Συνταγματική Αναθεώρηση, προ των πυλών

Πολιτική, Σημαντικά   | 12/02/2019 | 07:13
Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Στην Ολομέλεια της βουλής, ξεκινά σήμερα η συζήτηση για τη Συνταγνατικη Αναθεώρηση.  Δυο ημέρες, κοινοβουλευτικής διαδικασίας, στο τέλος της οποίας θα κληθούν οι βουλευτές να ψηφίσουν ποια άρθρα θα τεθούν σε ένα μήνα, προς ψήφιση.  Υπενθυμίζεται ότι σε έναν μήνα θα ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία. με τις διατάξεις του συντάγματος να χρειάζεται να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 151 ψήφους για να χαρακτηριστούν αναθεωρητέες. Αν μία διάταξη συγκεντρώσει 180 ψήφους ή περισσότερες μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με 151 ψήφους από την αναθεωρητική Βουλή, αλλιώς η αναθεώρηση από τη δεύτερη Βουλή γίνεται με 180 ψήφους. Σημαντικό επίδικο της συζήτησης αναμένεται να είναι αν η πρώτη Βουλή δεσμεύει ως προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης την δεύτερη Βουλή, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και απορρίπτει η Ν.Δ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια άκρως πολιτική ψηφοφορία, καθώς από το αποτέλεσμα της θα κριθούν και οι αλλαγές στα Πανεπιστήμια- ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με την ιδωτικοποιηση-αλλά,και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που προτείνονται σχετικά με το Ουδετερόθρησκο,  του πολιτικού όρκου, της προστασίας από διακρίσεις, της ευθύνης υπουργών. Προς ώρας, υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ κυβενρησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση υπερψήφισε, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών (για κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας) του άρθρου  για την βουλευτική ασυλία (προκειμένου αυτή να περιορίζεται μόνο στα αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή) και του άρθρου  για τις Ανεξάρτητες Αρχές και τον τρόπο εκλογής των διοικήσεων τους.

Οι προτάσεις της κυβέρνησης και η στάση των κομμάτων. 

Άρθρο 3: Ουδετερόθρησκο κράτος

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ.*, ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

* Η ΔΗ.ΣΥ. υπερψήφισε μόνο την κατάργηση της απαγόρευσης της μετάφρασης της Αγίας Γραφής και την ερμηνευτική δήλωση που επισημαίνει ότι «ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας».

Άρθρο 5: Επέκταση της προστασίας από διακρίσεις και για διακρίσεις με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρα 13, 33, 59: Πολιτικός όρκος για δημόσιους λειτουργούς και κρατικούς αξιωματούχους

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 21: Αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης

Όχι: Ν.Δ.. Παρών: Ποτάμι, Ναι ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 21: Καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ποτάμι

Άρθρο 21: Δημόσιος έλεγχος νερού κι ηλεκτρικής ενέργειας

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ποτάμι

Άρθρο 22: Ενίσχυση εργασιακών δικαιωμάτων

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 22: Απαγόρευση επίταξης εργαζομένων

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών Ποτάμι

Άρθρο 24Α: Δικαιώματα των ζώων

Ναι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι Ν.Δ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 25: Αρχή της επιείκειας στην εφαρμογή των νόμων

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 28: Κύρωση διεθνών συμβάσεων που μεταβιβάζουν εθνική κυριαρχία με δημοψήφισμα

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 32: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόωρες εκλογές – κύριο άρθρο

Ναι: Ν.Δ. Όχι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρα 30, 35, 41: Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από πρόωρες εκλογές – δευτερεύοντα άρθρα

Παρών: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 37: Απαίτηση ο πρωθυπουργός να είναι βουλευτής

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρα 38 και 84: Εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Ναι: Ποτάμι. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 44: Δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 54: Καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος

Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 54: Εκλογή έως πέντε βουλευτών από τους απόδημους Έλληνες

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 56: Περιορισμός στις βουλευτικές θητείες

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 62: Περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας σε αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ, Ποτάμι. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 68: Δυνατότητα συγκρότησης Εξεταστικών Επιτροπών από την κοινοβουλευτική μειοψηφία (πρόκειται για πρόταση της Ν.Δ. που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ. Όχι: ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

Άρθρο 73: Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

Όχι: Ν.Δ. Ναι: ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 86: Κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκηση δίωξης κατά υπουργών

