Εcoelastika: Πως γλυτώνουμε από 40.000 tn. ελαστικών

Εcoelastika: Πως γλυτώνουμε από 40.000 tn. ελαστικών
Περιβάλλον, Σημαντικά   | 15/06/2019 | 07:30
Άννη Καρολίδου

Στα περίπου 15 χρόνια που λειτουργεί η Ecoelastika, o φορέας που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του συστήματος διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, η Ελλάδα έχει απαλλαγεί από την ρίψη δεκάδων χιλιάδων τόνων ελαστικών στους ΧΥΤΑ, ενώ σπάνιο είναι πλέον το φαινόμενο των πεταμένων παλιών ελαστικών στις άτυπες χωματερές που δυστυχώς συνεχίζουν να 

Τη δομή του όλου συστήματος που εφαρμόζεται με ευθύνη της  Εcolastika, περιέγραψε ο γενικός διευθυντής του φορέα κ. Γιώργος Μαυριάς. «στιγματίζουν» περιοχές στις περιφέρειες των πόλεων αλλά και στην ύπαιθρο.

Με το σύστημα που εφαρμόζεται από την Ecoelastika και το πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών της, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πάνω από 40.000 τόνοι ελαστικών προς απόσυρση, τα οποία αφού υποστούν επεξεργασία σε ειδικές μονάδες, δίνουν υλικά για την παραγωγή άλλων χρήσιμων τελικών προϊόντων ή σε διαφορετική περίπτωση, αξιοποιούνται ενεργειακά από την τσιμεντοβιομηχανία. 

 

Γιώργος Μαυριάς

  • Η Ecoelastika, σαν η μόνη υπεύθυνη του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των τρόπων διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, τι έχει επιτύχει και πώς, βάσει στοιχείων, αποδεικνύεται η αξιοποίηση των συγκεκριμένων δύσκολα διαχειρίσιμων στερεών;

«H Ecoelastika δραστηριοποιείται από τα τέλη του 2004, χρονιά 1ης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα. Από το 2004 και μέχρι σήμερα η Ecoelastika οργανώνει, συντονίζει και χρηματοδοτεί τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Κάθε χρόνο η Ecoelastika μέσω των συνεργατών της συλλεκτών-μεταφορέων και μονάδων ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών, διαχειρίζεται πάνω από το 90% των αποσυρόμενων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής στην Ελλάδα.

«Σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια οι ποσότητες αυτές ξεπερνούν τους 40.000 τόνους. Τα ελαστικά αυτά συγκεντρώνονται από τα 3000 περίπου σημεία συλλογής που υπάρχουν πανελλαδικά και οδηγούνται στις μονάδες τελικής αξιοποίησης όπου το απόβλητο μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετασχηματίζεται σε χρήσιμα τελικά προϊόντα όπως είναι το τρίμα ελαστικού και παραπροϊόντα όπως είναι τα μεταλλικά μέρη  και τα λινά. Η παρακολούθηση της διακίνησης/αξιοποίησης  των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από το στάδιο της συλλογής τους στα βουλκανιζατέρ έως και το στάδιο της πώλησης των τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, γίνεται από το online σύστημα ζύγισης και ελέγχου που είναι εγκατεστημένο στα γραφεία της εταιρίας μας».

  • Πώς λειτουργεί το σύστημα monitoring εισερχομένων – συλλογής των χρησιμοποιημένων και- αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών;

«Σε κάθε μία συνεργαζόμενη με την Ecoelastika μονάδα αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα, υπάρχει εγκατεστημένο online σύστημα παρακολούθησης των φορτηγών (με λήψη φωτογραφιών και καταγραφή βαρών) που εισέρχονται και εξέρχονται μεταφέροντας αφενός ολόκληρα ελαστικά από τη συλλογή και, αφετέρου, τελικά προϊόντα και παραπροϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ελαστικών. Τα περιφερειακά αυτά συστήματα ελέγχου είναι διασυνδεδεμένα με τον κεντρικό server της Ecoelastika όπου μεταφέρονται όλες αυτές οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, κάθε συλλέκτης – μεταφορέας κατά την παραλαβή των ελαστικών από τα σημεία συλλογής καταγράφει σε tablet τα δεδομένα ανά κατηγορία ελαστικού που συλλέγεται (σημείο συλλογής, αριθμός ελαστικών ανά κατηγορία, κλπ.) τα οποία περνούν επίσης αυτόματα σε πραγματικό χρόνο στον server της εταιρίας ενημερώνοντας τη βάση δεδομένων.

