Εcoelastika: Πως γλυτώνουμε από 40.000 tn. ελαστικών

Εcoelastika: Πως γλυτώνουμε από 40.000 tn. ελαστικών
Περιβάλλον, Σημαντικά   | 15/06/2019 | 07:30
Άννη Καρολίδου

Στα περίπου 15 χρόνια που λειτουργεί η Ecoelastika, o φορέας που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του συστήματος διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, η Ελλάδα έχει απαλλαγεί από την ρίψη δεκάδων χιλιάδων τόνων ελαστικών στους ΧΥΤΑ, ενώ σπάνιο είναι πλέον το φαινόμενο των πεταμένων παλιών ελαστικών στις άτυπες χωματερές που δυστυχώς συνεχίζουν να 

Τη δομή του όλου συστήματος που εφαρμόζεται με ευθύνη της  Εcolastika, περιέγραψε ο γενικός διευθυντής του φορέα κ. Γιώργος Μαυριάς. «στιγματίζουν» περιοχές στις περιφέρειες των πόλεων αλλά και στην ύπαιθρο.

Με το σύστημα που εφαρμόζεται από την Ecoelastika και το πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών της, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πάνω από 40.000 τόνοι ελαστικών προς απόσυρση, τα οποία αφού υποστούν επεξεργασία σε ειδικές μονάδες, δίνουν υλικά για την παραγωγή άλλων χρήσιμων τελικών προϊόντων ή σε διαφορετική περίπτωση, αξιοποιούνται ενεργειακά από την τσιμεντοβιομηχανία. 

 

Γιώργος Μαυριάς

  • Η Ecoelastika, σαν η μόνη υπεύθυνη του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των τρόπων διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, τι έχει επιτύχει και πώς, βάσει στοιχείων, αποδεικνύεται η αξιοποίηση των συγκεκριμένων δύσκολα διαχειρίσιμων στερεών;

«H Ecoelastika δραστηριοποιείται από τα τέλη του 2004, χρονιά 1ης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα. Από το 2004 και μέχρι σήμερα η Ecoelastika οργανώνει, συντονίζει και χρηματοδοτεί τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Κάθε χρόνο η Ecoelastika μέσω των συνεργατών της συλλεκτών-μεταφορέων και μονάδων ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών, διαχειρίζεται πάνω από το 90% των αποσυρόμενων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής στην Ελλάδα.

«Σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια οι ποσότητες αυτές ξεπερνούν τους 40.000 τόνους. Τα ελαστικά αυτά συγκεντρώνονται από τα 3000 περίπου σημεία συλλογής που υπάρχουν πανελλαδικά και οδηγούνται στις μονάδες τελικής αξιοποίησης όπου το απόβλητο μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετασχηματίζεται σε χρήσιμα τελικά προϊόντα όπως είναι το τρίμα ελαστικού και παραπροϊόντα όπως είναι τα μεταλλικά μέρη  και τα λινά. Η παρακολούθηση της διακίνησης/αξιοποίησης  των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από το στάδιο της συλλογής τους στα βουλκανιζατέρ έως και το στάδιο της πώλησης των τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, γίνεται από το online σύστημα ζύγισης και ελέγχου που είναι εγκατεστημένο στα γραφεία της εταιρίας μας».

  • Πώς λειτουργεί το σύστημα monitoring εισερχομένων – συλλογής των χρησιμοποιημένων και- αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών;

