ΚΕΔΕ: Ενστάσεις για το ν/χ ανακύκλωσης

ΚΕΔΕ: Ενστάσεις για το ν/χ ανακύκλωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συνεδρίασε σήμερα με την συμμετοχή Προέδρων των ΠΕΔ.

Κρίσιμα νομοσχέδια που βρίσκονται στη φάση της διαβούλευσης, αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης.

Δημιουργικές προτάσεις στις συνεδριακές διασκέψεις της ΚΕΔΕ

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη διεξαγωγή των Συνεδριακών Διασκέψεων που συνεχίζονται με τη συμμετοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Επισημάνθηκε ότι κατά
τη διάρκεια των διασκέψεων, έχουν κατατεθεί πολύ σημαντικές προτάσεις κι απόψεις, ενώ ενισχύεται το ήδη πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και δημιουργικού διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών,
όσον αφορά την διαμόρφωση του ν/σ για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.

Απόσυρση του Ν/Σ για τον εκσυγχρονισμό της Πολεοδομικής και Χωροταξικής νομοθεσίας.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ θα ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ η απόσυρση του Ν/Σ που αφορά την πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία. Ο λόγος είναι ότι δεν ελήφθησαν υπόψιν οι θέσεις της
Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές διατυπώθηκ αν κ ατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου. Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ «Μας προβληματίζει το γεγονός ότι οι προτάσεις μας δεν ελήφθησαν ουδόλως υπόψη των συντακτών του νομοσχεδίου, παρά τις παρεμβάσεις και τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Χωροταξίας Υποδομών και Δικτύων της ΚΕΔΕ, Κώστα Κουκοδήμο. Δεν είναι
δυνατόν να μην έχουν ουσιαστικό ρόλο οι Δήμοι σε ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό των περιοχών μας. Το υφιστάμενο κείμενο μετατοπίζει προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον και αυτός είναι ο
λόγος που η ΚΕΔΕ ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και όχι να παραγοντίσουμε».

Οικονομικά – Κρατικός Προϋπολογισμός

To θέμα των ΚΑΠ έχει συζητηθεί εκτενώς στις Συνεδριακές Διασκέψεις της ΚΕΔΕ με τις ΠΕΔ όλης της χώρας, και εκεί έχουν τεθεί ζητήματα ως προς τα κριτήρια κατανομής τους. Τα επίσημα εγγεγραμμένα νούμερα στο προϋπολογισμό δεν έχουν μεγάλη διαφορά όμως πρέπει να παλέψουμε ώστε τα έκτακτα έξοδα και ό,τι άλλο προκύπτει που θα δημιουργήσει κενό, λόγω της αδυναμίας είσπραξης, να καλυφθούν.

Η ΚΕΔΕ είναι σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία, ελέγχουμε και παρακολουθούμε κάθε φάση ώστε να μην μείνει κανείς Δήμος χωρίς τους πόρους που χρειάζεται. Ο φετινός προϋπολογισμός και λόγω της πανδημίας
πρέπει να ελέγχεται σε κάθε φάση, γιατί με δεδομένη την οικονομική αδυναμία της κοινωνίας και της αγοράς, θα υπάρξουν αποκλίσεις.

Οι αλλαγές στον 4412

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επεσήμανε τη γόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Ανάπτυξης στην κατάρτιση του νέου νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων» που λύνει πάρα πολλά από τα τεράστια προβλήματα που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζαμε στην υλοποίηση των έργων των Δήμων. Η ΚΕΔΕ έχει επιπλέον διευκρινήσεις που θα αποσταλούν στο Υπουργείο, ώστε ο νέος νόμος να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικός.

Το νομοσχέδιο προωθεί σημαντικές και βασικές αλλαγές όπως :

• Αύξηση των ορίων απευθείας αναθέσεων από τις 20.000€ στις 30.000€
για αγαθά υπηρεσίες και μελέτες. Αντίστοιχα αύξηση στις 60.000€ για
τεχνικά έργα.

• Καταργούνται οι συνοπτικοί διαγωνισμοί.

• Η επιτροπή των διαγωνισμών ξεκινάει από υπαλλήλους της
αναθέτουσας αρχής, δηλαδή των Δήμων, και μόνο σε περίπτωση που
δεν επαρκούν τότε προβλέπει την διαδικασία επιλογής από μητρώο
υπαλλήλων.

