OAΣΘ: Φέρνει 100 λεωφορεία στο Α’ τρίμηνο 2020

OAΣΘ: Φέρνει 100 λεωφορεία στο Α’ τρίμηνο 2020
Άννη Καρολίδου

Εκατό και πλέον αστικά λεωφορεία θα αποκτήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ο ΟΑΣΘ, μισθώνοντας οχήματα τεχνολογίας Euro 4 και Εuro 5, εκμεταλλευόμενος έτσι τη δυνατότητα που του δίνει η τροποποίηση του ν.4482/2017 που πρόσφατα ψηφίσθηκε και πήρε ΦΕΚ στις 30.11.2019 (αρ.190), με την οποία παρατείνεται η ζωή του Οργανισμού για μία τριετία.

Η προμήθεια 100, ίσως και περισσοτέρων λεωφορείων, θα δώσει μία μεγάλη ανάσα στον ΟΑΣΘ, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες και πάντως εντός του 2019 περιμένει την έγκριση του αιτήματος που έχει υποβάλλει στο ΥΠΟΜΕ για την χορήγηση ποσού 8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για το συγκεκριμένο σκοπό.

Μέσω ΥΠΟΜΕ η Κοινωνική Πολιτική

Μέσα στο Δεκέμβριο, από κυβερνητικής πλευράς θα υπάρξει μία ακόμη πολύ σημαντική ενέργεια, που θα λύσει ένα διαχρονικό πρόβλημα του ΟΑΣΘ που οφείλεται στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής από πλευράς Πολιτείας. Με τη ρύθμιση αυτή, η επιδότηση εισιτηρίου συγκεκριμένων ομάδων πολιτών ( άνεργοι, φοιτητές κ.αλ.) θα περνάει στο εξής μέσα από το ΥΠΟΜΕ, απλοποιώντας έτσι χρονοβόρες διαδικασίες που σήμερα απαιτούν ξεχωριστές συμβάσεις με πέραν του ενός υπουργεία, ελέγχους και εγκρίσεις.

Η ρύθμιση αυτή, πιθανότατα μέσω τροπολογίας, αφορά ένα μεγάλο κόστος και.. έσοδο για τον ΟΑΣΘ, που φτάνει στα περίπου 25 εκατ. το έτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το GRTimes.gr, κάθε Οκτώβριο θα εκδίδεται ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται οι παράμετροι της κοινωνικής πολιτικής για την επόμενη χρονιά και στη συνέχεια, κάθε μήνα, θα καταβάλλεται στον ΟΑΣΘ το 1/12 του ποσού που θα ορίζεται.

Έτσι, ο Οργανισμός θα έχει μία ξεκάθαρη και σταθερή βάση διαχείρισης των οικονομικών του, αν ληφθεί υπόψη ότι η ετήσια κρατική επιχορήγηση είναι κοντά στα 48 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής επιπλέον 25 εκατ. , δίνοντας ένα σύνολο εσόδων 73 εκατ. ευρώ, που βέβαια θα πρέπει να ενισχυθεί από την πώληση εισιτηρίων και την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής.

Να σημειωθεί ότι για τον ΟΑΣΘ, η είσπραξη των ποσών από την άσκηση κρατικής κοινωνικής πολιτικής, αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, ενώ μία εβδομάδα πριν την ψήφιση της τροπολογίας του ν. 4482/2017 και επειδή υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο, δεσμεύτηκε ποσό 2,592 εκατ. ευρώ που θα εισέπραττε ο Οργανισμός από οφειλόμενα από το υπουργείο Εργασίας. Τώρα, με την αναστολή του συμψηφισμού απαιτήσεων του Δημοσίου, ο ΟΑΣΘ δεν θα χάνει έσοδα μέσα από τα χέρια του και για παρασχεθείσες ήδη υπηρεσίες.

