Πως το Ευρωπαϊκό FF2S στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις

Πως το Ευρωπαϊκό FF2S στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Οι ελληνικές  μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, που θέλουν να καινοτομήσουν αναπτύσσοντας έξυπνα και βιοδιασπώμενα προϊόντα,  αρχές του 2022 , θα μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό FF2S, το οποίο στο ελληνικό υπο-οικοσύστημά του, δίνει 500.000 ευρώ για να υποστηριχθούν καινοτόμες εταιρείες.

Το FlexFunction2Sustain (FF2S), είναι ένα ακόμη μεγάλο πρόγραμμα της ΕΕ, που θέλει να φέρει κοντά ερευνητές με επιχειρήσεις προκειμένου η έρευνα να δώσει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, καινοτόμα, ανταγωνιστικά προϊόντα. Σε αυτή τη μεγάλη κοινοπραξία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετέχουν και τέσσερις Έλληνες εταίροι, με έδρα Θεσσαλονίκη, που τρόπον τινά σχηματίζουν το ελληνικό υπο- οικοσύστημα. Είναι το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ( LTFN) του ΑΠΘ, οι start ups O.E.T. και ΒLNanoBioMED και ο Σύνδεσμος ΗΟΡΕ-Α.

Στο πλαίσιο του έργου FF2S και από τα συνολικά 16 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του, 2,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν τις ιδέες τους καινοτόμα προϊόντα. Από αυτά τα 2,5 εκατ, 500.000 ευρώ θα διατεθούν για τις υπηρεσίες που θα παρέχει το ελληνικό υπο-οικοσύστημα, όχι μόνο σε επιχειρήσεις της χώρας μας, αλλά της Ευρώπης ευρύτερα.

Μέσω αυτού του μεγάλου δικτύου συμπληρωματικών εταίρων και, μέσω ενός Οικοσυστήματος Ανοικτής Καινοτομίας, θα βοηθηθούν καινοτόμες ΜμΕ να «περάσουν την κοιλάδα του θανάτου», που βρίσκεται μεταξύ μίας Ιδέας και της μετουσίωσής της σε Προϊόν. Όσοι δε  τείνουν χείρα βοηθείας προς τις επιχειρήσεις, όπως π.χ. το LTFN που ασχολείται ειδικά με τα οργανικά ηλεκτρονικά και δη πάνω σε εύκαμπτες επιφάνειες,  θα χρηματοδοτηθούν για να ενισχύσουν τις πολύτιμες εργαστηριακές τους υποδομές.

Το πως ακριβώς λειτουργεί το FF2S, εξήγησαν στο GRTimes.gr o δρ. Αργύρης Λασκαράκης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ / Εργαστήριο LTFN και ο δρ. Σπύρος Κασσαβέτης, ερευνητής στο LTFN.

Την 1η Απριλίου 2020, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Έργο Έρευνας & Ανάπτυξης FlexFunction2Sustain, το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 της Ε.Ε , και σκοπεύει να βοηθήσει τις Βιομηχανίες Επεξεργασίας Πλαστικών και Χαρτιού να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικές προκλήσεις και ταυτόχρονα να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή.

Για το σκοπό αυτό, 19 Ευρωπαίοι εταίροι ενώνουν τις ικανότητες τους, τις πρακτικές και επιχειρηματικές τους γνώσεις και τις τεχνικές / ερευνητικές υποδομές τους με στόχο να παρέχουν ευρεία πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις στις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, μέσω της ίδρυσης ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ανοιχτής καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, το Οικοσύστημα Ανοικτής Καινοτομίας (Open Innovation Test Bed) για νάνο-λειτουργικές επιφάνειες πλαστικών, χαρτιού και μεμβρανών FlexFunction2Sustain (FF2S) θα ενισχύσει καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και βιομηχανίες, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο εισόδου στην αγορά των καινοτόμων σχεδίων, ιδεών και προϊόντων τους.

Νανο-λειτουργικότητα για έξυπνες και βιώσιμες πλαστικές επιφάνειες

Υλικά με βάση το πλαστικό και το χαρτί χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά καθημερινά προϊόντα. Αντίστοιχα, οι εφαρμογές τους εντοπίζονται σε καλά εδραιωμένες Ευρωπαϊκές αγορές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ (π.χ. συσκευασίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, επιφάνειες επίπλων, συστήματα φίλτρων με βάση μεμβράνες, ιατρικά προϊόντα κλπ.).

