Εcoelastika: Πως γλυτώνουμε από 40.000 tn. ελαστικών

Περιβάλλον, Σημαντικά   | 15/06/2019 | 07:30
Άννη Καρολίδου

Στα περίπου 15 χρόνια που λειτουργεί η Ecoelastika, o φορέας που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του συστήματος διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, η Ελλάδα έχει απαλλαγεί από την ρίψη δεκάδων χιλιάδων τόνων ελαστικών στους ΧΥΤΑ, ενώ σπάνιο είναι πλέον το φαινόμενο των πεταμένων παλιών ελαστικών στις άτυπες χωματερές που δυστυχώς συνεχίζουν να 

Τη δομή του όλου συστήματος που εφαρμόζεται με ευθύνη της  Εcolastika, περιέγραψε ο γενικός διευθυντής του φορέα κ. Γιώργος Μαυριάς. «στιγματίζουν» περιοχές στις περιφέρειες των πόλεων αλλά και στην ύπαιθρο.

Με το σύστημα που εφαρμόζεται από την Ecoelastika και το πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών της, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πάνω από 40.000 τόνοι ελαστικών προς απόσυρση, τα οποία αφού υποστούν επεξεργασία σε ειδικές μονάδες, δίνουν υλικά για την παραγωγή άλλων χρήσιμων τελικών προϊόντων ή σε διαφορετική περίπτωση, αξιοποιούνται ενεργειακά από την τσιμεντοβιομηχανία. 

 

Γιώργος Μαυριάς

  • Η Ecoelastika, σαν η μόνη υπεύθυνη του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των τρόπων διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, τι έχει επιτύχει και πώς, βάσει στοιχείων, αποδεικνύεται η αξιοποίηση των συγκεκριμένων δύσκολα διαχειρίσιμων στερεών;

«H Ecoelastika δραστηριοποιείται από τα τέλη του 2004, χρονιά 1ης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα. Από το 2004 και μέχρι σήμερα η Ecoelastika οργανώνει, συντονίζει και χρηματοδοτεί τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Κάθε χρόνο η Ecoelastika μέσω των συνεργατών της συλλεκτών-μεταφορέων και μονάδων ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών, διαχειρίζεται πάνω από το 90% των αποσυρόμενων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής στην Ελλάδα.

«Σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια οι ποσότητες αυτές ξεπερνούν τους 40.000 τόνους. Τα ελαστικά αυτά συγκεντρώνονται από τα 3000 περίπου σημεία συλλογής που υπάρχουν πανελλαδικά και οδηγούνται στις μονάδες τελικής αξιοποίησης όπου το απόβλητο μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετασχηματίζεται σε χρήσιμα τελικά προϊόντα όπως είναι το τρίμα ελαστικού και παραπροϊόντα όπως είναι τα μεταλλικά μέρη  και τα λινά. Η παρακολούθηση της διακίνησης/αξιοποίησης  των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από το στάδιο της συλλογής τους στα βουλκανιζατέρ έως και το στάδιο της πώλησης των τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, γίνεται από το online σύστημα ζύγισης και ελέγχου που είναι εγκατεστημένο στα γραφεία της εταιρίας μας».

  • Πώς λειτουργεί το σύστημα monitoring εισερχομένων – συλλογής των χρησιμοποιημένων και- αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών;

«Σε κάθε μία συνεργαζόμενη με την Ecoelastika μονάδα αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα, υπάρχει εγκατεστημένο online σύστημα παρακολούθησης των φορτηγών (με λήψη φωτογραφιών και καταγραφή βαρών) που εισέρχονται και εξέρχονται μεταφέροντας αφενός ολόκληρα ελαστικά από τη συλλογή και, αφετέρου, τελικά προϊόντα και παραπροϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ελαστικών. Τα περιφερειακά αυτά συστήματα ελέγχου είναι διασυνδεδεμένα με τον κεντρικό server της Ecoelastika όπου μεταφέρονται όλες αυτές οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, κάθε συλλέκτης – μεταφορέας κατά την παραλαβή των ελαστικών από τα σημεία συλλογής καταγράφει σε tablet τα δεδομένα ανά κατηγορία ελαστικού που συλλέγεται (σημείο συλλογής, αριθμός ελαστικών ανά κατηγορία, κλπ.) τα οποία περνούν επίσης αυτόματα σε πραγματικό χρόνο στον server της εταιρίας ενημερώνοντας τη βάση δεδομένων.