Διαγωνισμός – αστραπή για 100 λεωφορεία

Ήδη ο ΟΑΣΘ, προετοιμάζεται για το δημόσιο διαγωνισμό που θα προκηρύξει, κάνει διερευνητικές επαφές στην αγορά και επεξεργάζεται τα τεύχη προκήρυξης με σκοπό να βγάλει στον αέρα ένα διαγωνισμό με συντετμημένες προθεσμίες ώστε σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης να υποβληθούν οι προσφορές. Εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός για τη μίσθωση λεωφορείων ( εξαγορά μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου) θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 25 ημερών και σε χρόνο περίπου 30 ημερών θα εξετασθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, τα 100 αστικά λεωφορεία που δεν θα ξεπερνούν σε ηλικία την 15ετία, θα ενταχθούν στο στόλο του ΟΑΣΘ το Μάρτιο και οπωσδήποτε πριν το Πάσχα.

Εκχώρηση γραμμών στα ΚΤΕΛ

Μέσα στο επόμενο διάστημα κι’ αφού πήρε παράταση ζωής ο ΟΑΣΘ, αναμένεται και η υπογραφή της σύμβασης με τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ( στο σχήμα και τα ΚΤΕΛ Σερρών και Χαλκιδικής), που θα αναλάβουν τις περιαστικές και επαρχιακές γραμμές του νομού προμηθευόμενα 120 λεωφορεία, από τα οποία 100 θα είναι σε καθημερινή κυκλοφορία και τα 20 εφεδρικά.

Με την κίνηση αυτή, περί τα 60-70 λεωφορεία του ΟΑΣΘ που κινούνται στις γραμμές εκτός Π.Σ.Θ., θα ενταχθούν στις εντός πόλης γραμμές, ενώ επιπλέον 90 λεωφορεία θα δοθούν για επισκευές σε εξωτερικά συνεργεία. Συνολικά δηλαδή στα περίπου 320 λεωφορεία που έχει σήμερα σε κίνηση ο ΟΑΣΘ, θα προστεθούν περί τα 250 ως το τέλος Μαρτίου, έτσι ώστε οι αστικές συγκοινωνίες να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση, όπως όλα δείχνουν, θα είναι τελικώς διετούς διάρκεια – χωρίς πρόβλεψη για έναν ακόμη χρόνο- καθώς ο Κανονισμός 1370/2007 της ΕΕ, προβλέπει έως δύο έτη για απευθείας αναθέσεις.

Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΥΠΟΜΕ

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΟΜΕ, όπως έχει ανακοινωθεί, σχεδιάζει την προμήθεια 1.000 καινούργιων αστικών λεωφορείων, από τα οποία 350 θα ενισχύσουν το στόλο του ΟΑΣΘ, τα 300 από αυτά ηλεκτροκίνητα και τα υπόλοιπα πετρελαιοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας. Η χρηματοδότηση αυτής της μεγάλης αγοράς, συζητείται με την ΕΤΕπ, ενώ τα πρώτα λεωφορεία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται προς το 2022.

Ζημίες 17 εκατ. ευρώ την τελευταία χρονιά

Σε …κόκκινο χάλι παρέδωσε τον ΟΑΣΘ, η προηγούμενη διοίκηση, η οποία στο διάστημα της διετίας που ήταν επικεφαλής του Οργανισμού από την κρατικοποίησή του και μετά, ως τον Αύγουστο του 2019, δημιούργησε χρέη 21 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο ( σ.σ. οι προ κρατικοποίησης οφειλές «πάγωσαν» με τον ν.4482/2017). Τα χρέη του ΟΑΣΘ προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία ανέρχονται κοντά στα 48 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον προσωρινό ισολογισμό της τελευταίας εταιρικής χρήσης ( Αύγουστος 2018- Ιούλιος 2019), ο ΟΑΣΘ, εμφανίζει ζημίες 17 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του ΟΑΣΘ στις 6/8/2019 ήταν 118 εκατ. ευρώ σε σύνολο εσόδων 134 εκατ. ευρώ, ενώ ο Οργανισμός, όπως πληροφορείται το GRTimes.gr, χρωστάει περί τα 5 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και επισκευαστές για υλικά και εργασίες που του παρασχέθηκαν χωρίς να έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί και υπογραφεί συμβάσεις.

