719/04

Νέα δημοσκόπηση – Μπροστά 13,7 μονάδες η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ για τις Ευρωεκλογές Πολιτική

08:1619/04

Ευρωεκλογές 2019: Γεωργούλης και Ross Daly στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Κόμματα

08:0919/04

Βούτσης: Κοιτάμε στα μάτια την ιστορία μας Πολιτική

08:0519/04

Θεοδωράκης: Ο πολιτισμός θα έπρεπε να είναι μέρος κάθε πολιτικής σε κάθε υπουργείο Πολιτική

07:5719/04

Κινήσεις προσέγγισης Αθήνας – Φαναρίου Ελλάδα

07:5019/04

STELMA: «Κατέκτησε» τον Πύργο του Άϊφελ, τώρα ιδρύει θυγατρική στη Γαλλία Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

07:4819/04

Στην Ολομέλεια σήμερα οι αιτήσεις άρσης ασυλίας για Λοβέρδο και Σαλμά Πολιτική

07:4319/04

Στη «σέντρα» το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για τη ΔΕΘ-HELEXPO Οικονομία ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

07:4319/04

Εγκαινιάζεται σήμερα το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

07:3119/04

Τζακ ποτ στο Τζόκερ Αθλητισμός

07:2819/04

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Τα στοιχεία «φωτιά» από τη δικογραφία που οδήγησαν στη σύλληψη Κοινωνία

07:2119/04

Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Καλαμαριά σήμερα Θεσσαλονίκη

07:1419/04

Καναδάς: Τρεις έμπειροι ορειβάτες σκοτώθηκαν κατά την ανάβαση στα Βραχώδη Ορη Διεθνή

07:1119/04

«Οχι» σε νομοσχέδιο Γαβρόγλου και από την Νομική Αθηνών Παιδεία

07:0819/04

Στροφή στη Μόσχα κάνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν Διεθνή

07:0019/04

Ε. Χατζηγεωργίου στο GrTimes: Η Συμφωνία των Πρεσπών αλλάζει τη θέση της Θεσσαλονίκης σ... SamTimes ,Σημαντικά

06:3019/04

Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές Κοινωνία ,Σημαντικά

06:0019/04

Περίπατος Ευχών με το «Make-A-Wish» το Σάββατο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

05:3019/04

Οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας ανοίγουν τις πόρτες τους για το κοινό Κοινωνία

05:0019/04

Το #pressEU_NextGen συμμετέχει στην έκθεση «Mobility Fair» στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

04:3019/04

Τι οφέλη έχει ο καφές και πώς να τον κάνετε ακόμα πιο υγιεινό Υγεία

04:0019/04

Τι ρόλο παίζει το πρωινό και το βραδινό γεύμα μετά από έμφραγμα Διάφορα

03:3019/04

Μύθοι και αλήθειες για τα παυσίπονα Υγεία

03:0019/04

Ένας στους έξι Έλληνες δεν πάει στο γιατρό γιατί δεν έχει χρήματα! Ελλάδα ,Υγεία

02:3019/04

Άγριο φεγγάρι της φωτιάς στις 19/05: Πώς επηρεάζει κάθε ζώδιο Διάφορα

02:0019/04

Αυξημένος κίνδυνος πρόωρου θανάτου για μεσήλικες με 75 συν παλμούς το λεπτό Υγεία

01:3019/04

Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε ντους; Υγεία

01:0019/04

Ποια χώρα παράγει την περισσότερη σοκολάτα στην Ευρώπη Διάφορα

00:3019/04

Οι επιστήμονες απαντούν: Οι άνδρες ή οι γυναίκες κρύβουν καλύτερα την απιστία; Διάφορα

23:5918/04

Εντοπίστηκε το πρώτο μόριο που δημιουργήθηκε στο σύμπαν Τεχνολογία

23:5118/04

Δραγασάκης: Εγγυόμαστε ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο Οικονομία ,Σημαντικά

23:4518/04

Πλουσιότερος Ρώσος ο Λεονίντ Μίχελσον με περιουσία 24 δισ. δολαρίων Διεθνή

23:3818/04

Η Ρένα Δούρου καταγγέλλει κακόβουλη αποστολή ομαδικών sms με υβριστικό περιεχόμενο Πολιτική

23:3018/04

Ο Roger Waters καλεί την Κατερίνα Ντούσκα να αποσυρθεί από τη Eurovision Πολιτισμός

23:1518/04

Τραγωδία στα Βραχώδη Όρη του Καναδά: Τρεις διάσημοι ορειβάτες θεωρούνται νεκροί Διεθνή

23:0218/04

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση δυο αυτοκινήτων στο Ρέθυμνο – Ένας νεκρός και δύο τραυμ... Κοινωνία