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι Ένωση Κεντρώων

* Ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 86 που επισημαίνει ότι στα αδικήματα των υπουργών που διώκονται με ειδική διαδικασία δεν περιλαμβάνονται «όσα τελέστηκαν απλώς επ’ ευκαιρία της άσκησης υπουργικών καθηκόντων»

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 96: Εξίσωση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας των στρατοδικών με αυτές των τακτικών δικαστών (πρόκειται για πρόταση της Ν.Δ. που στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Ναι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ, ΑΝ.ΕΛΛ., Ποτάμι. Όχι: Ένωση Κεντρώων

Άρθρο 101: Ενίσχυση της ειδικής μέριμνας για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα και διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., Ένωση Κεντρώων. Ναι: ΑΝ.ΕΛΛ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 101Α: Μείωση σε 3/5 της πλειοψηφίας των 4/5 για την επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων αρχών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

Ναι: Ν.Δ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων. Όχι: ΔΗ.ΣΥ. Παρών: Ποτάμι

Άρθρο 102: Κατοχύρωση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρόβλεψη για τοπικά δημοψηφίσματα

Όχι: Ν.Δ., ΔΗ.ΣΥ., ΑΝ.ΕΛΛ., Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

04:0025/08

Το αλάνθαστο κόλπο για να επιλέγεις πάντα το καλύτερο καρπούζι Διάφορα

03:3025/08

Η πρωτεΐνη που προκαλεί… έμφραγμα και εγκεφαλικό Υγεία

03:0025/08

Σε ποιες περιοχές είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Κυριακή Κοινωνία

02:3025/08

Κι όμως! Το κρεμμύδι κάνει τα φρύδια σας… υπέροχα! Υγεία

02:3025/08

Σεπτέμβριος όπως… Πολιτισμός στο δήμο Παύλου Μελά Δήμοι ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

02:0025/08

Πάτρα: Απόφαση σταθμός! Τραυματίστηκε σε τροχαίο και έχασε τη μισή αποζημίωσή! Κοινωνία

01:3025/08

Ειδική λωρίδα για τους πεζούς που… περπατούν κολλημένοι στο κινητό τους Διεθνή

01:0025/08

Τα «Φιλαράκια» έγιναν… LEGO Διάφορα

00:3025/08

Volkswagen: Ενα εκατομμύριο πωλήσεις ηλεκτρικός αυτοκινήτων έως το 2025 Τεχνολογία

00:0325/08

Διάσωση μεταναστών στην Αλεξανδρούπολη Β.Ελλάδα

23:5924/08

Καταδίωξη jet ski – Σύλληψη για παράνομη είσοδο και διακίνηση προσώπων Ελλάδα

23:5024/08

Φρικτός θάνατος -Aσανσέρ συνέθλιψε 30χρονο (VIDEO) Διεθνή

23:4724/08

Αμαζονία: Εκατοντάδες νέες φωτιές Διεθνή

23:4024/08

Βρετανία: Το Πολεμικό Ναυτικό στέλνει ένα ακόμη πλοίο στον Κόλπο Διεθνή ,ΕΕ

23:3524/08

Ολονύχτια «μάχη» στη Σάμο-Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία (VIDEO-ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Σημαντικά

23:3024/08

Καλύτερη η εικόνα των πυρκαγιών σε Αχαϊα και Ηλεία -Υπό μερικό έλεγχο στη Μεσσηνία Ελλάδα

23:2624/08

Μοιρασιά στο «Κλ. Βικελίδης» Αθλητισμός

23:2024/08

Ρυθμίσεις-ανάσα για «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια Οικονομία

23:1024/08

Καθάρισε μόνος του την παραλία του Αναύρου ! (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Περιβάλλον

23:0024/08

Θεσσαλονίκη-Ανανέωση αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης Θεσσαλονίκη

22:5024/08

Βέγκαν γονείς «βασάνιζαν» την κόρη τους Διεθνή

22:4024/08

Συγχαρητήρια Αυγενάκη σε Παπαστάμο Αθλητισμός ,Πολιτική

22:3024/08

Ξύλο σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα στα Τρίκαλα (VIDEO) Ελλάδα

22:2024/08

Την Τρίτη θα τοποθετηθούν σωστά τα νέα καλώδια στον Πόρο Ελλάδα

22:1024/08

Οι αργίες μέχρι το τέλος του 2019 Ελλάδα

22:0024/08

Προσπάθησαν να διασχίσουν το φαράγγι και … χάθηκαν Ελλάδα

21:5224/08

Στην κορυφή του κόσμου ο Παπαστάμος Αθλητισμός ,Σημαντικά

21:4424/08

Περισσότερες από πενήντα δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα Ελλάδα ,Σημαντικά