«Τα σημεία συλλογής επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω Internet (web εφαρμογή) με την εταιρία για να κάνουν αίτηση για συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις προς αποκομιδή ποσότητες των ελαστικών που έχουν διαθέσιμες.

Έτσι είμαστε ανά πάσα στιγμή σε θέση να γνωρίζουμε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο, τις ποσότητες που συλλέγονται ανά κατηγορία και σημείο συλλογής, το βάρος των φορτίων ελαστικών που εισέρχονται στις μονάδες αξιοποίησης καθώς και τα βάρη των προϊόντων και παραπροϊόντων που παράγονται και πωλούνται από τις μονάδες μετά την επεξεργασία των ελαστικών».

  • Tι γίνονται τα μεταχειρισμένα ελαστικά; Διατίθενται σε χώρους συγκέντρωσης ή οδηγούνται απευθείας σε μονάδες επεξεργασίας; Πόσες είναι αυτές οι μονάδες , που βρίσκονται στη χώρα και προβαίνουν πράγματι σε ανακύκλωση των ελαστικών;

«Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μετά τη συλλογή τους προωθούνται είτε απευθείας, είτε μέσω κάποιων (λίγων) χώρων προσωρινής αποθήκευσης σε χώρους αξιοποίησης. Αυτοί οι χώροι στην Ελλάδα είναι 4 εργοστάσια πλήρους μηχανικής επεξεργασίας ελαστικών, 2 μικρότερες μονάδες τεμαχισμού και παραγωγής ενδιάμεσων υλικών και 3 μονάδες παραγωγής τσιμέντου. Τα εργοστάσια ανακύκλωσης βρίσκονται 2 στη Ν. Ελλάδα και 2 στη Β. Ελλάδα. Τα υλικά που προκύπτουν από τη μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών απορροφούνται  κατά ένα ποσοστό της τάξης του 63% σε τελικές εφαρμογές με βάση το ανακυκλωμένο ελαστικό και τα μεταλλικά τους μέρη τροφοδοτούνται σε χαλυβουργίες. Το υπόλοιπο  ποσοστό της τάξης του 37% τροφοδοτείται σε μονάδες παραγωγής τσιμέντου ως εναλλακτικό καύσιμο για συναποτέφρωση».

  • Αναγκαζόμαστε ως χώρα να εξάγουμε μεταχειρισμένα ελαστικά επειδή δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε στην Ελλάδα;

«Όχι, παρά μόνο πολύ μικρά ποσοστά της τάξης του 3,5 % και πάλι όχι επειδή δε μπορούμε να τα διαχειριστούμε στην Ελλάδα».

  • Από την επεξεργασία τι υλικά προκύπτουν και τι εφαρμογές μπορούν αυτά να έχουν; πώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν;