Τον Αύγουστο του 2019 και εκείνο το πρώτο επτάμηνο της χρονιάς, ο ΟΑΣΘ χρωστούσε ακόμη και κοινόχρηστα, όταν κατά την διετία της προηγούμενης διοίκησης έλαβε περί τα 165 εκατ. ευρώ πρόσθετη οικονομική υποστήριξη, πέραν της τακτικής χρηματοδότησης.

«Διαζύγιο» από το παρελθόν

Οριστικό διαζύγιο από την προηγούμενη προβληματική οικονομική διαχείριση θέλει να πάρει ο ΟΑΣΘ, με υποδωδεκάμηνη εταιρική η οποία θα κλείσει στις 31/12/2019.

Ο Οργανισμός που βρίσκεται σε εκκαθάριση εν λειτουργία, όπως έχει τονιστεί, θα αξιοποιήσει την τριετή παράταση που πήρε, για να ρυθμίσει τα του οίκου του ώστε μετά τις 31.12.2022 , στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1370/2007 που έχει θέσει το πλαίσιο της απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών, να κινηθεί στην επόμενη ημέρα μέσω της διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού.

Ο ανωτέρω κανονισμός δεν αποσυνδέει το Δημόσιο από τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά για να είναι κρατικός ένας συγκοινωνιακός φορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι το κόστος λειτουργίας του είναι συμφερότερο από την ανάληψη έργου από ιδιώτες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11:1502/06

Θεσ/νίκη: Συλλήψεις για ναρκωτικά και λαθραία τσιγάρα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0602/06

ΚΥΑ: Ποιοι κανόνες θα ισχύουν στις παραλίες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

11:0002/06

Πυροβολισμοί στο Σεντ Λούις: Τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί Διεθνή

10:4502/06

Ηγουμενίτσα: Έτσι πέθανε το δίχρονο κοριτσάκι στην κούνια του Ελλάδα ,Κοινωνία

10:3002/06

Εργάνη: Παράταση στις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

10:1502/06

Θεσ/νίκη: Σύλληψη οπαδών για επίθεση σε 17χρονο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:1202/06

Αλλαγή της διοίκησης της ΕΒΖ ζητούν οι τευτλοπαραγωγοί Αγροτική Οικονομία ,Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

09:5002/06

Ξεκινούν οι διαδικασίες κατεδάφισης κτιρίων σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά Ελλάδα ,Οικονομία

09:4502/06

Γεωργιάδης: Η οικονομία πάει καλύτερα από το αναμενόμενο Ελλάδα ,Οικονομία ,Πολιτική

09:3002/06

Επιμένει η Τουρκία: Θα κάνουμε γεωτρήσεις – Οι περιοχές μας ανήκουν! Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

09:1902/06

Βούλα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε διαμέρισμα Ελλάδα ,Κοινωνία

09:1502/06

Φτηνότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όλες τις κατηγορίες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

09:0002/06

Κορωνοϊός- Νέα μελέτη: Όσο μακριά τόσο καλύτερα! Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Υγεία

08:4802/06

Πέθανε η Αμαλία Μεγαπάνου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

08:4502/06

ΝΔ: Στην ιδεοληπτική υποκρισία του κ. Τσίπρα απαντάμε με σχέδιο Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

08:3002/06

Ν. Υόρκη: Λεηλασίες και απαγόρευση κυκλοφορίας στο Μανχάταν (BINTEO) Διεθνή

08:1502/06

Ίλιον: Έκαψαν τα ΙΧ πατέρα και γιου Ελλάδα ,Κοινωνία

08:1102/06

Βούλα: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα Ελλάδα ,Κοινωνία

08:0002/06

ΟΑΣΑ: Στο ΕΣΠΑ η προμήθεια 409 προεξοχών σε 156 στάσεις ΑμεΑ Ελλάδα ,Κοινωνία

07:4502/06

ΗΠΑ: Σκοτώθηκε δημοφιλής Αφροαμερικανός εστιάτορας Χωρίς κατηγορία

07:3002/06

Τέσσερις συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:2002/06

Ζωντανό το deal για τα «El Greco» και «Olympic» Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

