Συνταγματική Αναθεώρηση, προ των πυλών

Πολιτική, Σημαντικά   | 12/02/2019 | 07:13
Βαγγέλης Παπαδημητρίου

Στην Ολομέλεια της βουλής, ξεκινά σήμερα η συζήτηση για τη Συνταγνατικη Αναθεώρηση.  Δυο ημέρες, κοινοβουλευτικής διαδικασίας, στο τέλος της οποίας θα κληθούν οι βουλευτές να ψηφίσουν ποια άρθρα θα τεθούν σε ένα μήνα, προς ψήφιση.  Υπενθυμίζεται ότι σε έναν μήνα θα ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία. με τις διατάξεις του συντάγματος να χρειάζεται να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 151 ψήφους για να χαρακτηριστούν αναθεωρητέες. Αν μία διάταξη συγκεντρώσει 180 ψήφους ή περισσότερες μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με 151 ψήφους από την αναθεωρητική Βουλή, αλλιώς η αναθεώρηση από τη δεύτερη Βουλή γίνεται με 180 ψήφους. Σημαντικό επίδικο της συζήτησης αναμένεται να είναι αν η πρώτη Βουλή δεσμεύει ως προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης την δεύτερη Βουλή, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και απορρίπτει η Ν.Δ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια άκρως πολιτική ψηφοφορία, καθώς από το αποτέλεσμα της θα κριθούν και οι αλλαγές στα Πανεπιστήμια- ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με την ιδωτικοποιηση-αλλά,και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που προτείνονται σχετικά με το Ουδετερόθρησκο,  του πολιτικού όρκου, της προστασίας από διακρίσεις, της ευθύνης υπουργών. Προς ώρας, υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ κυβενρησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση υπερψήφισε, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών (για κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας) του άρθρου  για την βουλευτική ασυλία (προκειμένου αυτή να περιορίζεται μόνο στα αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή) και του άρθρου  για τις Ανεξάρτητες Αρχές και τον τρόπο εκλογής των διοικήσεων τους.

Οι προτάσεις της κυβέρνησης και η στάση των κομμάτων. 

Άρθρο 3: Ουδετερόθρησκο κράτος

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ.*, ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

* Η ΔΗ.ΣΥ. υπερψήφισε μόνο την κατάργηση της απαγόρευσης της μετάφρασης της Αγίας Γραφής και την ερμηνευτική δήλωση που επισημαίνει ότι «ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας».

Άρθρο 5: Επέκταση της προστασίας από διακρίσεις και για διακρίσεις με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρα 13, 33, 59: Πολιτικός όρκος για δημόσιους λειτουργούς και κρατικούς αξιωματούχους

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 21: Αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης

Όχι: Ν.Δ.. Παρών: Ποτάμι, Ναι ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 21: Καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ποτάμι

Άρθρο 21: Δημόσιος έλεγχος νερού κι ηλεκτρικής ενέργειας

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ποτάμι

Άρθρο 22: Ενίσχυση εργασιακών δικαιωμάτων

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 22: Απαγόρευση επίταξης εργαζομένων

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών Ποτάμι

Άρθρο 24Α: Δικαιώματα των ζώων

Ναι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι Ν.Δ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 25: Αρχή της επιείκειας στην εφαρμογή των νόμων

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 28: Κύρωση διεθνών συμβάσεων που μεταβιβάζουν εθνική κυριαρχία με δημοψήφισμα

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 32: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόωρες εκλογές – κύριο άρθρο

Ναι: Ν.Δ. Όχι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρα 30, 35, 41: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόωρες εκλογές – δευτερεύοντα άρθρα

Παρών: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 37: Απαίτηση ο πρωθυπουργός να είναι βουλευτής

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρα 38 και 84: Εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 44: Δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 54: Καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 54: Εκλογή έως πέντε βουλευτών από τους απόδημους Έλληνες

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 56: Περιορισμός στις βουλευτικές θητείες

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 62: Περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας σε αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ, Ποτάμι. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 68: Δυνατότητα συγκρότησης Εξεταστικών Επιτροπών από την κοινοβουλευτική μειοψηφία (πρόκειται για πρόταση της Ν.Δ. που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 73: Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

Όχι: Ν.Δ. Ναι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 86: Κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκηση δίωξης κατά υπουργών

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι Ένωση Κεντρώων

* Ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 86 που επισημαίνει ότι στα αδικήματα των υπουργών που διώκονται με ειδική διαδικασία δεν περιλαμβάνονται «όσα τελέστηκαν απλώς επ’ ευκαιρία της άσκησης υπουργικών καθηκόντων»