«Τα σημεία συλλογής επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω Internet (web εφαρμογή) με την εταιρία για να κάνουν αίτηση για συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις προς αποκομιδή ποσότητες των ελαστικών που έχουν διαθέσιμες.

Έτσι είμαστε ανά πάσα στιγμή σε θέση να γνωρίζουμε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο, τις ποσότητες που συλλέγονται ανά κατηγορία και σημείο συλλογής, το βάρος των φορτίων ελαστικών που εισέρχονται στις μονάδες αξιοποίησης καθώς και τα βάρη των προϊόντων και παραπροϊόντων που παράγονται και πωλούνται από τις μονάδες μετά την επεξεργασία των ελαστικών».

  • Tι γίνονται τα μεταχειρισμένα ελαστικά; Διατίθενται σε χώρους συγκέντρωσης ή οδηγούνται απευθείας σε μονάδες επεξεργασίας; Πόσες είναι αυτές οι μονάδες , που βρίσκονται στη χώρα και προβαίνουν πράγματι σε ανακύκλωση των ελαστικών;

«Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μετά τη συλλογή τους προωθούνται είτε απευθείας, είτε μέσω κάποιων (λίγων) χώρων προσωρινής αποθήκευσης σε χώρους αξιοποίησης. Αυτοί οι χώροι στην Ελλάδα είναι 4 εργοστάσια πλήρους μηχανικής επεξεργασίας ελαστικών, 2 μικρότερες μονάδες τεμαχισμού και παραγωγής ενδιάμεσων υλικών και 3 μονάδες παραγωγής τσιμέντου. Τα εργοστάσια ανακύκλωσης βρίσκονται 2 στη Ν. Ελλάδα και 2 στη Β. Ελλάδα. Τα υλικά που προκύπτουν από τη μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών απορροφούνται  κατά ένα ποσοστό της τάξης του 63% σε τελικές εφαρμογές με βάση το ανακυκλωμένο ελαστικό και τα μεταλλικά τους μέρη τροφοδοτούνται σε χαλυβουργίες. Το υπόλοιπο  ποσοστό της τάξης του 37% τροφοδοτείται σε μονάδες παραγωγής τσιμέντου ως εναλλακτικό καύσιμο για συναποτέφρωση».

  • Αναγκαζόμαστε ως χώρα να εξάγουμε μεταχειρισμένα ελαστικά επειδή δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε στην Ελλάδα;

«Όχι, παρά μόνο πολύ μικρά ποσοστά της τάξης του 3,5 % και πάλι όχι επειδή δε μπορούμε να τα διαχειριστούμε στην Ελλάδα».

  • Από την επεξεργασία τι υλικά προκύπτουν και τι εφαρμογές μπορούν αυτά να έχουν; πώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν;