«Από την μηχανική επεξεργασία των ελαστικών προκύπτει το τρίμα ελαστικού σε 3 βασικές  κοκκομετρίες που είναι το κύριο προϊόν αυτής (ποσοστό ~65%). Επίσης, παράγεται ατσάλι που περιέχεται στα  ελαστικά σε ποσοστό ~20% επί του συνόλου (κυρίως στα ελαστικά των  φορτηγών οχημάτων) και τέλος ~15% λινά και λοιπά υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας (κυρίως πούδρα ελαστικού). Το τρίμα ελαστικού βρίσκει εφαρμογή ως πρόσθετο σε τεχνητούς χλοοτάπητες γηπέδων, σε κατασκευές ελαστικών πλακών και δαπέδων ασφαλείας  σε παιδικές χαρές, σχολεία και αθλητικούς χώρους. Από το τρίμα ελαστικού μπορούν να κατασκευαστούν  αντικραδασμικά και ηχομονωτικά υλικά καθώς και θερμοπλαστικά ελαστομερή σε ανάμιξη με πλαστικά. Γενικά στις εφαρμογές του τρίμματος ελαστικού γίνεται χρήση των φυσικών  ιδιοτήτων του υλικού (ελαστικότητα, αποστραγγιστικότητα, ηχομονωτικότητα, κλπ.).  Η επαναχρησιμοποίηση στην περίπτωση των ελαστικών έχει την έννοια του εμπορίου των μεταχειρισμένων και της αναγόμωσης των ελαστικών φορτηγών οχημάτων και πραγματοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα».

  • Όταν η Ecoelastika αναφέρεται σε ενεργειακή αξιοποίηση, εννοεί την καύση και αν ναι, πόσο περιβαλλοντικά φιλική είναι μία τέτοια αξιοποίηση;

«Η ενεργειακή αξιοποίηση έχει κυρίως την έννοια της αξιοποίησης της υψηλής  θερμογόνου δύναμης των ελαστικών μέσω της χρήσης του υλικού ως εναλλακτικού καυσίμου σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η τσιμεντοβιομηχανία είναι ο σημαντικότερος τελικός αποδέκτης μεταχειρισμένων ελαστικών ως εναλλακτικού καυσίμου για συναποτέφρωση. Η συναποτέφρωση των ελαστικών στους κλιβάνους παραγωγής τσιμέντου είναι μια ασφαλής διαδικασία διότι δεν έχει υπολείμματα, πραγματοποιείται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με μεγάλο χρόνο παραμονής του αποβλήτου στις συνθήκες αυτές στις οποίες πρακτικά διασπώνται οι περισσότερες οργανικές ενώσεις. Οι αέριοι ρύποι που παράγονται από την καύση των ελαστικών στην τσιμεντοβιομηχανία είναι οι συνήθεις αέριοι ρύποι που εκλύονται και από την καύση των συμβατικών στερεών καυσίμων (π.χ. Petcoke) και οι οποίοι παρακολουθούνται υποχρεωτικά από online σύστημα μέτρησης ρύπων που υποχρεούται να διαθέτει η τσιμεντοβιομηχανία. Επίσης τα ελαστικά δεν περιέχουν αλογόνα και κατά συνέπεια κατά την καύση τους δεν παράγονται διοξίνες και PCB’s».

  • Aπο τη συγκέντρωση και υπεύθυνη διαχείριση των ελαστικών, τι οικονομικό έργο παράγεται αφού προφανώς και τα συγκεκριμένα προϊόντα, σαν απόβλητα, έχουν αξία.

«Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής είναι ένα απόβλητο με αρνητική αξία διότι δε μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα κέρδος με μια πρόχειρη εκμετάλλευσή τους, σε αντίθεση με άλλα απόβλητα. Η διαχείρισή τους είναι προβληματική και κοστοβόρα αφενός λόγω του μεγάλου ειδικού τους όγκου και αφετέρου λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας που έχει η μηχανική τους κοκκοποίηση/ κονιορτοποίηση.

Κέρδος μπορεί να παραχθεί από τις επί μέρους διαδικασίες της ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές επιδοτούνται από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και εφόσον οι διαχειριζόμενες ποσότητες των ελαστικών για κάθε μονάδα ανάκτησης είναι σημαντικές».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:5912/07

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί Διάφορα

23:4512/07

ΗΠΑ: Στις φλόγες πολεμικό πλοίο σε βάση στο Σαν Ντιέγκο Διεθνή

23:3012/07

Ιταλία: Πρωτοσέλιδο η παρέμβαση του Πάπα για την Αγιά Σοφιά Διεθνή

23:2512/07

Κορωνοϊός: Πάνω από 566.000 νεκροί παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:1512/07