Για εταιρείες που ανήκουν για παράδειγμα στους ανωτέρω ή και άλλους κλάδους, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες προκύπτουν από την αντικατάσταση του γυαλιού και των μετάλλων από νανο-λειτουργικές επιφάνειες πλαστικού ή χαρτιού σε πολλά προϊόντα. Η χρήση καινοτόμων νανο-επιφανειών θα επιτρέψει τη μείωση του βάρους και κόστους ή την απόκτηση μηχανικής ευκαμψίας ,μεταξύ άλλων επιπρόσθετων λειτουργιών.

Βιο-διασπώμενες συσκευασίες

Αυτή την στιγμή, πολλές καινοτομίες προκύπτουν από την επείγουσα ανάγκη ελαχιστοποίησης των πλαστικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας πρωτότυπες πολυμερικές συνθέσεις (βιο-βασισμένες, βιο-διασπώμενες) και πρωτότυπους σχεδιασμούς προϊόντων.

Ωστόσο, τα εμπόδια στην ανάπτυξη πρότυπων προϊόντων, τα οποία είναι στην αρχή μη-εμπορεύσιμα και, στην πρόσβαση σε εγκαταστάσεις χαρακτηρισμού / ελέγχου και πιστοποίησης και πιλοτικής παραγωγής, δυσκολεύουν τις Start-Ups, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και βιομηχανίες από την εμπορική αξιοποίηση πρωτότυπων ιδεών στη Νανοτεχνολογία και τα προηγμένα υλικά.

Επιπλέον, παρόλο που οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, δεν διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις και βασικές ικανότητες για την αξιολόγηση ιδεών, προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων των νέων Start-up επιχειρήσεων, και περιορίζονται έτσι οι πιθανότητες επένδυσης.

Αντιμετώπιση της κοιλάδας του θανάτου (“valley of death“) μεταξύ Έρευνας και Βιομηχανίας, μέσω ενός βιώσιμου Ανοικτού Συστήματος Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία FlexFunction2Sustain (FF2S) σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς (συχνά αναφέρονται σαν “ValleyofDeath” μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας) δημιουργώντας ένα Οικοσύστημα Ανοικτής Καινοτομίας (Open Innovation TestBed, OITB) με τεχνολογίες νανο-τροποποίησης επιφανειών, το οποίο ενεργοποιεί την δημιουργία βιώσιμων και έξυπνων επιφανειών, από/σε πλαστικό και χαρτί, και μεμβρανών.

Το OITB είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα καινοτομίας που παρέχει σε Start-ups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και βιομηχανίες μία εύκολη πρόσβαση σε ολιστικές υπηρεσίες ενίσχυσης της καινοτομίας. Ενσωματώνοντας τεχνολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων, υπηρεσίες επαλήθευσης/προ-πιστοποίησης και πιλοτικής παραγωγής σε μια ολιστική προσφορά, το ΟΙΤΒ θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν δραστικά τον χρόνο και το κόστος μέσω μιας αλυσίδας καινοτομίας, από την ιδέα σε ένα επιτυχημένο προϊόν στην αγορά.

FlexFunction2Sustain–ποιοι συμμετέχουν και για ποιους προορίζεται.

Το FlexFunction2Sustain δικτυώνει αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Οργανισμούς Εφαρμοσμένης Έρευνας και ιδιωτικές εταιρείες και προσφέρει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις πιλοτικής παραγωγής και συμβουλευτική από ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, δικτύωσης και πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι σε κάθε στάδιο της αλυσίδας καινοτομίας.

Το FlexFunction2Sustain θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στον σχεδιασμό υλικών και συστημάτων, με προγράμματα ανάπτυξης διαδικασιών και προϊόντων, με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πιλοτικής παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά και την επιχειρηματικότητα.

H κοινοπραξία των εταίρων δημιουργήθηκε ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην αλυσίδα αξιών παραγωγής νάνο-λειτουργικών υλικών, καθώς και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην αλυσίδα αξιών βιώσιμων και έξυπνων προϊόντων / υπηρεσιών από πλαστικό και χαρτί.

Το ερευνητικό έργο FlexFunction2Sustain ευθυγραμμίζει τις διαθέσιμες τεχνικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για τα παρακάτω έξι παραδείγματα βιομηχανικής επίδειξης:

  • Ανακυκλώσιμες και αποικοδομήσιμες στο θαλασσινό νερό συσκευασίες τροφίμων και καλλυντικών,
  • επιλεκτικές μεμβράνες φίλτρων νερού
  • καινοτόμες και έξυπνες πλαστικές επιφάνειες για την αυτοκινητοβιομηχανία
  • βιο-διασπώμενες ετικέτες ασφάλειας και προστασίας από την απάτη.