«Από την μηχανική επεξεργασία των ελαστικών προκύπτει το τρίμα ελαστικού σε 3 βασικές  κοκκομετρίες που είναι το κύριο προϊόν αυτής (ποσοστό ~65%). Επίσης, παράγεται ατσάλι που περιέχεται στα  ελαστικά σε ποσοστό ~20% επί του συνόλου (κυρίως στα ελαστικά των  φορτηγών οχημάτων) και τέλος ~15% λινά και λοιπά υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας (κυρίως πούδρα ελαστικού). Το τρίμα ελαστικού βρίσκει εφαρμογή ως πρόσθετο σε τεχνητούς χλοοτάπητες γηπέδων, σε κατασκευές ελαστικών πλακών και δαπέδων ασφαλείας  σε παιδικές χαρές, σχολεία και αθλητικούς χώρους. Από το τρίμα ελαστικού μπορούν να κατασκευαστούν  αντικραδασμικά και ηχομονωτικά υλικά καθώς και θερμοπλαστικά ελαστομερή σε ανάμιξη με πλαστικά. Γενικά στις εφαρμογές του τρίμματος ελαστικού γίνεται χρήση των φυσικών  ιδιοτήτων του υλικού (ελαστικότητα, αποστραγγιστικότητα, ηχομονωτικότητα, κλπ.).  Η επαναχρησιμοποίηση στην περίπτωση των ελαστικών έχει την έννοια του εμπορίου των μεταχειρισμένων και της αναγόμωσης των ελαστικών φορτηγών οχημάτων και πραγματοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα».

  • Όταν η Ecoelastika αναφέρεται σε ενεργειακή αξιοποίηση, εννοεί την καύση και αν ναι, πόσο περιβαλλοντικά φιλική είναι μία τέτοια αξιοποίηση;

«Η ενεργειακή αξιοποίηση έχει κυρίως την έννοια της αξιοποίησης της υψηλής  θερμογόνου δύναμης των ελαστικών μέσω της χρήσης του υλικού ως εναλλακτικού καυσίμου σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η τσιμεντοβιομηχανία είναι ο σημαντικότερος τελικός αποδέκτης μεταχειρισμένων ελαστικών ως εναλλακτικού καυσίμου για συναποτέφρωση. Η συναποτέφρωση των ελαστικών στους κλιβάνους παραγωγής τσιμέντου είναι μια ασφαλής διαδικασία διότι δεν έχει υπολείμματα, πραγματοποιείται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλο χρόνο παραμονής του αποβλήτου στις συνθήκες αυτές στις οποίες πρακτικά διασπώνται οι περισσότερες οργανικές ενώσεις. Οι αέριοι ρύποι που παράγονται από την καύση των ελαστικών στην τσιμεντοβιομηχανία είναι οι συνήθεις αέριοι ρύποι που εκλύονται και από την καύση των συμβατικών στερεών καυσίμων (π.χ. Petcoke) και οι οποίοι παρακολουθούνται υποχρεωτικά από online σύστημα μέτρησης ρύπων που υποχρεούται να διαθέτει η τσιμεντοβιομηχανία. Επίσης τα ελαστικά δεν περιέχουν αλογόνα και κατά συνέπεια κατά την καύση τους δεν παράγονται διοξίνες και PCB’s».

  • Aπο τη συγκέντρωση και υπεύθυνη διαχείριση των ελαστικών, τι οικονομικό έργο παράγεται αφού προφανώς και τα συγκεκριμένα προϊόντα, σαν απόβλητα, έχουν αξία.

«Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής είναι ένα απόβλητο με αρνητική αξία διότι δε μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα κέρδος με μια πρόχειρη εκμετάλλευσή τους, σε αντίθεση με άλλα απόβλητα. Η διαχείρισή τους είναι προβληματική και κοστοβόρα αφενός λόγω του μεγάλου ειδικού τους όγκου και αφετέρου λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας που έχει η μηχανική τους κοκκοποίηση/ κονιορτοποίηση.

Κέρδος μπορεί να παραχθεί από τις επί μέρους διαδικασίες της ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές επιδοτούνται από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και εφόσον οι διαχειριζόμενες ποσότητες των ελαστικών για κάθε μονάδα ανάκτησης είναι σημαντικές».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:5021/08

Μενδώνη: Χωρίς τον επιστημονικό λόγο και την επιστήμη, η πολιτική αντιμετωπίζει δυσκολίες Πολιτική

23:4821/08

Χαρίτσης: Η πρόσφατη ελληνική ιστορία δεν αναθεωρείται, όση προπαγανδιστική μελάνη και ... Πολιτική