• Καταργούνται οι κληρώσεις.

• Αύξηση από 40.000€ σε 60.000€ για ανάθεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας για συγχρηματοδοτούμενα έργα .

• Επιτάχυνση διαδικασιών μετά τη φάση της υπογραφής της σύμβασης
ώστε να μπορούν να τρέχουν τα πρακτικά των διαγωνισμών
παράλληλα, χωρίς καθυστερήσεις

• Εισάγεται η έννοια της ιδιωτικής επίβλεψης.

• Παρέχεται η δυνατότητα να αυξηθεί ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης
στα πέντε χρόνια για το έργο.

• Καθίσταται υποχρεωτική η ανάθεση της μελέτης του έργου πριν την
προκήρυξή του.

• Θεσμοθετείται η παραλαβή του έργου σε ένα μόνο στάδιο.

Βιώσιμη Αστική Μικροκινητικότητα

Για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών το ΔΣ της ΚΕΔΕ συμφώνησε ότι πρόκειται για νομοσχέδιο που κινείται στην σωστή κατεύθυνση και έχει λάβει υπόψη τις εμπεριστατωμένες προτάσεις της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχουν να αντιμετωπίσουν πρωτίστως κυκλοφοριακά και όχι πολεοδομικά θέματα. Οι ρυθμίσεις που θα αποδώσουν δημόσιο χώρο στους
πολίτες, στα ποδήλατα, στα έξυπνα ΜΜΜ και λιγότερα αυτοκίνητα πρέπει να λειτουργήσουν, για όλους τους Δήμους.

Στην πρώτη φάση εκπόνησης των ΣΒΑΚ συμμετείχαν 150 Δήμοι. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε όλοι οι Δήμοι να έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες μελέτες στο μέλλον.

Παράταση στη διαβούλευση για την ανακύκλωση.

Σύσσωμο το ΔΣ της ΚΕΔΕ συμφώνησε ότι το σχετικό σχέδιο νόμου δεν πρέπει να προχωρήσει προς ψήφιση γιατί απαιτείται μεγαλύτερη εξειδίκευση και διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο προσπαθεί να κάνει τομές στην ανακύκλωση και εισάγει καινούργιες έννοιες και όρους όπως π.χ. η διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, προσπαθεί να ελέγξει-περιορίσει τη παραγωγή αποβλήτων από τρόφιμα δίνοντας απαλλαγή ΦΠΑ, μείωση φόρου και άλλα κίνητρα, μειώνει τον ΦΠΑ στη διαχείριση των απορριμμάτων και στη κυκλική οικονομία.

Βάζει πολύ φιλόδοξους στόχους, κάποιοι από τους οποίους μπορούν όμως στη φάση αυτή να θωρηθούν ως ανέφικτοι.

Σε πολλά σημεία αναφέρει ότι για την υλοποίηση των αναφερομένων θα εκδοθούν νέες διοικητικές πράξεις που θα καθορίζουν τους τρόπους εφαρμογής. Ομοίως σε πολλά σημεία υπάρχουν ασάφειες για το ποιος
αποφασίζει, για σημαντικά θέματα.

Υποχρεώνει το υπόλειμμα των ΚΔΑΥ να οδηγείται σε ενεργειακή αξιοποίηση με δαπάνη όμως των Δήμων, ανεξάρτητα εάν υπάρχει στη περιοχή διαθέσιμη τέτοια εγκατάσταση, με πολλές ασάφειες και ως προς τα τεχνικά, αλλά και ως προς τα διαδικαστικά θέματα.

Από τον Α’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου στηλιτεύτηκε ιδιαίτερα η πρόβλεψη για ανάληψη της υλοποίησης Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης απευθείας από το Υπουργείο, χωρίς τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια αυτή.