21:3624/08

Τζόνσον στην G7: Ο Τουσκ θα μείνει στην ιστορία ως ο κύριος χωρίς συμφωνία Διεθνή ,ΕΕ

21:2924/08

Σάμος: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά Ελλάδα

21:2224/08

Ντελίβερι «εισέβαλε» στο VAR! (VIDEO) Αθλητισμός

21:1424/08

Πρίγκιπας Άντριου για σκάνδαλο Επστάιν: «Δεν γνώριζα και δεν είχα δει τίποτα» Διεθνή

21:0724/08

Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού-Αγνοούνται δύτες στην Κάρπαθο Ελλάδα ,Σημαντικά

21:0024/08

Kαθάρισε η Εθνική Κορασίδων την Πολωνία Αθλητισμός

20:5324/08

Σύγκλιση Μακρόν-Τραμπ για Ιράν, εμπόριο, Αμαζόνιο Διεθνή

20:4524/08

Η Nasa ερευνά την πρώτη καταγγελία για διάπραξη αξιόποινης πράξης …στο διάστημα! Διεθνή

20:3824/08

Παππάς: Είναι επιλογή της ΝΔ να έχει την ΕΡΤ ως παρία του τηλεοπτικού τοπίου Πολιτική

20:3124/08

«Η Ανδριάνα δεν πέθανε χθες» Ελλάδα

20:2424/08

Ομάδα μεταναστών επιτέθηκε σε αστυνομικούς στη Σύμη! Ελλάδα

20:1924/08

Επί ποδός η Πυροσβεστική στη Σάμο-Eκκενώθηκαν δύο ξενοδοχεία (VIDEO) Ελλάδα

20:1724/08

Παυλόπουλος: Οι γείτονες να σεβαστούν σύνορα και ΑΟΖ Πολιτική ,Σημαντικά

20:1024/08

Στα Ρεκόρ Γκίνες 81χρονη- Πέρασε από Κεφαλονιά στην Κυλλήνη με ιστιοσανίδα! (VIDEO-ΦΩΤΟ) Ελλάδα

20:0324/08

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Λακωνία- Καλύτερη η εικόνα σε Αχαϊα και Ηλεία Ελλάδα

19:5624/08

Τουσκ: «Δύσκολα» θα επικυρωθεί η συμφωνία ΕΕ-Mercosur όταν η Αμαζονία φλέγεται Διεθνή ,Περιβάλλον

19:4824/08

Με ΝΟΤΑΜ απαγορεύονται οι πτήσεις ελικοπτέρων στο Γαλατά Ελλάδα

19:4124/08

«Φύλακες της άμμου» στη Σαρδηνία για να προλαμβάνουν τα κρούσματα κλοπής Διεθνή

19:3424/08

Πέτσας: Η ΕΡΤ θα δώσει 8,9 εκατ. για τους αγώνες της Super League1- O ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχ... Αθλητισμός ,Πολιτική

19:2624/08

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο (Χάρτης) Ελλάδα

19:1824/08

Στο Ηράκλειο ο Πλακιωτάκης -Συναντήσεις στο λιμεναρχείο Κόμματα ,Πολιτική

19:1124/08

Χαρδαλιάς: «Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και γι’ αυτό θα δουλέψουμε» Ελλάδα ,Σημαντικά

19:0424/08

Χώρο φιλοξενίας για άστεγους χρήστες ετοιμάζει ο ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

18:5624/08

O πρώτος θάνατος που φαίνεται να συνδέεται με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου Υγεία

18:4824/08

Σαρωτική η Εθνική με την Ιορδανία Αθλητισμός

18:3924/08

Βουβάλια έπεσαν σε τρένο της γραμμής Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη Β.Ελλάδα ,Σημαντικά

18:3424/08

Πληρωμές με κάρτα: Αλλάζουν οι ανέπαφες συναλλαγές-Δείτε αναλυτικά Οικονομία ,Σημαντικά

18:2724/08

Τα δρομολόγια του «Άρτεμις» στην γραμμή Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη Β.Ελλάδα

18:1224/08

Ερντογάν- Δεν καταλαβαίνουμε από απειλές της Δύσης Βαλκάνια ,Σημαντικά

18:0524/08

Γ. Καμίνης: Στόχος της νέας Βουλής πρέπει να είναι μία Ελλάδα που αφήνει πίσω τις παθογ... Κόμματα ,Πολιτική