23:4521/08

Μέσα στο φθινόπωρο βγαίνει στον αέρα η τηλεόραση της Apple Media

23:4221/08

ΚΙΝΑΛ: Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να βαδίσει στον δρόμο του κ. Τσίπρα Πολιτική

23:3721/08

Τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά – Αυτοκίνητο καρφώθηκε ανάποδα σε μπάρα (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

23:2921/08

Γαλλία: Σκότωσε τον σερβιτόρο, επειδή άργησε να του φέρει το σάντουιτς Διεθνή

23:1821/08

Υπ. Παιδείας: Στα σχολεία ήδη τα βιβλία – Θα καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις εκπαι... Ελλάδα ,Παιδεία

23:1621/08

ΚΚΕ: Η ΝΔ να ευχαριστήσει τον κ. Τσίπρα που διατήρησε άθικτο το μνημονιακό οικοδόμημα Πολιτική

23:1421/08

To Facebook δίνει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων τους Τεχνολογία

23:0121/08

Ένας υπερτυχερός στην αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ Αθλητισμός

22:5721/08

Λιμάνι Σύρου: Οδηγός τραυμάτισε μέλος πληρώματος πλοίου Ελλάδα ,Κοινωνία

22:5221/08

Εξαφανίστηκε 13χρονος από το Παλαιό Φάληρο Ελλάδα ,Κοινωνία

22:4721/08

Κ.Νοτοπούλου: Η κωλυσιεργία της κυβέρνησης οδήγησε σε απώλεια της τουριστικής σεζόν στη... Πολιτική

22:4021/08

Χαρδαλιάς: Θέμα χρόνου η πλήρης ηλεκτροδότηση στον Πόρο Ελλάδα

22:3921/08

Ανεφάρμοστα χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Μακρόν τα αιτήματα της Βρετανίας για το Brexit ΕΕ

22:3621/08

ΚΑΣ: Ομόφωνα υπέρ της εισήγησης των αρμόδιων διευθύνσεων για το Ελληνικό Ειδήσεις ,Οικονομία ,Σημαντικά

22:3221/08

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στις Καρυές Σαμοθράκης Ελλάδα ,Κοινωνία

22:2421/08

Ισπανία: Τρόμος στον αέρα από αναταράξεις – 35 τραυματίες Διεθνή

22:1021/08

Έσκασε το κινητό δίπλα του, την ώρα που κοιμόταν (ΦΩΤΟ) Ελλάδα

21:5121/08

Μ.Τζόνσον: H Βρετανία «δεν μπορεί να αποδεχθεί» την υπάρχουσα συμφωνία με την ΕΕ –... ΕΕ

21:3421/08

Είκοσι τέσσερις δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα Ελλάδα ,Κοινωνία

21:3321/08

Κ. Παπανάτσιου: Οι δικαιολογίες για τις εικόνες ντροπής στη Σαμοθράκη, φανερώνουν ανεπά... Πολιτική

21:1721/08

Συνελήφθη γιατί αφαίρεσε 118 υδρόμετρα από αγροτικές περιοχές του Ηρακλείου Ελλάδα ,Κοινωνία

21:0821/08

Στην Κέρκυρα η υπερπολυτελής θαλαμηγός «Katara» Lurssen με μέλη της βασιλικής οικογένει... Ελλάδα

20:5921/08

Ανοίγει ο δρόμος για την επένδυση στο Ελληνικό – Θετική η εισήγηση του Κ.Α.Σ Ειδήσεις ,Οικονομία

20:4921/08

Ασφαλισμένο υπέρ της «Πόρτο Καρράς Α.Ε» το ελικόπτερο που έπεσε στον Πόρο Ειδήσεις ,Οικονομία

20:4121/08

Κουμουτσάκος: Γεωπολιτικοί οι λόγοι πίσω από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών Πολιτική

20:3721/08

Ανάρμοστη, σύμφωνα με τον Τραμπ, η απάντηση της πρωθυπουργού της Δανίας για την πώληση ... Διεθνή