Τέλος, παρά την επανειλημμένη αντίδραση και διαφωνία των Δήμων και των ΦοΔΣΑ της χώρας, επανέρχεται και πάλι το τέλος ταφής (περιβαλλοντική εισφορά) που πλέον περιλαμβάνει και το υπόλειμμα των ΜΕΑ ή/και το
SRF/RDF, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή του σε Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. Δηλαδή πάλι οι ΦοΔΣΑ, οι Δήμοι και οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν για διαχρονικές
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και παραλήψεις ετών από την πλευρά του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να σταλεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ άμεσα τεκμηριωμένη επιστολή με όλες τις ενστάσεις της ΚΕΔΕ, παράλληλα με το αίτημα της παράτασης του χρόνου διαβούλευσης.

Δημιουργία μηχανισμού της ΚΕΔΕ για Άμεση Στήριξη Δήμων σε διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων

Η ΚΕΔΕ αποφάσισε την δημιουργία ειδικού Μηχανισμού Στήριξης των Δήμων που περιέρχονται σε δύσκολη κατάσταση λόγω θεομηνιών ή άλλων έκτακτων φαινομένων. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τον καθηγητή, Ευθύμιο Λέκκα, θα συγκροτηθεί ένα σώμα που θα σπεύδει όπου υπάρχει ανάγκη ώστε με τεχνογνωσία να μπορεί να συμπαρασταθεί στον τοπικό Δήμο για κάθε γραφειοκρατική διαδικασία, όσο οι Δημοτικές αρχές θα αντιμετωπίζουν την σκληρή πραγματικότητα.

Παράλληλα θα γίνει η συγγραφή ενός σχετικού εγχειριδίου με «μνημόνια ενεργειών» που πρέπει να γίνονται και επίσης να υπάρχει και σχετικός εξοπλισμός. Η ΚΕΔΕ θα διαθέσει το ποσό των 20 χιλιάδων για την συγκρότηση του οργάνου αλλά και την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Προβολή του έργου των Δήμων και της ΚΕΔΕ μέσα στην πανδημία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το σημαντικό έργο για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή που έκαναν και κάνουν οι Δήμοι της χώρας και οι πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής οφείλει να αναδειχτεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15:0023/01

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα “χτυπήσουν” μέχρι την Τετάρτη (27/1) Β.Ελλάδα ,Ειδήσεις ,Ελλάδα

14:4523/01

Γώγος: Αυτές είναι οι τρεις μεταλλάξεις της Covid που ανησυχούν τους ειδικούς Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

14:3023/01

Θεσσαλονίκη: Συνωστισμός και σε Σούπερ – Μάρκετ (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

14:1523/01

Κυρ. Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια: Η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά κανο... Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

14:0023/01

Κίνα – Κορωνοϊός: Ανεβαίνουν και πάλι τα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:4523/01

Από την Πάρμα του Μαλεζάνι στην Ντιφένσα του (μαθητή) Κρέσπο Αθλητισμός

13:3023/01

Βέλγιο-Covid-19: Απαγορεύονται τα «μη αναγκαία ταξίδια» μέχρι την 1η Μαρτίου Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:1523/01

Πέλλα: Συνελήφθησαν ενώ έσκαβαν λάκκο για την ανεύρεση αρχαίων Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

13:0023/01

Σε εμβολιαστικό κέντρο στα Καμίνια ο πρωθυπουργός Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

12:4523/01

Ινδία – Κορωνοϊός: Ανακοίνωσε 14.256 κρούσματα και 152 θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:3023/01

Κορωνοϊός: 1.645 παραβάσεις σε πάνω από 74.000 ελέγχους Ελλάδα ,Κορωνοϊός

12:1523/01

Σκύλος περίμενε επί μέρες τον ιδιοκτήτη του έξω από νοσοκομείο (VIDEO) Διεθνή

12:0023/01

Το Film Office της ΠΚΜ στη διεθνή διαδικτυακή συνάντηση Conventa Trend Bar New Europe 2021 Περιφέρειες

11:5623/01

Θεσ/νίκη: Ουρές χωρίς… τέλος στην αγορά (ΦΩΤΟ-VIDEO) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

11:4523/01

Στοίχημα: Δυάδα από την Basket League Αθλητισμός

11:3023/01

Θεσπρωτία: Σύλληψη αλλοδαπού για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη είσοδο Ελλάδα

11:1523/01

Τα νέα της Αυτοκίνησης στην TV100 (VIDEO) Media

11:0023/01

Τι θα ισχύσει με το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων – Μήνυμα Κεραμέως Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

