ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περισσότερα
Περισσότερα

Γιάννης Σωπασής

Σύνταξη Αναπηρίας ΟΓΑ
Θέματα GR Times17/05/2021 13:15
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται…
Σύνταξη αναπηρίας
Άρθρα02/04/2021 13:59
Παρέχεται σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου έστω και αν ο ασφαλισμένος…
Στα ΒΑΡΙΑ απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 3.600 ΗΕ ΠΛΗΡΗ…
Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει τα θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα…
Χορηγείται σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α)…
Ο επιζών σύζυγος (και τα έτερα μέρη του συμφώνου συμβίωσης)…
Κανονισμός Ασθενείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΦΕΚ132/Β/12-2-79) ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Επαγγελματική ασθένεια…
Για τους χρόνους που αναγνωρίζονται ως διανυόμενοι στα ΒΑΕ μας…
Η Προαιρετική Ασφ/ση διενεργείται για 25 ημέρες ασφ/σης το μήνα…
Για τη διαδοχική ασφάλιση και τον αρμόδιο φορέα συνταξιοδότησης μας…
Πότε θεωρείται εργατικό ένα ατύχημα; Τι διαδικασίες πρέπει να κάνει…
Πόσα ένσημα πρέπει να εξασφαλίσει ο ασφαλισμένος, προκειμένου να διατηρήσει…