20:3521/08

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Πολιτική

20:2821/08

Απορρίφθηκε αίτημα της Ryanair για να μπλοκάρει την απεργία στην Βρετανία Διεθνή

20:2121/08

Φθιώτιδα: Έριχναν νερό σε σκόνη γιατί νόμιζαν πως ήταν… φωτιά! Ελλάδα ,Κοινωνία

20:0821/08

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε η Ελαφόνησος Ελλάδα

20:0121/08

Κομματικά κουπόνια αντί για αποδείξεις «έκοβε» αναψυκτήριο στο Αίγιο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

19:5421/08

Συνάντηση Μάκη Βορίδη με εκπροσώπους Αλιευτικού Συλλόγου Αγροτικά ,Ελλάδα

19:4121/08

Νέος πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης Παιδεία

19:2621/08

Σε αναμονή για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ο Πόρος Ελλάδα

19:2321/08

Φωτιά σε ξηρά χόρτα στη Ν.Ραιδεστό Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

19:2121/08

Προσωπική Συμφωνία στο Θέατρο Κολοσσαίον Πολιτισμός

19:1821/08

Μέτρα για την ανακούφιση των επαγγελματιών και των κατοίκων της Σαμοθράκης, ζητά η ΓΣΕΒΕΕ Ειδήσεις ,Οικονομία

19:1621/08

Βόρεια Μακεδονία-Για εκβιασμό συνελήφθη η ειδική εισαγγελέας Βαλκάνια

19:0821/08

Στο Παρίσι αύριο ο πρωθυπουργός – Ανάπτυξη και επενδύσεις στο τραπέζι των συνομιλ... Πολιτική

18:5721/08

Χωρίς ναυαγοσώστες οι παραλίες της Κατερίνης- Τι λέει ο αντιδήμαρχος στο GR TIMES Β.Ελλάδα ,Σημαντικά

18:5521/08

22o Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών στον Δήμο Δέλτα Πολιτισμός

18:5121/08

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για το μεταναστευτικό στις ΗΠΑ Διεθνή

18:3821/08

Κλιμάκιο της ΓΣΕΒΕΕ θα μεταβεί στη Σαμοθράκη Ελλάδα ,Κοινωνία

18:3721/08

Σε υψηλά επίπεδα ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Πέμπτη (Χάρτης) Κοινωνία

18:3221/08

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στην παραλιακή, στο ύψος της Βούλας Ελλάδα ,Κοινωνία

18:2921/08

Αυγενάκης για Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες – Πάτρα 2019: Εθνικό στοίχημα η επιτ... Αθλητισμός

18:2721/08

Πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι Πολιτική

18:2221/08

Νεκρός ο άνδρας που υπέστη ανακοπή μετά από τροχαίο Κοινωνία

18:1821/08

Αλβανία: Γκρέμισαν την επιχείρηση του εστιάτορα που είχε επιτεθεί σε τουρίστες (VIDEO) Χωρίς κατηγορία

18:1621/08

Η Οδύσσεια στο NOESIS Πολιτισμός

18:0921/08

Οι προτεινόμενοι ως νέοι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών Υγεία

18:0521/08

Το φεγγάρι στα Κάστρα Πολιτισμός

18:0421/08

Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε Σαμοθράκη και Καστοριά (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0021/08

«Πρωτιά» της Θεσσαλονίκης στις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και αλκοόλ Ελλάδα ,Κοινωνία

17:5321/08

Πέτσας σε Τσίπρα: Ποντάρεις μάταια σε νέα μέτρα Πολιτική

17:5221/08

Πάνω από έναν τόνο κάνναβης κατέσχεσε το λιμενικό – Δύο συλλήψεις (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

17:5021/08

50 χρόνια Woodstock στη Μονή Λαζαριστών Πολιτισμός

17:4821/08

Αρχίζει στη Βουλή η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου Πολιτική

17:3921/08

Χαρδαλιάς: Σε λίγες ώρες θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση στον Πόρο Κοινωνία