Για να επιταχυνθεί η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα OITB, το FlexFunction2Sustain  θα προκηρύξει δύο ανταγωνιστικές προσκλήσεις για 20 πιλοτικές περιπτώσεις (pilot cases) μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες για την παραγωγή πρότυπων προϊόντων. Η πρώτη θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2022 και θα προσκαλέσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλουν προτάσεις καινοτόμων έργων, τα οποία θα εκτελεσθούν στις εγκαταστάσεις των ΟΙΤΒs του FlexFunction2Sustain. Τα έργα με την καλύτερη βαθμολογία θα λάβουν υπηρεσίες με έκπτωση από τα OITB.

Το οικοσύστημα θα βοηθήσει τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες παρέχοντας εξειδικευμένη βοήθεια από το αρχικό στάδιο ανάπτυξης μέχρι την μετατροπή των βελτιστοποιημένων/πρωτότυπων προϊόντων σε πολύτιμα και καινοτόμα αγαθά, μειώνοντας έτσι τον χρόνο μετάβασης, μέσω της αλυσίδας καινοτομίας, μίας ιδέας προϊόντος σε επιτυχία στην αγορά. Τα μέλη της κοινοπραξίας πιστεύουν ότι μόνο ένα συνδυαστικό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών θα διασφαλίσει την βιώσιμη δημιουργία μελλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων, για τις οποίες το OpenInnovationTestBed θα παρέχει εξειδικευμένη γνώση και βοήθεια.

Στο έργο συμμετέχουν μέλη του Οικοσυστήματος Νανοτεχνολογίας της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα:

α) το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, το οποίο θα λάβει συνολικά 1.9 εκα. € από τον προϋπολογισμό του έργου ώστε στα δύο πρώτα έτη να αναβαθμίσει και βελτιστοποιήσει την πιλοτικές γραμμές που διαθέτει για την παραγωγή πρότυπων προϊόντων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών σε πλαστικά υποστρώματα  και μεμβράνες.

Επίσης, θα αποκτήσει νέα πιλοτική γραμμή για την νανοδόμηση /νανολιθογραφία της επιφάνειας των πλαστικών και Ρομποτικό Σύστημα για την ακριβή μεταφορά των μεμβρανών σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, με σκοπό στα επόμενα δύο έτη του έργου να παρέχει υπηρεσίες στις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ για την πιλοτική παραγωγή προϊόντων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών

β) οι νεοφυείς εταιρείες Organic Electronics Technologies και BLNanoBioMED, οι οποίες θα «τεστάρουν» τις πιλοτικές γραμμές του OITΒ και

γ) ο σύνδεσμος HOPEA, o οποίος θα συμβάλει στη διάχυση των υπηρεσιών Ε&Α που διαθέτουν οι ΟΙΤΒs του FF2S, στο ιδιαιτέρως ευρύ δίκτυο εταιρειών που εξυπηρετεί και συνεργάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα FlexFunction2Sustain ξεκίνησε την 1ηΑπριλίου 2020 και θα διαρκέσει 48 μήνες. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση 16 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Η κοινοπραξία του FlexFunction2Sustain αποτελείται από 19 Ευρωπαίους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών οργανισμών,  πανεπιστημίων  και ιδιωτικών επιχειρήσεων: Fraunhofer Gesellschaft (FEP, IAPandIVV) (Γερμανία), JOANNEUM RESEARCH (Αυστρία), Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFNτου  ΑΠΘ (Ελλάδα), Coatema Coating Machinery (Γερμανία), AMCOR (Γερμανία), GEMIFO (Γερμανία), Organic Electronics Technologies (Ελλάδα), 24IPLawGroup (Γαλλία), BLNanobiomed (Ελλάδα), IPC (Γαλλία), INL (Πορτογαλία), HOPE-A (Ελλάδα), I3 Membrane (Γερμανία), HueckFolien (Αυστρία), Centro Ricerche Fiat (Ιταλία), Procter&Gamble (Γερμανία), SONAEMC – ServiçosPartilhados (Πορτογαλία), CapriSun (Γερμανία), Amires (Τσεχία).

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Dr. John Falteich από το Ινστιτούτο Fraunhofer for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP, Δρέσδη, Γερμανία.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top