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 96: Εξίσωση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας των στρατοδικών με αυτές των τακτικών δικαστών (πρόκειται για πρόταση της Ν.Δ. που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ, ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι: Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 101: Ενίσχυση της ειδικής μέριμνας για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα και διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 101Α: Μείωση σε 3/5 της πλειοψηφίας των 4/5 για την επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων αρχών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

Ναι: Ν.Δ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι: ΔΗ.ΣΥ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 102: Κατοχύρωση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρόβλεψη για τοπικά δημοψηφίσματα

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

08:3521/02

Η Air France ανέστειλε τις πτήσεις της προς το Καράκας Διεθνή

08:2521/02

Ρέθυμνο: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο του μετά από τροχαίο Ελλάδα ,Κοινωνία

08:2221/02

Ο Γκουαϊδό θα αναχωρήσει σήμερα για τα σύνορα με την Κολομβία Διεθνή

08:1121/02

Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

08:0021/02

Αναβαθμίζεται η σύνδεση του ΟΛΘ με το δίκτυο του ΟΣΕ Οικονομία ,Σημαντικά

07:5921/02

Οι κληρικοί συνεδριάζουν για τη μισθοδοσία τους Ελλάδα

07:5921/02

Γιορτή μνήμης με άρωμα ιστορίας στο Συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών!(ΦΩΤΟ-VIDEO) Δήμοι ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

07:4521/02

Τα επιδόματα Τσίπρα – ενοικίου, στεγαστικού και παιδιών – στην προεκλογική ... Οικονομία ,Σημαντικά

07:4421/02

Μπανγκλαντές: Εβδομήντα νεκροί από πυρκαγιά στην πρωτεύουσα (VIDEO) Διεθνή

07:3821/02

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν εργαστήρια συμβουλευτικής ανέργων Θεσσαλονίκη

07:3121/02

Δωρεάν εξέταση σπιρομέτρησης στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Υγεία

07:2421/02

«Μια φορά κι έναν καιρό – Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» στο Θέατρο Αθήναιον Πολιτισμός

07:1721/02

Διαγραφή οφειλών από τέλη σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – Μέχρι πότε πρέπει να δ... Οικονομία ,Σημαντικά

07:1121/02

Κλείνουν οι Δήμοι της Χώρας – Πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ Δήμοι ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

07:0421/02

Καλός ο καιρός σήμερα-Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες Περιβάλλον ,Σημαντικά

06:3021/02

«Λευκές Σελίδες»-Μια κωμωδία με συγκίνηση και ένα δράμα με πολύ γέλιο! Πολιτισμός

06:0021/02

Το «Freedom of Speech» σε μεξικανή δημοσιογράφο Media ,Διεθνή

05:3021/02

Οι πολλές πρωτεΐνες απειλούν τη μακροζωία Υγεία

05:0021/02

Ντάνιελ Ράντκλιφ: «Μεθούσα για να αντέξω την διασημότητα του Χάρι Πότερ» Διάφορα

04:3021/02

Πώς θα εκπαιδεύσεις το μυαλό σου! Διάφορα

04:0021/02

Ήταν παράλυτη και σχεδόν τυφλή – Σήμερα είναι υγιής Υγεία

03:3021/02

Σήμα κινδύνου για τα μικρά παιδιά που είναι «κολλημένα» στις οθόνες Υγεία

03:0021/02

H νέα προσέγγιση στο παιδί που έχει παραξενιές στο φαγητό Διάφορα

02:3021/02

Ινδία: Λεοπάρδαλη έκανε βόλτες σε εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο Διεθνή

02:0021/02

Κονδυλώματα: Μεταδίδεται ο ιός HPV με τα χέρια; Υγεία

01:3021/02

Ανατροπές στα αεροπορικά εισιτήρια -Νέες επιλογές στο φύλο εκτός από «κύριος» και «κυρία» Διεθνή

00:5921/02

DW: Το βινύλιο κινδυνεύει λόγω Brexit Διεθνή

00:4521/02

Ρωσία: Πολίτες «σήκωσαν» με τα χέρια ΙΧ για να περάσει πυροσβεστικό (VIDEO) Διεθνή

00:3621/02

Ινδία: Η στιγμή που δύο αεροσκάφη συγκρούονται στον αέρα (βίντεο) Διάφορα

00:2721/02

Προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά Μασσαλίας ο Στέφανος Τσιτσιπάς Αθλητισμός

00:1821/02

Αμαλιάδα: Συνελήφθη 78χρονος για δημόσια αυτοϊκανοποίηση Κοινωνία

00:1021/02

Σερβία: Γέννησε η σύντροφος της Πρωθυπουργού Διεθνή

23:5920/02

Χιονοθύελλα πλήττει τις ανατολικές ΗΠΑ – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν Διεθνή