17:3221/08

Παρίσι- Τρεις τραυματίες από εισβολή στα γυρίσματα του ράπερ Booba Διεθνή

17:3221/08

O Enrique Iglesias στο PAOK Sports Arena Πολιτισμός

17:2021/08

Συγκλονιστικό το κύμα συμπαράστασης στον μικρό Αντώνη (VIDEO) Ελλάδα ,Σημαντικά

17:1921/08

o Toni Sfinos στη Μονή Λαζαριστών Πολιτισμός

17:1821/08

O Βασίλης Φεύγας νέος Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Πολιτική

17:0621/08

Επιστρατεύονται bloggers για την προβολή της Σαμοθράκης Οικονομία

16:5421/08

Θεοδωρικάκος: Στόχος η μεγαλύτερη ελευθερία στους δήμους Πολιτική

16:4421/08

Σωρεία ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα – Προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα Κοινωνία

16:4221/08

Παρέμβαση Εισαγγελέα για τα ηλεκτρικά πατίνια ζητά ο Λαμτζίδης Δήμοι

16:3621/08

Χατζηδάκης: Έναν χρόνο ακόμα αντέχει ο ΧΥΤΑ Φυλής Κοινωνία

16:3221/08

Έρχεται το Παγκόσμιο Συνέδριο Στατιστικής IFCS 2019 στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

16:2421/08

Τσίπρας: Ας μη θαρρούν πως η ιστορία τελείωσε εδώ Πολιτική

16:1721/08

Συνάντηση Τζιτζικώστα με τους νέους επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα (ΦΩΤΟ) Περιφέρειες

16:1021/08

Περισσότεροι από 1.300 επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση για καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης... Χωρίς κατηγορία

16:1021/08

Σχέδιο για καταβολή ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό Οικονομία

16:0521/08

Επενδυτές αναζητούν καινοτόμες ιδέες και startups στη Θεσσαλονίκη! Δήμοι

15:5921/08

Μέρκελ: Θα συζητήσω με Τζόνσον πώς θα έχουμε ένα Brexit χωρίς τριβές Διεθνή

15:4521/08

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή Πολιτική

15:4321/08

«Δάσος» κάνναβης στον Παρνασσό Ελλάδα ,Κοινωνία

15:3221/08

Α. Χαρίτσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει ένα σύγχρονο, προοδευτικό, αριστερό σχέδιο στη ΔΕΘ Κόμματα ,Πολιτική

15:2521/08

Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ κοντά στην Αμφίπολη Ελλάδα

15:0921/08

Τα «Δέκα μπουζούκια της Δόμνας» στο Φεστιβάλ Θάλασσας (ΦΩΤΟ) Πολιτισμός

15:0821/08

Δεσμεύτηκαν 27,6 τόνοι καρπουζιών άγνωστης προέλευσης Κοινωνία

15:0221/08

Κεραμέως: Η καταπολέμηση εξαρτήσεων θα ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα Παιδεία ,Πολιτική

15:0021/08

Θεσσαλονίκη – Αυξημένα τα ενοίκια κατά 10% με 30% για τους φοιτητές Κοινωνία

14:5921/08

Συνάντηση Μητσοτάκη- ΕΣΑμεΑ: Αφοσιωμένος στην υλοποίηση τολμηρής πολιτικής για τα άτομα... Πολιτική

14:5521/08

«Τραγική η κατάσταση» στα Κέντρα Υγείας της Πρέβεζας Υγεία

14:5321/08

Πόρος: Ηλεκτροδοτήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού Ελλάδα

14:5121/08

Εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Κοινωνία

14:4921/08

Οι επενδύσεις στη κτηματαγορά στο επίκεντρο συνάντησης Γεωργιάδη-Πένσο Οικονομία ,Πολιτική

14:4921/08

Άνω- κάτω η παράταξη Ταχιάου λόγω… Ζέρβα- Ζητούν από τη ΝΔ να πάρει θέση Δήμοι ,Σημαντικά

