Γ. Γεωργαντάς στο GR Times: Προχωρήσαμε σε σημαντικές τομές προς όφελος των παραγωγών

Γ. Γεωργαντάς στο GR Times: Προχωρήσαμε σε σημαντικές τομές προς όφελος των παραγωγών

Για την προοπτική αναγέννησης του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας μέσω της νέας ΚΑΠ και τα χρήματα που θα λάβουν οι αγρότες, την ανάγκη της ενωσιακής χρηματοδότησης αλλά και τις σημαντικές τομές που έχουν γίνει προς όφελος των παραγωγών, μίλησε στο GR Times, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς.

Συνέντευξη στην Κατερίνα Τζαβάρα

Χαρακτηρίσατε νέα εποχή για την Ελλάδα την επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του στρατηγικού σχεδίου της χώρας μας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027. Πώς προσδιορίζετε αυτή τη νέα εποχή;

Μέσα από τη Νέα ΚΑΠ, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πόρους 19,3 δις ευρώ για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ΕΣΠΑ ειδικά για την αγροτική οικονομία. Το πόσο σημαντική είναι δε, η αγροτική παραγωγή για την οικονομία μιας χώρας και για τη διατήρηση της κοινωνικής της συνοχής, έγινε αντιληπτό παγκοσμίως λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων.

Στην Ελλάδα αυτό έχει πρόσθετη αξία, γιατί μέσα από την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ουσιαστικά ενισχύουμε όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο της οικονομίας μας, αλλά κρατάμε ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Τη Δευτέρα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Στρατηγικό Σχέδιο που θα υλοποιήσει η Ελλάδα στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Μέσα από τον εθνικό στρατηγικό μας σχεδιασμό επιδιώκουμε την ενσωμάτωση με ισορροπημένο τρόπο των στόχων της νέας ΚΑΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, και μάλιστα για πρώτη φορά μέσα από μια ενιαία προσέγγιση, η οποία προβλέπει την από κοινού συνεισφορά των δύο Πυλώνων της, τόσο του Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων, όσο και τον Πυλώνα ΙΙ των επενδύσεων, στην επίτευξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τι χρήματα περιμένουν οι αγρότες από εδώ και πέρα μέσω της νέας ΚΑΠ;

Θυμίζω ότι στη μεταβατική περίοδο διατέθηκαν περί τα 6 δις. ευρώ από τα 19,3 δις.

σε προγράμματα που τρέχουν. Την προηγούμενη Δευτέρα εγκρίθηκε η υπόλοιπη χρηματοδότηση των 14,25 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 13,42 δισ. ευρώ είναι η ευρωπαϊκή συνεισφορά και τα 822 εκατ. ευρώ η εθνική. Τα 9,62 δισ. ευρώ θα
κατευθυνθούν στις άμεσες ενισχύσεις, τα 4,42 δισ. ευρώ στις επενδυτικές-αναπτυξιακές δράσεις και τα 200,8 εκατ. σε τομεακές δράσεις.

Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής που ακολουθεί η νέα ΚΑΠ, η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί πιο δίκαια μεταξύ των παραγωγών, με έμφαση στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, καθώς και στους νέους αγρότες. Επιπλέον, οι αγρότες θα υποστηριχθούν για να υιοθετήσουν την καινοτομία, από τη γεωργία ακριβείας έως τις αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής.

Υποστηρίζοντας συγκεκριμένες δράσεις σε αυτούς και σε άλλους τομείς, η νέα ΚΑΠ μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επισιτιστική ασφάλεια και τις αγροτικές κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά για τη χώρα μας, στην οποία ο πρωτογενής τομέας, αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Ακούμε πολλές φορές για την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και πώς σχεδιάζετε να στηρίξετε τον πρωτογενή τομέα έναντι αυτών των προκλήσεων;

Όπως σας είπα οι αλλεπάλληλες κρίσεις – και ιδιαίτερα ο πόλεμος στην Ουκρανία-κατέδειξαν ότι μια χώρα χωρίς επαρκή πρωτογενή παραγωγή είναι απόλυτα εξαρτημένη από την παραγωγή άλλων χωρών. Η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας, εκ των πραγμάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας μιας χώρας.