10:4523/01

3ο Συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής από το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

10:3023/01

Εξαδάκτυλος: Μπορούμε να απωθήσουμε το τρίτο κύμα κορωνοϊού Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

10:1523/01

Γεραπετρίτης: Πανελλαδικό δίκτυο επιτήρησης των μεταλλάξεων του κορωνοϊού Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

10:0023/01

Ξηροί καρποί: Ποιοι τύποι είναι οι πιο υγιεινοί; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

09:4523/01

Θεσ/νίκη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της οπαδικής επίθεσης με όπλο Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

09:3023/01

Κορωνοϊός – ΠΟΥ: Αποτελεσματικές οι υφασμάτινες μάσκες και στις μεταλλάξεις Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

09:1523/01

Never walk alone: Η γερμανική φιλοζωική που αγκαλιάζει 5.000 αδέσποτα στην Ελλάδα Δήμοι ,Διεθνή ,Ελλάδα

09:0023/01

Tourism Awards 2021: Τα «Όσκαρ» του ελληνικού τουρισμού Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:4523/01

«Έρχεται» γλυπτό του Κωστή Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

08:3023/01

«ΜC Chargers»: «Φορτίζει» νέα deals σε Ελλάδα και εξωτερικό Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:1523/01

Αγρότες: Ξανά στους δρόμους τα τρακτέρ – Ζητούν αποζημιώσεις για «Λέανδρο» και «Ι... Αγροτική Οικονομία ,Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

08:0023/01

O καιρός σήμερα, Σάββατο Ελλάδα ,Σημαντικά

00:0323/01

Εικόνες προ πανδημίας θυμίζει σήμερα η αγορά της Λάρισας (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

00:0023/01

ΗΠΑ: Τη Δευτέρα οι Δημοκρατικοί θα καταθέσουν στη Γερουσία το κατηγορητήριο για τον Τραμπ Διεθνή

23:5322/01

Μπάιντεν: Σχέδιο 2 τρις δολαρίων – Πρόβλεψη για πάνω από 600 χιλ. νεκρούς Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5022/01

Γερμανία – Κορωνοϊός: Ξεπέρασε το όριο των 50.000 θυμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4522/01

Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού εμβολιασμού για τα άτομα 80-84 ετών Ελλάδα ,Κορωνοϊός

23:4022/01

Ολοκληρωμένη πρόσβαση για ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη Δήμοι

23:3022/01

Σ. Λιβανός: Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ελ. προϊόντων και εξαγωγών Αγροτικά ,Πολιτική

23:2622/01

Μπογιές και φέιγ βολάν στη δικαστικό Αντωνία Βαρελά Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

23:2522/01

«Ιδιαίτερα σπάνιες οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο της Moderna» Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2022/01

Οδηγίες της ΓΓΠΠ ενόψει της επιδείνωσης του καιρού Κοινωνία

23:1022/01

Σουηδία: 4.214 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 84 θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0522/01

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

23:0022/01

Ρωσία: Πάνω από 21.500 νέα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5522/01

Αθώωση γυναίκας που κατηγορήθηκε για ασελγείς πράξεις σε βάρος του γιου της Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:5022/01

Κτίριο υποδοχής επισκεπτών αποκτά το ανάκτορο της Αρχαίας Πέλλας Περιφέρειες

22:4522/01

Συνάντηση Γεωργιάδη – Πάιατ: Τι συζήτησαν Πολιτική

22:4022/01

Δ. Θέρμης: Το “Βοήθεια στο Σπίτι” στο πλευρό όσων επιθυμούν να εμβολιαστούν αλλά αδυνατ... Δήμοι

22:3722/01

Αρνητικά και τα 190 rapid test σε επαγγελματίες στον Δήμο Ευόσμου-Κορδελιού Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

22:3522/01

Στα 107,5 δισ ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο Οικονομία

22:2522/01

ΣΥΡΙΖΑ: Αν η ΝΔ είχε ακούσει τις προτάσεις μας ο Τουρισμός θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση Κόμματα ,Πολιτική

22:2022/01

ΠΚΜ: Οδηγίες για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού Κοινωνία ,Περιφέρειες

22:1522/01

Β. Κοντοζαμάνης: Άμεσα η προκήρυξη 500 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Υγεία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