14:4221/08

Τέλος τα πλαστικά μπουκάλια νερού από το Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο Περιβάλλον

14:4121/08

Δήμας: Η ΔΕΘ πρέπει να είναι εμπορικό κι όχι πολιτικό γεγονός Πολιτική

14:3521/08

«ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 2019»: Πρεμιέρα σήμερα για τη μεγάλη γιορτή του Θεάτρου Πολιτισμός

14:2821/08

Η Τουρκία και η Ελλάδα οι κυριότεροι εξαγωγείς ντομάτας και αγγουριών στη Βουλγαρία Οικονομία

14:2121/08

Έκθεση στην Κρήτη- Άγρια πουλιά και η σχέση τους με την αεροναυπηγική Δήμοι ,Περιβάλλον

14:2021/08

ΚΕΕ: 8+2 προτάσεις για ‘quick wins’ στην ανάπτυξη Οικονομία

14:1521/08

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών ... Πολιτισμός

14:0821/08

Ζαρίφ: H Τεχεράνη μπορεί να δράσει «απρόβλεπτα» όπως οι ΗΠΑ Διεθνή

14:0121/08

Πότε καταβάλλονται συντάξεις, ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, επίδομα ενοικίου Οικονομία

13:5421/08

Πτώση ελικοπτέρου- Πληροφορίες για μηχανική βλάβη Ελλάδα

13:4721/08

ΚΙΝΑΛ: Στο δρόμο του κ. Τσίπρα βαδίζει ο κ. Μητσοτάκης Πολιτική

13:4121/08

Πόρος-Ποιοι ήταν οι δύο Ρώσοι που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του ελικοπτέρου Ελλάδα

13:3621/08

«Πάνω είστε περίεργη περίπτωση…» Άποψη ,Άρθρα

13:3421/08

Συνεχίζονται τα δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη Β.Ελλάδα

13:2721/08

Πόρος: Χωρίς άδεια λειτουργεί το ελικοδρόμιο του Γαλατά Ελλάδα

13:2121/08

Brexit-Το 52% των Βρετανών υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος για μια οριστική συμφωνία ΕΕ

13:1621/08

Σύγκρουση 2 οχημάτων στον Περιφερειακό – 2 τραυματίες και ένας άντρας με ανακοπή Ελλάδα ,Κοινωνία

13:1421/08

Το Κράτος θα καλύψει όλα τα έξοδα της θεραπείας του μικρού Αντώνη (ΦΩΤΟ) Διεθνή

13:0721/08

VARάει απόψε το Καραϊσκάκη, μεγάλο σερί στη Βραζιλία Αθλητισμός

13:0021/08

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Άνοιξαν οι κάλπες για την ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών Παιδεία

12:5321/08

Ξεκινά το δημοφιλέστερο γκέι φεστιβάλ στη Μύκονο – Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. (VIDEO) Ελλάδα

12:5221/08

Εξαφανίστηκε 14χρονη στη Καβάλα Ελλάδα ,Κοινωνία

12:4621/08

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 7 άτομα για κατοχή ναρκωτικών Θεσσαλονίκη

12:3921/08

ΚΚΕ: «Απαράδεκτη η παρέμβαση των ΗΠΑ σχετικά με το ιρανικό δεξαμενόπλοιο» Πολιτική

12:3221/08

Θεσσαλονίκη: Τον «τσάκωσαν» με πάνω από 80 λαθραία πακέτα τσιγάρα Θεσσαλονίκη

12:2921/08

Το όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας στο Θέατρο Δάσους Πολιτισμός

12:2521/08

Συνήγορος του Πολίτη: Περιστατικά αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και στις φυλακές Ελλάδα

12:1821/08

Στη «Διαύγεια» η απόφαση για το διορισμό διοικητή και προέδρου του ΕΦΚΑ Ελλάδα

12:1221/08

O Γιάννης Πάριος στο Ανοιχτό Θέατρο Συκέων Πολιτισμός

12:1121/08

Πρόβλημα για την Αθήνα το ιρανικό τάνκερ Διεθνή

12:0721/08

Φωτιά σε γηροκομείο: Απεβίωσε ηλικιωμένος που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα Θεσσαλονίκη