Σ. Δανιηλίδης για Αγιά Σοφιά: Ιστορική πρόκληση από τον Ερντογάν Τοπική Αυτοδιοίκηση

23:0012/07

Σύσκεψη αύριο στο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, για τον κορωνοϊό Κορωνοϊός ,Σημαντικά

22:4512/07

Επικοινωνία Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με Οικουμενικό Πατριάρχη Πολιτική

22:3012/07

Παππάς: Η ΝΔ εργαλειοποιεί μαφιόζικες πρακτικές Πολιτική

22:1512/07

Φλόριντα: “Μαύρο” ρεκόρ με 15.000 νέα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0012/07

Γώγος: Πλέουμε ήδη πάνω στο δεύτερο κύμα κορωνοϊού Κορωνοϊός ,Σημαντικά

21:4512/07

Κορωνοϊός – Καταλονία : Σε καραντίνα πάνω από 200.000 κάτοικοι Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:3012/07

Κορινθία: Βούλιαξε σκάφος με 7 επιβαίνοντες Ελλάδα ,Κοινωνία

21:1512/07

ΝΔ για Παππά: 367 λέξεις για να μην απαντήσει τι δουλειά είχε στην Κύπρο Κόμματα ,Πολιτική

21:0012/07

Κ. Αχ. Καραμανλής: Τον Τσίπρα δεν τον στοχοποιεί η ΝΔ, αλλά η πραγματικότητα Πολιτική

20:4512/07

Τρεις πνιγμοί καταγράφηκαν μόλις σε ένα 24ωρο Ελλάδα ,Κοινωνία

20:3012/07

ΠΟΥ: Αύξηση – ρεκόρ στα κρούσματα κορωνοϊού παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:1512/07

Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ σε Πέτσα για ελληνοτουρκικά Κόμματα ,Πολιτική

20:0012/07

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ιερώνυμου για Αγιά Σοφιά Πολιτική

19:4512/07

Υπόθεση Novartis: Διχογνωμία αντεισαγγελέων για Τουλουπάκη Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

19:3012/07

Πολύ μεγάλος κίνδυνος για φωτιά τη Δευτέρα- Ποιες περιοχές είναι στο “κόκκινο” Ελλάδα ,Κοινωνία

19:1512/07

Κορωνοϊός: Ο «χάρτης» των νέων κρουσμάτων Κορωνοϊός ,Σημαντικά

19:0012/07

Γονείς μπερδεύτηκαν και πήγαν… λάθος παιδί στο νοσοκομείο! Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4512/07

«Συναγερμός» στις κατασκηνώσεις μετά το θετικό κρούσμα – Ποια τα μέτρα ασφαλείας Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:3412/07

Κορωνοϊός: 31 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός

18:3012/07

ΕΒΕΠ προς ΚΕΕΕ: Ούτε εξάγουμε στην Τουρκία ούτε αγοράζουμε προϊόντα της Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

18:1512/07

Διακοπή ρεύματος αύριο στην Ποτίδαια Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0012/07

Πιερία: Καλλιεργούσε κάνναβη στην αυλή του Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4512/07

Εκτροπή ΙΧ στη Μουδανιών – Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

17:3012/07

Δήμος Αθηναίων: Καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων Κοινωνία ,Περιβάλλον ,Χωρίς κατηγορία

17:1512/07

Β. Κικίλιας: Επίσκεψη στα Καμένα Βούρλα Δήμοι

17:0012/07

Ν. Δένδιας: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Πολιτική

16:4512/07

Δ. Μάρδας: Πρόσκληση για ένα κρασί…στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

16:3012/07

Μποϊκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα προτείνει ο Β. Κορκίδης Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

16:2312/07

Η ανακοίνωση της κατασκήνωσης που βρέθηκε κορίτσι θετικό στον κορωνοϊό Κορωνοϊός

16:1512/07

Πέτσας: Ο πανικός του ΣΥΡΙΖΑ προσλαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις Πολιτική ,Σημαντικά

16:0012/07

Αυξάνεται η λίστα των θυμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως Κορωνοϊός