«Σε κάθε μία συνεργαζόμενη με την Ecoelastika μονάδα αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα, υπάρχει εγκατεστημένο online σύστημα παρακολούθησης των φορτηγών (με λήψη φωτογραφιών και καταγραφή βαρών) που εισέρχονται και εξέρχονται μεταφέροντας αφενός ολόκληρα ελαστικά από τη συλλογή και, αφετέρου, τελικά προϊόντα και παραπροϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ελαστικών. Τα περιφερειακά αυτά συστήματα ελέγχου είναι διασυνδεδεμένα με τον κεντρικό server της Ecoelastika όπου μεταφέρονται όλες αυτές οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, κάθε συλλέκτης – μεταφορέας κατά την παραλαβή των ελαστικών από τα σημεία συλλογής καταγράφει σε tablet τα δεδομένα ανά κατηγορία ελαστικού που συλλέγεται (σημείο συλλογής, αριθμός ελαστικών ανά κατηγορία, κλπ.) τα οποία περνούν επίσης αυτόματα σε πραγματικό χρόνο στον server της εταιρίας ενημερώνοντας τη βάση δεδομένων.

«Τα σημεία συλλογής επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω Internet (web εφαρμογή) με την εταιρία για να κάνουν αίτηση για συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις προς αποκομιδή ποσότητες των ελαστικών που έχουν διαθέσιμες.

Έτσι είμαστε ανά πάσα στιγμή σε θέση να γνωρίζουμε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο, τις ποσότητες που συλλέγονται ανά κατηγορία και σημείο συλλογής, το βάρος των φορτίων ελαστικών που εισέρχονται στις μονάδες αξιοποίησης καθώς και τα βάρη των προϊόντων και παραπροϊόντων που παράγονται και πωλούνται από τις μονάδες μετά την επεξεργασία των ελαστικών».

  • Tι γίνονται τα μεταχειρισμένα ελαστικά; Διατίθενται σε χώρους συγκέντρωσης ή οδηγούνται απευθείας σε μονάδες επεξεργασίας; Πόσες είναι αυτές οι μονάδες , που βρίσκονται στη χώρα και προβαίνουν πράγματι σε ανακύκλωση των ελαστικών;

«Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μετά τη συλλογή τους προωθούνται είτε απευθείας, είτε μέσω κάποιων (λίγων) χώρων προσωρινής αποθήκευσης σε χώρους αξιοποίησης. Αυτοί οι χώροι στην Ελλάδα είναι 4 εργοστάσια πλήρους μηχανικής επεξεργασίας ελαστικών, 2 μικρότερες μονάδες τεμαχισμού και παραγωγής ενδιάμεσων υλικών και 3 μονάδες παραγωγής τσιμέντου. Τα εργοστάσια ανακύκλωσης βρίσκονται 2 στη Ν. Ελλάδα και 2 στη Β. Ελλάδα. Τα υλικά που προκύπτουν από τη μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών απορροφούνται  κατά ένα ποσοστό της τάξης του 63% σε τελικές εφαρμογές με βάση το ανακυκλωμένο ελαστικό και τα μεταλλικά τους μέρη τροφοδοτούνται σε χαλυβουργίες. Το υπόλοιπο  ποσοστό της τάξης του 37% τροφοδοτείται σε μονάδες παραγωγής τσιμέντου ως εναλλακτικό καύσιμο για συναποτέφρωση».

  • Αναγκαζόμαστε ως χώρα να εξάγουμε μεταχειρισμένα ελαστικά επειδή δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε στην Ελλάδα;

«Όχι, παρά μόνο πολύ μικρά ποσοστά της τάξης του 3,5 % και πάλι όχι επειδή δε μπορούμε να τα διαχειριστούμε στην Ελλάδα».

  • Από την επεξεργασία τι υλικά προκύπτουν και τι εφαρμογές μπορούν αυτά να έχουν; πώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν;