23:4820/02

Brexit: Συναντήθηκαν Γιούνκερ και Μέι χωρίς να άρουν το αδιέξοδο Διεθνή

23:3920/02

Βενεζουέλα: Απαγόρευση του απόπλου όλων των σκαφών «για λόγους ασφαλείας» Διεθνή

23:3020/02

Νεάπολη: Αντιρατσιστική πορεία μετά από επίθεση σε διαμέρισμα προσφύγων Θεσσαλονίκη

23:2120/02

Καμμένος: «Με μια ίλη τεθωρακισμένων τα Σκόπια είναι 20 λεπτά δουλειά» Πολιτική ,Σημαντικά

23:1220/02

Brexit: Ενδεχόμενη παράταση των διαπραγματεύσεων προανήγγειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού... Διεθνή

23:0920/02

Από τη Θεσσαλονίκη η «αυλαία» των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΒΕΕ (ΦΩΤΟ) Οικονομία ,Σημαντικά

23:0320/02

Βουλή: Ψηφίστηκε το νέο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης Πολιτική

22:5420/02

«Ωκεανίς» το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πολικές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο Ελλάδα ,Σημαντικά

22:4520/02

Τραμπ: «Οι New York Times είναι εχθρός του λαού» Διεθνή

22:3620/02

Κρήτη: Συνελήφθη 50χρονος για μπαλωθιές στο Ρέθυμνο Κοινωνία

22:2720/02

ΗΠΑ: Κατατέθηκε η έκθεση Μάλερ για τη ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές Διεθνή

22:1820/02

Κόντρα ιδιωτικών σχολείων με ΥΠΠΕΘ για τους ελέγχους Παιδεία

22:0920/02

Βενεζουέλα: Στο Καράκας ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ρωσία Διεθνή

22:0020/02

Bloomberg: «Μπλόκο» στο Brexit σχεδιάζουν 15 Βρετανοί υπουργοί Διεθνή

21:5020/02

Δραγασάκης: Απαραίτητος ο διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων Πολιτική

21:4020/02

Το πρωτόκολλο ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ επικύρωσε η Βουλγαρία Βαλκάνια ,Διεθνή

21:3120/02

Κ. Γούλα: Τιμητική η πρόταση Μητσοτάκη να είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

21:2920/02

Επιστολή Τραμπ σε Τσίπρα: «Ιστορικό επίτευγμα η Συμφωνία των Πρεσπών» Πολιτική ,Σημαντικά

21:2020/02

Τουρκία: Σεισμός 5,1 Ρίχτερ – Αισθητός και στη Μυτιλήνη Ελλάδα

21:1520/02

Μητσοτάκης: «Φύγετε επιτέλους να ανασάνει η Ελλάδα» Κόμματα ,Πολιτική ,Σημαντικά

21:1020/02

Λαφαζάνης: Οι τράπεζες αρπάζουν σπίτια και κάνουν real estate Πολιτική

21:0020/02

Κουτσούμπας: Δίνουν ψίχουλα για να κρύψουν την πολιτική φτωχοποίησης του λαού Κόμματα ,Πολιτική

20:5720/02

Πιτσιόρλας: Aπό τη Θεσσαλονίκη η επανεκκίνηση στις σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας Οικονομία ,Πολιτική ,Σημαντικά

20:5020/02

Γερμανία: Αυτοπυρπολήθηκε για τη φυλάκιση του Οτσαλάν Διεθνή

20:4020/02

Παραιτήθηκαν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αλβανία Βαλκάνια ,Διεθνή

20:3320/02

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκη

20:3020/02

Γεννηματά: Με μεθόδους Μαδούρο προσπαθεί να διασωθεί η παρέα του Μαξίμου Κόμματα ,Πολιτική

20:2820/02

Πιτσιόρλας: Eξαντλούμε τα χρονικά περιθώρια για την ΕΒΖ Επιχειρήσεις ,Οικονομία

20:2020/02

Παρέμβαση εισαγγελέα για καταγγελία ξυλοδαρμού Πακιστανών Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

20:1020/02

Μέτρα προστασίας στα δικαστήρια ζητά ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ελλάδα

20:0020/02

Ρόζενμπεργκ για ΚΕΕΛΠΝΟ: «Ήταν ένας διεφθαρμένος Οργανισμός» Ελλάδα ,Υγεία

19:5020/02

Χρ. Γιαννούλης: Ο Τζιτζικώστας μετέτρεψε σε φιέστα, τη διανομή τροφίμων Θεσσαλονίκη ,Περιφέρειες

19:4020/02

Τζιτζικώστας: Τρεις χιλιάδες άποροι της Χαλκιδικής ωφελήθηκαν από τις δράσεις του ΤΕΒΑ Θεσσαλονίκη ,Περιφέρειες

19:3920/02

Κ. Γούλα: «Ευρώπη ίσων ευκαιριών και ανθρώπων και όχι των αριθμών» Παραπολιτικά

19:3020/02

Επιστολή Τραμπ προς Ζάεφ: «Η Βόρεια Μακεδονία είναι μεγάλος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτε... Βαλκάνια ,Διεθνή