15:4512/07

60 χρόνια μετά, ξανά… Ιούλιο για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ Αθλητισμός

15:3012/07

Σε επαφή με την κοινωνία ο Καλαφάτης Παραπολιτικά

15:1512/07

ΚΥΑ: Αυτές οι επιχειρήσεις θα μείνουν κλειστές Επιχειρήσεις ,Κορωνοϊός

15:0012/07

Για τις παλιές αγάπες να… μιλάς vol. 2 Αθλητισμός

14:4512/07

Παρέμβαση Πάπα Φραγκίσκου για την Αγιά Σοφιά Διεθνή

14:3012/07

Ιερώνυμος: Προσβολή και η ύβρις η απόφαση για Αγιά Σοφιά Κοινωνία ,Σημαντικά

14:1512/07

Ανησυχία στην Κοζάνη από την αύξηση κρουσμάτων Κορωνοϊός ,Περιφέρειες ,Σημαντικά

14:0012/07

Ρωσία: Χιλιάδες τα νέα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή

13:4612/07

Συναγερμός σε κατασκήνωση – Κορίτσι θετικό στον κορωνοϊό Κορωνοϊός ,Σημαντικά

13:4512/07

Σύλληψη 25χρονου για κλοπή χαλκού Κοινωνία

13:3012/07

Νεκρές βρέθηκαν δύο θαλάσσιες χελώνες Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Χωρίς κατηγορία

13:1512/07

Πανηγύρια: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την αναστολή τους Κοινωνία

13:0012/07

Πειραιάς: Αρχαιολογικά ευρήματα στην επέκταση μετρό Ελλάδα ,Πολιτισμός

12:4512/07

Συλλήψεις για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ με εκρηκτικό μηχανισμό Κοινωνία

12:3012/07

100 χρόνια Ελληνικό: Η πορεία μέχρι την σημερινή αστική ανάπλαση Κοινωνία

12:1512/07

Σαλβίνι: Έντονη αντίδραση για Αγιά Σοφιά Διεθνή

12:0012/07

Μ. Βαρβιτσιώτης: Ο Ερντογάν δεν σέβεται το παρελθόν της Κωνσταντινούπολης Πολιτική

11:4512/07

Ανατροπή βάρκας – Αγνοούνται τέσσερα άτομα Κοινωνία

11:3012/07

Ν. Δένδιας: Η Τουρκία γυρίζει την πλάτη της στη διεθνή κοινότητα Πολιτική ,Σημαντικά

11:1512/07

Αυστραλία: Ταξιδιωτική…καραντίνα ύψους 1800 ευρώ Διεθνή

11:0012/07

«Πρεμιέρα» αύριο για τις θερινές εκπτώσεις Ελλάδα ,Σημαντικά

10:4512/07

Την παραίτηση Μπορίσοφ ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Διεθνή

10:3012/07

Πάνω από 560.000 οι νεκροί από τον κορωνοϊό παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:1512/07

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων από κορονωϊό Διεθνή

10:0012/07

Στοίχημα: «Σφαγή» στην Αγγλία για μια θέση Αθλητισμός

09:5812/07

Πέθανε ο γνωστός αστρολόγος Πητ Παπαδάκος Κοινωνία

09:4512/07

Τραμπ: Έβαλε μάσκα για πρώτη φορά Διεθνή

09:3012/07

Α. Γεωργιάδης: Σε καθεστώς αιχμαλωσίας η Αγιά Σοφιά Πολιτική ,Σημαντικά

09:1512/07

Σύλληψη υπόπτου για την πυρκαγιά στο Πέραμα Κοινωνία

09:0012/07

Νέα νομοθεσία για καταχωρίσεις χημικών & αριθμός UFI Ειδήσεις ,Επιχειρήσεις

08:4512/07

Κ. Μπακογιάννης: Η Αγία Σοφία δεν είναι εργαλείο πολιτικής Πολιτική

08:3012/07

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας: Τραγική η απόφαση για Αγιά Σοφιά Διεθνή

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