Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Του Δρ Χρήστου Ταουσάνη, Επιστημονικού Διευθυντή EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Ένα από τα σημαντικά δεδομένα και αλλαγές που εφαρμόζονται για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών είναι και το δεύτερο μηχανογραφικό που μπορούν να συμπληρώσουν, το λεγόμενο Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Αναλυτικά, οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για το λόγο αυτό διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν: α) οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και β) οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη. Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ενδιαφερομένων και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα είναι τα ίδια για όλα τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 5954/23-06-2014 (Β΄ 1807) Υπουργική Απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., όπως ισχύει.

Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου!

Βέβαια, η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022, δεδομένου ότι θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., την περίοδο Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που: α) δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και β) δεν προκηρύχθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις ειδικότητες που μπορεί να επιλέξει κάποιoς ενδιαφερόμενος για τα Δημόσια ΙΕΚ είναι οι ακόλουθες:

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)
• ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
• ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (MONTER)
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)
• ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
• ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
• ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
• ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
• ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ /ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
• ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Βέβαια οι προσφερόμενες ειδικότητες δεν είναι πάντοτε κοινές σε όλα τα ΔΙΕΚ και σε όλες τις περιοχές και από χρονιά σε χρονιά προστίθενται ή και αφαιρούνται ορισμένες. Αναλυτική λίστα περιλαμβάνεται σε ειδική ενότητα που θα βρείτε στη σχετική καταγραφή στο www.employ.edu.gr όπου συμπληρώνεται με βάση τα όσα έχουν οριστεί και ορίζονται σταδιακά για τα Δημόσια ΙΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί πάντως εξετάζοντας και το ΦΕΚ2428/7.6.2021, πως ο minimum αριθμός θέσεων που προσφέρεται σε κάθε ΙΕΚ είναι 15 ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ΔΙΕΚ όπως αυτό της Αναβύσσου όπου στην ειδικότητα τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων, διατίθενται 75 θέσεις. Βέβαια αναμένουμε να δούμε και πόσοι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό το οποίο φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό.

Έτσι, οι φετινοί υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν:

1. το μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ,

2. το μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας και φυσικά όπως πάντα τα τελευταία χρόνια και

3. το μηχανογραφικό για τας Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Όλα αυτά τα δεόμενα καθιστούν τη φετινή διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και αναμφίβολα οι μαθητές και οι γονείς θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να απευθυνθούν σε έμπειρα στελέχη και λειτουργούς επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο οι βαθμολογίες όσοι και οι επιλογές που προφέρονται στα παιδιά.

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