22:4518/04

Αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι Κοινωνία

22:3518/04

Οι Έλληνες δεν πάνε στον γιατρό γιατί δεν έχουν να πληρώσουν Υγεία

22:2518/04

Καταργείται το τέλος ταφής απορριμμάτων Περιβάλλον

22:1518/04

Καταδικάστηκαν οκτώ μοναχοί για τις μολότοφ στη Μονή Εσφιγμένου Κοινωνία

22:0218/04

«ΥΜΝΟΥΜΕΝ…ΣΕ…ΟΡΗ και ΠΕΛΑΓΗ» Πολιτισμός

21:5418/04

Στεργιούλης: Επιτυχημένη η επιχειρηματική αποστολή στη Β. Μακεδονία Οικονομία

21:4418/04

Στις Σέρρες αύριο ο Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφέρειες

21:4018/04

Στη Θεσσαλονίκη η 12η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδας-Ρωσίας Πολιτική

21:3618/04

Κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση 1,3 εκατ. ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος Κοινωνία

21:2918/04

Γαβρόγλου: Ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρη άγνοια για την Ανώτατη Εκπαίδευση Πολιτική

21:2018/04

Γερμανοί πολιτικοί: «Έχουμε ιστορική ευθύνη για τα εγκλήματα της Βέρμαχτ στην Ελλάδα» Διεθνή

21:1318/04

ΔΣΑ για την σύλληψη Λυκουρέζου: Η δυσμενής μεταχείριση της Δικαιοσύνης οδηγεί σε στοχοπ... Κοινωνία

21:0018/04

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 17 εκ. ευρώ σε κέρδη, μοίρασε τη προηγούμενη εβδομάδα Αθλητισμός

20:5218/04

Τσίπρας: Την απάντηση στο ποιος θα κυβερνά θα τη δώσει ο λαός όχι οι πραπαγανδιστές των... Πολιτική ,Σημαντικά

20:4918/04

Προσοχή σε κακόβουλο λογισμικό με φωτογραφίες γυναικών Κοινωνία

20:3518/04

Ζάεφ: Μεγάλες οικονομικές προοπτικές από τη Συμφωνία των Πρεσπών Οικονομία ,Σημαντικά

20:2618/04

Μπροστά με 7,3 μονάδες η ΝΔ στις ευρωεκλογές και 7,8 στις εθνικές Πολιτική ,Σημαντικά

20:1218/04

Παναγία των Παρισίων: Η πιθανότερη αιτία της μεγάλης πυρκαγιάς είναι το βραχυκύκλωμα Διεθνή

20:0018/04

Φάμελλος: Οι πολιτικοί δεν επιτρέπεται να κρύβονται πίσω από παραγραφές Κόμματα ,Πολιτική

19:5518/04

Αιματηρό επεισόδιο στην Ομόνοια Ελλάδα ,Κοινωνία

19:5018/04

Ποινή φυλάκισης σε σε γιατρό για αντισημιτική επιγραφή σε ιατρείο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:4018/04

Μουσείο Εθνικής Μνήμης στο «Παύλου Μελά» ως το 2023 Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

19:3918/04

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η εκδήλωση «Για μία Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση» της ΟΝΝΕΔ (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη

19:3018/04

ΠΚΜ: Βιβλιοπαρουσίαση από την Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης Περιφέρειες

19:2018/04

Μητσοτάκης: Τσίπρας και Γαβρόγλου κατεδαφίζουν την παιδεία Κόμματα ,Πολιτική

19:1018/04

Αυτοσχέδια όπλα, κινητά και ναρκωτικά βρέθηκαν στις φυλακές Αυλώνα Ελλάδα ,Κοινωνία

19:0418/04

Ταχιάος: Ο ΟΑΣΘ είναι ένα από τα μεγάλα παραμύθια που αφήνει πίσω στην πόλη ο ΣΥΡΙΖΑ Τοπική Αυτοδιοίκηση

19:0118/04

Άνοιξε πάλι η Ακρόπολη Ελλάδα

18:4918/04

Κυβερνητικές πηγές: «Μπροστινός» του Μαρινάκη ο Μητσοτάκης Κόμματα ,Πολιτική

18:4418/04

Ζαρωτιάδης: Η διεθνοποίηση της Γενοκτονίας των Ποντίων αποτελεί εθνική ευθύνη Τοπική Αυτοδιοίκηση

18:4018/04

Δύο εντάλματα σύλληψης κατά δικηγόρων – Οι κατηγορίες Ελλάδα ,Κοινωνία

18:3618/04

Η καρδιά του «Erasmus» χτύπησε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

18:3018/04

Εγκαίνια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θερμαϊκού Δήμοι

18:1518/04

Αίγιο: Αρνείται ότι πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια – Θα γίνει τεστ DNA Ελλάδα ,Κοινωνία