«Από την μηχανική επεξεργασία των ελαστικών προκύπτει το τρίμα ελαστικού σε 3 βασικές  κοκκομετρίες που είναι το κύριο προϊόν αυτής (ποσοστό ~65%). Επίσης, παράγεται ατσάλι που περιέχεται στα  ελαστικά σε ποσοστό ~20% επί του συνόλου (κυρίως στα ελαστικά των  φορτηγών οχημάτων) και τέλος ~15% λινά και λοιπά υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας (κυρίως πούδρα ελαστικού). Το τρίμα ελαστικού βρίσκει εφαρμογή ως πρόσθετο σε τεχνητούς χλοοτάπητες γηπέδων, σε κατασκευές ελαστικών πλακών και δαπέδων ασφαλείας  σε παιδικές χαρές, σχολεία και αθλητικούς χώρους. Από το τρίμα ελαστικού μπορούν να κατασκευαστούν  αντικραδασμικά και ηχομονωτικά υλικά καθώς και θερμοπλαστικά ελαστομερή σε ανάμιξη με πλαστικά. Γενικά στις εφαρμογές του τρίμματος ελαστικού γίνεται χρήση των φυσικών  ιδιοτήτων του υλικού (ελαστικότητα, αποστραγγιστικότητα, ηχομονωτικότητα, κλπ.).  Η επαναχρησιμοποίηση στην περίπτωση των ελαστικών έχει την έννοια του εμπορίου των μεταχειρισμένων και της αναγόμωσης των ελαστικών φορτηγών οχημάτων και πραγματοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα».

  • Όταν η Ecoelastika αναφέρεται σε ενεργειακή αξιοποίηση, εννοεί την καύση και αν ναι, πόσο περιβαλλοντικά φιλική είναι μία τέτοια αξιοποίηση;

«Η ενεργειακή αξιοποίηση έχει κυρίως την έννοια της αξιοποίησης της υψηλής  θερμογόνου δύναμης των ελαστικών μέσω της χρήσης του υλικού ως εναλλακτικού καυσίμου σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η τσιμεντοβιομηχανία είναι ο σημαντικότερος τελικός αποδέκτης μεταχειρισμένων ελαστικών ως εναλλακτικού καυσίμου για συναποτέφρωση. Η συναποτέφρωση των ελαστικών στους κλιβάνους παραγωγής τσιμέντου είναι μια ασφαλής διαδικασία διότι δεν έχει υπολείμματα, πραγματοποιείται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλο χρόνο παραμονής του αποβλήτου στις συνθήκες αυτές στις οποίες πρακτικά διασπώνται οι περισσότερες οργανικές ενώσεις. Οι αέριοι ρύποι που παράγονται από την καύση των ελαστικών στην τσιμεντοβιομηχανία είναι οι συνήθεις αέριοι ρύποι που εκλύονται και από την καύση των συμβατικών στερεών καυσίμων (π.χ. Petcoke) και οι οποίοι παρακολουθούνται υποχρεωτικά από online σύστημα μέτρησης ρύπων που υποχρεούται να διαθέτει η τσιμεντοβιομηχανία. Επίσης τα ελαστικά δεν περιέχουν αλογόνα και κατά συνέπεια κατά την καύση τους δεν παράγονται διοξίνες και PCB’s».

  • Aπο τη συγκέντρωση και υπεύθυνη διαχείριση των ελαστικών, τι οικονομικό έργο παράγεται αφού προφανώς και τα συγκεκριμένα προϊόντα, σαν απόβλητα, έχουν αξία.

«Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής είναι ένα απόβλητο με αρνητική αξία διότι δε μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα κέρδος με μια πρόχειρη εκμετάλλευσή τους, σε αντίθεση με άλλα απόβλητα. Η διαχείρισή τους είναι προβληματική και κοστοβόρα αφενός λόγω του μεγάλου ειδικού τους όγκου και αφετέρου λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας που έχει η μηχανική τους κοκκοποίηση/ κονιορτοποίηση.