19:2020/02

Ενισχύεται η Πυροσβεστική – 24ωρες βάρδιες από Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης Ελλάδα

19:1220/02

Μ. Γεράνης: Ο ΣΜΑ συνέβαλλε στην σημαντική αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων Θεσσαλονίκη

19:1020/02

Παυλόπουλος: Εγγυητικός μηχανισμός προστασίας ο Συνήγορος του Πολίτη Ελλάδα

19:0020/02

Σπίρτζης: Σε πανικό η Ν.Δ – κάλεσμα στη ΔΗΣY για μέτωπο απέναντι σε ακροδεξιές αν... Βουλή ,Κόμματα ,Πολιτική

18:5720/02

Έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στην Άγκυρα Διεθνή

18:5020/02

Εισβολή του Ρουβίκωνα στην πρεσβεία της Βραζιλίας (VIDEO) Ελλάδα

18:4020/02

Τσαβούσογλου: Θα στείλουμε γεωτρύπανα νότια της Κύπρου Διεθνή

18:3020/02

Προς αναστολή η παράδοση των F-35 στην Τουρκία Διεθνή

18:2020/02

Πρόεδρος ΙΣΘ «Χαιρόμαστε που το υπουργείο υιοθέτησε την πρόταση μας να καταργηθεί το ΚΕ... Θεσσαλονίκη ,Υγεία

18:2020/02

Oι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων Ελλάδα

18:1620/02

«Καρφί» για Γ. Μπουτάρη Παραπολιτικά

18:1520/02

Ν.Δ: «Τσίπρας και Πολάκης είναι ένα και το αυτό» Κόμματα ,Πολιτική

18:1020/02

Διαμαρτυρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Κλασικών Σπουδών στον Γαβρόγλου για τα Λατ... Ελλάδα ,Παιδεία

18:0620/02

Με τον Ορφανό υποψήφιος ο Παναγιώτης Χατζηλαζαρίδης Παραπολιτικά

18:0020/02

Τα «χρυσά λαβράκια» του ΣΔΟΕ σε Αττική και Μακεδονία Ελλάδα ,Οικονομία ,Σημαντικά

17:5020/02

Εντυπωσιακές πρεμιέρες στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης Διεθνή

17:5020/02

Ν’ αφυπνιστούν οι πολίτες Παραπολιτικά

17:4020/02

Διακοπή κυκλοφορίας του τραμ από τη στάση «Μπάτης» μέχρι το ΣΕΦ Ελλάδα

17:2920/02

Aσφαλισμένοι για τους οποίους δεν ισχύουν οι αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από... Κοινωνία με τον Γ.Σωπασή

17:2520/02

Κεγκέρογλου: «Ρε Σπίρτζη, δεν είπες στον Τσίπρα τι μ@λ@κία έκανε που έλεγε Πινοσέτ τον ... Βουλή ,Κόμματα ,Πολιτική

17:2220/02

Η Aegean προσθέτει 700.000 θέσεις στο δίκτυο εξωτερικού Επιχειρήσεις

17:1520/02

Συνέδριο για το νερό από την ΚΕΔΕ στη Λίμνη Πλαστήρα Ελλάδα ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

17:0520/02

«Βάφτιζαν» ελληνικά ροδάκινα για σερβικά και τα πουλούσαν στη Ρωσία Αγροτική Οικονομία ,Ελλάδα

16:5620/02

Ελ. Κουντουρά: Η επιτυχία του τουρισμού είναι επιτυχία της Ελλάδας Ελλάδα

16:4820/02

Ν. Ταχιάος : «Προτεραιότητα η καθαριότητα» Τοπική Αυτοδιοίκηση

16:4220/02

Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή ο Ανδρέας Φουστάνος Κοινωνία

16:4220/02

Ο Γιώργος Κρεμλής υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ Ελλάδα ,Πολιτική

16:3020/02

Ελεύθερος υπό όρους ο 20χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του πατέρα του Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:2520/02

Π. Λεκάκης: «’Ελα κι εσύ» Τοπική Αυτοδιοίκηση

16:2320/02

ΝΔ για κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Η κυβέρνηση καρατόμησε άξιους αξιωματικούς γιατί απλώς δεν ήταν ... Ελλάδα ,Πολιτική

16:1320/02

Αντιφασιστική συγκέντρωση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη

16:0320/02

Εγκύκλιος του ΥΠΕΞ για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών Πολιτική

15:5320/02

Aπεργούνε οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα Δήμου Πειραιά Κοινωνία

15:4720/02

Η Eλλάδα στον κόσμο με το «Oh My Greece! Unlock the Feeling»(VIDEO) Οικονομία