12:0421/08

Συνάντηση Γεωργιάδη με την Πρόεδρο και μέλη του Π.Σ.Ε. Οικονομία ,Πολιτική

11:5821/08

Εργαζόμενοι CRETA FARMS: Ποιοι δε θέλουν τη διάσωση της Εταιρείας; Επιχειρήσεις

11:5721/08

Yψηλή αρτηριακή πίεση στην ηλικία των 30 θέτει σε κίνδυνο την υγεία του εγκεφάλου Υγεία

11:5021/08

ILNA: Tο Adrian Darya έχει ναυλωθεί από ιρανική ναυτιλιακή εταιρεία Διεθνή

11:4321/08

Συνάντηση Υπουργού Τουρισμού με τον Πρ. Επαγγελματιών Σαμοθράκης Πολιτική

11:3621/08

Νέα υπόθεση απάτης στην Πέλλα Ελλάδα ,Κοινωνία

11:2921/08

Οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας ιταλικής κυβέρνησης ξεκινούν το απόγευμα! ΕΕ

11:2221/08

Φυτεία με περισσότερα από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης Ελλάδα

11:1521/08

Βαρβιτσιώτης: Δεν θέλουμε να διευκολύνουμε την πορεία αυτού του πλοίου προς την Συρία Κόμματα ,Πολιτική

11:0721/08

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στον Πόρο Ελλάδα

10:5821/08

Και οι… κατσίκες στη μάχη για την πρόληψη των πυρκαγιών Διεθνή

10:5121/08

Στον Πόρο ο Νίκος Χαρδαλιάς Ελλάδα

10:4321/08

Το ύψος των υδάτων της Μεσογείου ενδέχεται να ανέβει κατά 20 εκατοστά Περιβάλλον

10:2821/08

Ιράν: Το Adrian Darya έχει μισθωθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης Διεθνή

10:1821/08

Συγκλονίζει η κόρη του πιλότου στον Πόρο- «Δεν σου άξιζε πατέρα μου τόσο σύντομο τέλος» Ελλάδα

10:1121/08

O Αρχηγός της ΕΛΑΣ για τους ένστολους που συνέδραμαν στις πυρκαγιές Ελλάδα

10:0421/08

ΔΕΗ: Θυσιάζεται η έκπτωση συνέπειας 10% για τη διάσωση Ενέργεια

09:5721/08

Δύο ληστείες σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών Κοινωνία

09:5021/08

Έσωσε κουτάβι από τα συντρίμμια σχολείου στη Ράκα και έκανε τη ζωή τους …βιβλίο! Διεθνή

09:4321/08

Ιταλία: Ο Ρέντσι διατεθειμένος να συνεργαστεί με το Κίνημα των 5 Αστέρων ΕΕ

09:3621/08

Λοχίας έσπασε πόρτες, για να σώσει άνδρα που κρεμόταν από το μπαλκόνι του! (VIDEO) Β.Ελλάδα

09:2321/08

Πεζές περιπολίες στη Θεσσαλονίκη- Έλεγχοι σε περισσότερα από 13.600 άτομα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:1521/08

Ενισχύονται τα ΜΑΤ – Μπαράζ ελέγχων Ελλάδα

09:0521/08

Πόρος: Πώς έπεσε το ελικόπτερο-Εντός της ημέρας η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης (ΦΩΤΟ) Ελλάδα

09:0521/08

Σαουδική Αραβία: Οι γυναίκες μπορούν πλέον να βγαίνουν από τη χώρα χωρίς την άδεια του ... Διεθνή

08:5121/08

Ιταλία-Προσπάθειες Ματαρέλα να δοθεί τέλος στην κυβερνητική κρίση ΕΕ

08:4421/08

Απορρίφθηκε έφεση καρδινάλιου-Έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων Διεθνή