Εκτός σχεδίου δόμηση, ανέγερση κατοικίας και “μικρά” αγροτεμάχια

Εκτός σχεδίου δόμηση, ανέγερση κατοικίας και “μικρά” αγροτεμάχια

 

του Ελευθερίου Παπαναούμ

Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ.,

MSc. Αντισεισμικού Σχεδιασμού Τεχνικών Έργων Α.Π.Θ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων τεχνικών θεμάτων, προβλέπεται και ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. Το παρόν άρθρο εστιάζει στις αλλαγές που αφορούν στην ανέγερση κτιρίων κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχές και στο πως πρέπει να κινηθούν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, εμβαδού κάτω των τεσσάρων (4) στρεμμάτων, ώστε να κατοχυρώσουν το δικαίωμα να οικοδομήσουν σε αυτά.

Σύμφωνα με το νέο νόμο:

 • μειώνονται οι συντελεστές δόμησης στα αγροτεμάχια άνω των 4.000 τ.μ. και
 • καταργούνται σε δύο χρόνια οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης που αφορούν σε αγροτεμάχια επιφάνειας κάτω των 4.000 τ.μ., που βρίσκονται εκτός των σχεδίων πόλεων και των ορίων οικισμών.

Πλέον η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου και η συνολική επιφάνεια των ορόφων, που μπορεί να ανεγερθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

 • Για αγροτεμάχια εμβαδού από 4.000 τ.μ. έως8.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 4.000 τ.μ .τα 186 τ.μ., για δε τα υπόλοιπα, ίσο με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018
 • Για αγροτεμάχια εμβαδού άνω των 8.000 τ.μ., για μεν τα πρώτα 8.000 τ.μ. τα 258 τ.μ., για δε τα υπόλοιπα, ίσο με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 και έως τα 360 τ.μ. συνολικά.

Για αγροτεμάχια εμβαδού μικρότερου των 4.000 τ.μ. που έως σήμερα θεωρούνταν κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα, ο νέος νόμος προβλέπει μια περίοδο «χάριτος» δύο ετών. Εντός αυτού του μεταβατικού διαστήματος, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε έκδοση οικοδομικής άδειας ώστε να εξασφαλίσουν τους παλιούς όρους δόμησης.

 Εάν παρέλθει η περίοδος των δυο ετών χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας, οι ιδιοκτήτες αυτών των αγροτεμαχίων δε θα έχουν δικαίωμα οικοδόμησης. Στην περίπτωση αυτή πιθανόν θα υπάρξει δυνατότητα οικοδόμησης όταν εγκριθούν τα νέα τοπικά ρυμοτομικά και πολεοδομικά σχέδια για τις περιοχές αυτές.

Ποια είναι τα «μικρά» αγροτεμάχια για τα οποία δίνεται η παράταση

 Τα κατά παρέκκλιση αγροτεμάχια που θα έχουν τη διετή παράταση και μπορούν να εξασφαλίσουν τους όρους δόμησης με το παλιό καθεστώς είναι αυτά που:

 • υφίστανται από 12/11/1962 και έχουν εμβαδό τουλάχιστον 750 τ.μ., ελάχιστο πρόσωπο 10 μέτρα και ελάχιστο βάθος 15 μέτρα
 • υφίστανται από 12/09/1964 και έχουν εμβαδό τουλάχιστον 1.200 τ.μ., ελάχιστο πρόσωπο 20 μέτρα και βάθος 35 μέτρα
 • υφίστανταιστις 17/10/1978 και έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 2.000 τ.μ, ελάχιστοπρόσωπο25 μέτρα καιελάχιστοβάθος40 μέτρα
 • βρίσκονται εντός τηςζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν στις 24/4/1977, ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 τ.μ., ελάχιστο πρόσωπο25 μέτρα και ελάχιστοβάθος 40 μ.
 • είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειώνονται λόγω απαλλοτριώσεων ή διανοίξεων οδών και σε περιπτώσεις αναδασμών με ανταλλαγή γηπέδων, εφόσον μετά την απομείωση ή τον αναδασμό έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των προηγούμενων δύο περιπτώσεων

Ωστόσο, ακόμη κι αν παρέλθει το μεταβατικό διάστημα των δύο ετών, χωρίς να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για εξασφάλιση των παλιών όρων δόμησης, δίνεται η δυνατότητα συνένωσης δύο ή περισσοτέρων αγροτεμαχίων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • το νέο αγροτεμάχιο που προκύπτει μετά τη συνένωση να έχει εμβαδό τουλάχιστον 4.000 τ.μ.
 • τουλάχιστον ένα από τα αγροτεμάχια που συνενώνονται να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

 Όσοι είναι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων μικρότερων των 4.000 τ.μ., που μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, θεωρούνταν κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα, θα πρέπει να προβούν σε έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι και τις 09/12/2022. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα να ανεγείρουν την κατοικία τους εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Στην περίπτωση που έως την ημερομηνία αυτή, οι ιδιοκτήτες δεν προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικής άδειας, καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις αρτιότητας και κατ’ επέκταση το δικαίωμα ανέγερσης κατοικίας, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της αξίας της περιουσίας τους.

 

Με τις αλλαγές που προωθούνται με το νέο Νόμο, οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων και όσοι βρίσκονται σε αναζήτηση, με σκοπό την αγορά ακινήτων για την ανέγερση κατοικιών, θα πρέπει να συμβουλευτούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μηχανικό, ώστε να επωφεληθούν τωνδυνατοτήτων του νέου νόμου.

 

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top