Συνεπώς έχουμε κάθε λόγο να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή, η οποία ήδη αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα του συνόλου της οικονομίας της χώρας μας. Για να συμβεί όμως αυτό καθοριστικός παράγων είναι να υπάρχουν μέτρα και προγράμματα στήριξης, όπως αυτά που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω της νέας ΚΑΠ, αλλά και να υπάρχει το απαραίτητο και με επαρκείς γνώσεις, ανθρώπινο δυναμικό, που θα υλοποιήσει τη στρατηγική που έχουμε σχεδιάσει. Η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα της δημογραφικής ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού με προγράμματα στήριξης Νέων Αγροτών. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα Νέων Αγροτών που έχει εκπονηθεί ποτέ στην Ελλάδα, ύψους 525 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν έως 40.000 ευρώ έκαστος όταν με τα προηγούμενα προγράμματα ελάμβαναν έως 17.000 ευρώ. Οι νέοι γεωργοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης, ύψους 230 εκατ. ευρώ, που θα προκηρυχθούν εντός του Δεκεμβρίου. Παράλληλα, μέσα από τα Δημόσια ΙΕΚ αγροτικού χαρακτήρα, αλλά και με προγράμματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ, παρέχουμε στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα, επαρκείς γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες προκλήσεις του αύριο.

Είναι κατανοητό ότι για να ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή πρέπει οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, να έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις. Επίσης, θέλοντας να ενισχύσουμε την προοπτική της βιολογικής παραγωγής έχουμε σε εξέλιξη αντίστοιχο πρόγραμμα ύψους 705 εκατ. ευρώ που, επίσης, είναι το μεγαλύτερο που έχει προκηρυχθεί έως σήμερα. Τέλος οφείλουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας σε ό,τι αφορά στην παραγωγή και προώθηση των μοναδικών σε ποιότητα προϊόντων μας.

Μέσα από συνεργατικά σχήματα οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής αλλά και για να επιτύχουμε καλύτερη προώθηση και υψηλότερες τιμές. Θεσμικά, ως κυβέρνηση, στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή με μείωση της φορολογίας ακόμα και στο επίπεδο του 50% για τα μέλη συνεργατικών σχημάτων.

Εκεί βρίσκεται το μέλλον και μέσω του υγιούς συνεταιρισμού μπορούν να αντιμετωπισθούν πολλά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος. Πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι να μεταβούμε από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης και ταυτόχρονα της ενδυνάμωσης των συνεταιριστικών, αγροτικών συλλογικών σχημάτων. Γιατί, πιστεύουμε στην πολλαπλασιαστική δύναμη της συνένωσης, πιστεύουμε στη δύναμη που μπορούν να έχουν πολλοί παραγωγοί μαζί από ό,τι ο καθένας μόνος του.

Πέραν της ΚΑΠ έχετε αναφερθεί στην ανάγκη ενωσιακής χρηματοδότησης προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί τις ανάγκες της νέας καλλιεργητικής περιόδου. Ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν;

Η ΕΕ έχει δώσει σε κάθε χώρα μέλος τη δυνατότητα κάποιων παρεμβάσεων για τη στήριξη της παραγωγής. Οι παρεμβάσεις, όμως, αυτές εξαρτώνται άμεσα από τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τα οικονομικά περιθώρια που έχει κάθε χώρα.

Πεποίθησή μας είναι ότι οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις δεν είναι επαρκείς, καθώς η περαιτέρω χρήση των κρατικών ενισχύσεων θα επιφέρει άνιση μεταχείριση των γεωργών στην Ένωση, ανάλογα με τις δυνατότητες των κρατικών προϋπολογισμών.

Στη βάση αυτή – και κατά το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ- ζήτησα επιπλέον έκτακτα μέτρα και ενωσιακή χρηματοδότηση πέραν της ΚΑΠ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι αγρότες στις άμεσες ανάγκες της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου και να διατηρηθεί η παραγωγή στην Ένωση.

Υποστήριξα επίσης, τη συνέχιση υλοποίησης κάποιων επί μέρους μέτρων, όπως αυτό της αναστολής δασμών στις εισαγόμενες πρώτες ύλες. Όσον αφορά τα κρατικά μέτρα ενίσχυσης, να σας θυμίσω ότι από τα άνω των 500 εκατ. ευρώ στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών ου έχουμε λάβει από την αρχή του έτους, μόνο τα 26,2 αποτελούσαν απ’ ευθείας κοινοτική στήριξη. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε την εξέλιξη της κρίσης και είμαστε πάντα στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών για να τους παράσχουμε κάθε δυνατή στήριξη.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που έχετε δρομολογήσει στον τομέα σας και τι έχει καθοριστικά αλλάξει επί δικής σας διακυβέρνησης;

Εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση και το ΥπΑΑΤ να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση αυτών των κρίσεων. Ωστόσο στα τριάμισι χρόνια που έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, προχωρήσαμε σε σημαντικές τομές προς όφελος των παραγωγών.