17:5724/08

Πνίγηκε ηλικιωμένη στην Αίγινα Κοινωνία

17:4924/08

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αχαΐα Ελλάδα

17:4224/08

Σύλληψη για την πυρκαγιά στη Λέρο Κοινωνία

17:3524/08

Συνελήφθη ληστής καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών Κοινωνία

17:2824/08

Διακινούσαν λάδι άγνωστης προέλευσης και αμφιβόλου ποιότητας Κοινωνία

17:2024/08

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση ληστείας στα Ιωάννινα Κοινωνία

17:1224/08

Πέτσας: Η ευαισθησία του κ. Τσίπρα για το περιβάλλον καθυστέρησε Κόμματα ,Πολιτική

17:0524/08

Κεραμέως: Δεν είναι φυσιολογικό κάποιος να αποφοιτά από το πανεπιστήμιο 30 χρόνια μετά Παιδεία ,Πολιτική

16:5824/08

Τζανακόπουλος: Διεύρυνση και μαζικοποίηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται, σε αντίθεση με τον αριστε... Κόμματα ,Πολιτική

16:5024/08

Τουσκ: Στην επόμενη σύνοδο καλύτερα να προσκληθεί η Ουκρανία αντί της Ρωσίας Διεθνή

16:4224/08

Τριπλασιάστηκαν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι στη Γερμανία Διεθνή

16:3424/08

Μειωμένη αποζημίωση σε οδηγό μηχανής αν δεν φοράει κράνος! Ελλάδα ,Σημαντικά

16:2724/08

G7-Γεύμα εργασίας για Τραμπ και Μακρόν Διεθνή

16:1924/08

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαϊα- Καλύτερη η εικόνα στην Ηλεία Ελλάδα

16:1224/08

Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα Ελλάδα

16:0124/08

Αυτοπυρπολήθηκε γυναίκα στην αυλή του σπιτιού της Κοινωνία

15:5624/08

32χρονος απειλούσε πως θα σκοτώσει, όπως ο δράστης στην Καβάλα Δήμοι ,Σημαντικά

15:4324/08

Φάμελλος: Ο προοδευτικός δημοκρατικός χώρος και η Αριστερά ήταν πάντα ανοικτοί και δημι... Πολιτική

15:2524/08

Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες σε τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ Κοινωνία

15:0724/08

Γεωργιάδης: Ως τη Δευτέρα οι υπουργικές αποφάσεις για το Ελληνικό Πολιτική

15:0024/08

Τουσκ: Δύσκολη δοκιμή για την ενότητα και την αλληλεγγύη η σύσκεψη G7 Διεθνή ,Σημαντικά

14:4524/08

Beach bar με… πλήρες μενού! (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

14:4424/08

Συνεχίζει το δρομολόγιό του με τρεις μηχανές το πλοίο «Santorini Palace» Κοινωνία

14:3924/08

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τις φωτιές στον Αμαζόνιο Πολιτική

14:3024/08

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλεία Κοινωνία

14:1524/08

Ταλαιπωρία για 728 επιβάτες του Santorini Palace λόγω… βλάβης Ναυτιλία

13:5824/08

Ληστεία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με σοβαρό τραυματισμό άνδρα security Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

13:3624/08

Μεγάλη πυρκαγιά στην περιφερειακή Αιγάλεω Κοινωνία ,Σημαντικά

13:2224/08

Εκδηλώσεις για τα 302 χρόνια από την μεταφορά του σκηνώματος του Αγ. Διονυσίου στη Ζάκυνθο Κοινωνία

13:0624/08

Σύλληψη ανηλίκων στην Πάτρα για κλοπές Κοινωνία

12:5224/08

Περισσότερες από 30 ληστείες καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών διέπραξε 39χρονος που συνε... Κοινωνία

12:3724/08

Χιλιάδες θεατές άκουσαν την Πάολα να ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη Διάφορα

12:2024/08

Οι τελευταίες έξοδοι του καλοκαιριού Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

12:0424/08

Πυρκαγιά στη Μεσσηνία Κοινωνία

11:4024/08

Νέα δοκιμή πυραύλου από την Τεχεράνη Διεθνή

11:2524/08

Ο Μητσοτάκης «βλέπει» Μέρκελ Πολιτική ,Σημαντικά

11:0724/08

Η Τουρκία διεκδικεί κειμήλια και εικόνες της Παναγίας Σουμελά Διεθνή ,Σημαντικά

10:4024/08

Εξαφανίστηκε ηλικιωμένη από τη Θεσσαλονίκη Κοινωνία

10:2624/08

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Διόνυσο Αττικής Κοινωνία