Κέρδος μπορεί να παραχθεί από τις επί μέρους διαδικασίες της ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές επιδοτούνται από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και εφόσον οι διαχειριζόμενες ποσότητες των ελαστικών για κάθε μονάδα ανάκτησης είναι σημαντικές».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15:1524/10

Στοίχημα προγνωστικά: «Καθαρίζουν» από νωρίς τα φαβορί με 1.65 και διπλασιασμό Αθλητισμός

15:0024/10

Το ΦΕΚ για τα νέα μέτρα προστασίας από την πανδημία – Τι προβλέπεται Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:5924/10

Κορωνοϊός: Κατέληξε 86χρονη στον «Ευαγγελισμό» Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

14:4524/10

Διακινούσαν πορνογραφικό υλικό με ανήλικους Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

14:3024/10

Θήβα: Ανήλικοι περικύκλωσαν με μαχαίρια ηλικιωμένο και τον λήστεψαν με μαχαίρια Ελλάδα ,Κοινωνία

14:1524/10

Οι αναμνήσεις του Κούμαν και η… τσαντίλα του Ζιντάν σε Clasico Αθλητισμός

14:0024/10

Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη Β.Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:4524/10

Σέρρες: Μια ανάσα από το «κόκκινο»- Έκκληση δημάρχου Δήμοι ,Ελλάδα ,Κορωνοϊός

13:4324/10

Καμάρα: Αντιπολεμικές και υπέρ καταλήψεων συγκεντρώσεις (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

13:3024/10

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» και τον Ιμάμογλου (VIDEO) Βαλκάνια ,Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:1724/10

Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία από αναρχικούς για τις καταλήψεις Ελλάδα ,Επικαιρότητα ,Θέματα GR Times

13:1524/10

Κορωνοϊός: Το ηχητικό μήνυμα της ΕΛΑΣ για τα νέα μέτρα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:0024/10

Με γυμνό μάτι βλέπουν από τη Ρόδο το Oruc Reis! Κοινωνία ,Σημαντικά

12:4524/10

Θεσ/νίκη: Κάρτες απεριορίστων διαδρομών σε μαθητές Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Παιδεία

12:3024/10

Χαλκιδική: «Στην βιβλιοθήκη μας, στον Στανό Χαλκιδικής, η Ευρώπη» Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Κοινωνία

12:1524/10

Πόσα πρόστιμα έπεσαν χτες για μη χρήση μάσκας Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:1524/10

Πιερία: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

12:0024/10

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 25/10 Κοινωνία

11:5324/10

«Βόμβα» Αλ Σίσι για κύμα τζιχαντιστών στην Ελλάδα Πολιτική

11:4524/10

Πρεμιέρα σε αργό ρυθμό Αθλητισμός

11:3524/10

ΧΑ: Αυτό είναι το κελί του Μιχαλολιάκου στις φυλακές Δομοκού (ΦΩΤΟ) Κοινωνία

11:3024/10

Συντάξεις: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα καταβολής Κοινωνία ,Οικονομία

11:1524/10

Γεωργιάδης: Στόχος της πρότασης δυσπιστίας του Τσίπρα ήταν ο Τσακαλώτος Κοινωνία ,Οικονομία ,Πολιτική

11:0024/10

Κορωνοϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για τα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:4524/10

Αναδρομικά: Δείτε τα ποσά που δικαιούστε με ένα κλικ Κοινωνία ,Οικονομία ,Πολιτική

10:3024/10

ΗΠΑ: Αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:1924/10

Τρεις συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:0324/10

Θεσ/νίκη: Πρώτη μέρα με… μάσκες παντού – Δείτε εικόνα από την Αγ. Σοφίας (VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:4524/10

Γαλλία: Φυλάκιση σε συγγενείς μουσουλμάνας που την κούρεψαν Διεθνή

09:3024/10

«Ετσι… ατάκτως ερριμμένα» του Μπάμπη Ζαννιά Πολιτισμός

09:1524/10

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Κοινωνία ,Περιφέρειες

09:0124/10

Θεσ/νίκη: Πρώτη μέρα με… μάσκες παντού – Δείτε εικόνα από την Αριστοτέλους (VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:0024/10

Τι ισχύει από σήμερα σε «πορτοκαλί» και «κόκκινες» περιοχές Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:4524/10

Φλώρινα: Covid free με κρατήσεις στα ξενοδοχεία αλλά και αρκετές… ακυρώσεις Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός ,Τουρισμός