Οι σημαντικότερες είναι ο νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς, η συμβολή μας στην ίδρυση της Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η μείωση της φορολογίας στο 50% για να μέλη των συνεργατικών σχημάτων, η διασφάλιση του ίδιου ύψους χρηματοδότησης με την προηγούμενη περίοδο για τη νέα ΚΑΠ, όταν όλες οι χώρες υπέστησαν μια μείωση τουλάχιστον 10%. Η ΚΑΠ των 19,3 δις αποτελεί προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ίδρυση των 6 πρώτων Δημοσίων ΙΕΚ για ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης, η ψήφιση του νόμου ου διασφαλίζει τον παραγωγό από αθέμιτες πρακτικές και φυσικά, τη μεγάλη μεταρρύθμιση με την υπαγωγή του ΟΣΔΕ και γενικά της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος gov.gr. Πολλές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, όπως η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ και η επανίδρυση του ΕΛΓΟ.

Είναι σαφή τα διλήμματα που θέτει ο πρωθυπουργός  για τις εκλογές, εσείς πού θεωρείτε ότι θα κριθεί η επόμενη αντιπαράθεση και κατά πόσο νομίζετε ότι σας επηρεάζουν όλα αυτά τα «σκάνδαλα» που έχουν βγει στον αέρα;

Κατ΄ αρχάς σωστά θέσατε τη λέξη εντός εισαγωγικών γιατί καθημερινά αποδεικνύεται η έλλειψη βάσης των κατηγοριών που εκτοξεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα λοιπά, κ. Τζαβάρα, η ΝΔ είναι η πρώτη κυβέρνηση που έχει τολμήσει να αναγνωρίσει τα όποια λάθη της και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έχει ζητήσει συγγνώμη για κάποιες πιθανές άστοχες ενέργειες. Άλλωστε η Δικαιοσύνη επιλαμβάνεται για κάθε πράξη που κινείται πέραν του νόμου.

Όλα αυτά τα βλέπουν οι πολίτες οι οποίοι εκτιμούν και κρίνουν αναλόγως. Το ίδιο, όμως, αποτιμούν και κρίνουν τη λάσπη με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να οικοδομήσει το εκλογικό του μέλλον αλλά και τη συνεχή προσπάθεια- σε αντιδιαστολή- που κάνει ο πρωθυπουργός, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Η χώρα μας από το 2019 μέχρι σήμερα έχει επιτύχει από παράδειγμα προς αποφυγήν να είναι παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ευρώπη. Πλέον είμαστε ξανά… δακτυλοδειχτούμενοι, αλλά πλέον μόνο για καλούς λόγους. Η φράση που επικρατεί στην Ευρώπη είναι «κάντο όπως η Ελλάδα».

Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων κρίσεων, αλλά και στην οικονομία, όπου η Ελλάδα από τη χρεοκοπία έχει βρεθεί ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Η οποία θεωρώ ότι θα έλθει κι αυτή όταν στις εκλογές ο ελληνικός λαός αποφασίσει και πάλι να εμπιστευθεί τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δίλημμα των εκλογών είναι σαφές.

Οι Έλληνες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ο ένας, του Αλέξη Τσίπρα, οδηγεί στο τραγικό χθες και ο άλλος, του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ελπιδοφόρο αύριο. Με συνέχεια, συνέπεια και σταθερότητα. Η απόφαση είναι απλή, αλλά είναι και αποκλειστικά δική μας.

Του ελληνικού λαού. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει σωστά, αποφεύγοντας λάθη και πειραματισμούς, όπως αυτά του 2015, που μας φόρτωσαν με ένα ακόμη, τρίτο, αχρείαστο και πολλαπλώς επώδυνο μνημόνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βασίλης Κικίλιας στο GRTimes: Η Κεντρική Μακεδονία στις πρώτες θέσεις απορροφητικότητας του «Τουρισμός για Όλους»

Κώστας Σκρέκας στο GRTimes: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής αξίας οι έρευνες για υδρογονάνθρακες

Κωστής Χατζηδάκης στο GRTimes: Βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία των συνταξιούχων – Στηρίζουμε στην πράξη τους νέους στο ξεκίνημά τους

Νίκη Κεραμέως στο GRTimes: Όραμά μας να μπορούν οι νέοι να κάνουν πράξη τα όνειρά τους

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top