08:3424/10

Θεσ/νίκη: Ανατίναξαν ΑΤΜ στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:3024/10

KID-O-NOMICS: Μάθε παιδί μου Οικονομικά Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:1524/10

Φυτικό ή ζωικό βούτυρο; Ποιο θεωρείται περισσότερο υγιεινό; Health-Fitness ,Θέματα GR Times

08:0524/10

Πρώτη μέρα με… μάσκες παντού – Δείτε εικόνα από τη Θεσσαλονίκη (VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

08:0024/10

Η Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης! Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:5024/10

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου Κοινωνία

07:3424/10

Διακοπές ρεύματος στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

01:3324/10

Απίστευτος συνωστισμός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

23:5923/10

Μακρόν: Η Γαλλία θα ζει με τον ιό τουλάχιστον έως τα μέσα του 2021 Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5023/10

Κορωνοϊός-Ιταλία: Αύξηση των κρουσμάτων με μείωση των νεκρών Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4023/10

ΠΟΥ: Σε «επικίνδυνο μονοπάτι» ορισμένες χώρες στην πανδημία του κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3023/10

Επίσκεψη Κυμπουρόπουλου στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο Θεσσαλονίκη ,Πολιτική ,Υγεία

23:2023/10

Γερμανία: 11.242 κρούσματα σε 24 ώρες-Πριν το τέλος του έτους το εμβόλιο Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:1823/10

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

23:1023/10

Covid-19: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων σε Πολωνία και Σλοβακία Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0023/10

Νέα Navtex από Τουρκία ανήμερα εθνικών επετείων Διεθνή ,Σημαντικά

23:0023/10

Δ. Προποντίδας: Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου Ελλάδα

22:5023/10

Nέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ολλανδία Διεθνή

22:4023/10

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Τα θέατρα βρίσκονται σε οριακό σημείο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:3023/10

Διακοπή ρεύματος στα Νέα Μουδανιά για εργασίες αν ο καιρός είναι καλός Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

22:2523/10

Συνελήφθη καθηγήτρια χωρίς μάσκα σε σχολείο Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

22:2423/10

Κορωνοϊός-Χίος: Πλήθος κρουσμάτων και καραντίνα στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ Ελλάδα ,Κορωνοϊός

22:2023/10

Τουρκία: Εκτοξεύονται τα κρούσματα – Σχεδιάζονται νέα μέτρα Διεθνή ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1023/10

Ημαθία: Συλλήψεις για κλοπή και εξιχνίαση απάτης Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

22:0023/10

Τρίκαλα: Δωρεάν φόρτιση με 16 ηλιακούς φορτιστές Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ενέργεια

21:5923/10

Καλαφάτης σε ΣΥΡΙΖΑ: Πέρασε ο καιρός της αθωότητας, σήμερα έχετε παρελθόν Κορωνοϊός ,Πολιτική

21:5823/10

Επίσημη πρώτη για τη «Βαβυλωνία» του ΚΘΒΕ – Συζήτηση με τον Τάκη Χρυσικάκο Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Πολιτισμός

21:5023/10

Πλακιωτάκης: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων μεταφορικού ισοδύναμου επιχειρήσεων Ναυτιλία

21:4923/10

Κοντοζαμάνης: Το σύστημα υγείας αντέχει οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη Κορωνοϊός ,Πολιτική

21:4623/10

Διάβημα διαμαρτυρίας του Έλληνα πρέσβη για τη NAVTEX Διεθνή ,Πολιτική ,Σημαντικά

21:4023/10

Συνάντηση Δένδια – Λαβρόφ την Δευτέρα στην Αθήνα Πολιτική

21:3223/10

Με Αχτσιόγλου ξεκίνησε η συζήτηση για την πρόταση μομφής κατά Σταϊκούρα (VIDEO) Πολιτική

21:3023/10

Πιστοποιητικά με ένα “κλικ” στο Δ. Κορδελιού Ευόσμου Β.Ελλάδα ,Δήμοι

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