07:1002/06

ΗΠΑ: Στους δρόμους ο στρατός με βαρύ οπλισμό Διεθνή ,Σημαντικά

07:0002/06

Ο καιρός για σήμερα, Τρίτη, σε όλη τη χώρα Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5901/06

Γερμανία: μία στις τρεις θέσεις εργασίας περιττή λόγω κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5401/06

Κορωνοϊός: Τρομάζει ο παγκόσμιος απολογισμός Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5001/06

Παράταση για τα επενδυτικά σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν Ειδήσεις ,Επιχειρήσεις

23:4001/06

Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακό από το HELMEPA Παιδεία

23:3701/06

ΗΠΑ: Ανθρωποκτονία ο θάνατος Φλόιντ λένε οι ιατροδικαστές Διεθνή

23:3501/06

Άνοιξαν και πάλι οι χώροι του Μαουτχάουζεν Διεθνή

23:3001/06

Ισπανία – Covid-19: Προχωρεί η άρση του lockdown Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2001/06

Επιστρέφει το θερινό «Cine Πανόραμα» Δήμοι ,Κοινωνία

23:1001/06

Συλλήψεις για διάπραξη ληστείας Κοινωνία

23:0501/06

Γ.Γ. ΟΗΕ: Να διερευνηθούν τα κρούσματα αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ Διεθνή

23:0001/06

ΠΟΥ: Τι θα γίνει με την υδροξυχλωροκίνη Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5001/06

Δήμαρχος Νέας Υόρκης: «Περήφανος που η κόρη μου συνελήφθη» Διεθνή

22:4001/06

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών (ΦΩΤΟ) Κοινωνία

22:3001/06

Κορωνοϊός: Πέντε νέα κρούσματα στην Κύπρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2001/06

Σταϊκούρας: Δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής Επιχειρήσεις

22:1001/06

Αγωγός ΤΑΡ: Ποιες εργασίες επιτρέπονται και ποιες όχι Ενέργεια

22:0001/06

Σε διαβούλευση το σχέδιο Νόμου για το παρεμπόριο Ειδήσεις ,Επιχειρήσεις

21:5001/06

Πιο φθηνά τα ταξίδια με πλοίο έως τα τέλη Οκτωβρίου Κοινωνία ,Ναυτιλία

21:4001/06

Πιστώθηκαν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις Κοινωνία ,Οικονομία

21:3001/06

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ:Σκηνικό εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ Διεθνή

21:2001/06

Η κατάθεση της 19χρονης για τον βιασμό στη Ρόδο Ελλάδα ,Κοινωνία

21:1001/06

ΠΟΟΕΤ: Ξεκαθάρισμα ζητημάτων με Γ. Βρούτση Ελλάδα ,Τουρισμός

21:0001/06

Άνοιξε τις πύλες του το Κολοσσαίο Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5001/06

Ινδία – Covid-19: Ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε εκείνον της Γαλλίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5001/06

ΣΥΡΙΖΑ: Περιστατικό για απρόκλητη αστυνομική βία Κόμματα

20:4001/06

Καβάλα: Έριξαν φόλες σε γάτες (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

20:3001/06

Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε ποδηλάτισσα Ελλάδα ,Κοινωνία

20:2601/06

ΤCB: Webinar για τον τουρισμό Προορισμού Τουρισμός

20:2001/06

Δ.Συκεών: Επίσκεψη στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ Δήμοι ,Τεχνολογία

20:1801/06

Συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου για την Παιδεία (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

20:1001/06

Μυτιλήνη: «Καραντίνα» νεοεισερχομένων στον Καρά Τεπέ Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

20:0001/06

Συγκλονίζει την Ηλεία η περιπέτεια της 27χρονης Δώρας Ελλάδα ,Κοινωνία

19:5001/06

ΕΕΑ: 100.000 μάσκες και αντισηπτικά σε επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

19:4801/06

Διαδήλωση με μαύρα μπαλόνια για τον θάνατο του Τζ. Φλόιντ (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:4001/06

Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό της 19χρονης ΑΜΕΑ Κοινωνία

19:3001/06

Εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ/νικης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:2001/06

Μάσκες σε ταξί από τον ΟΤΘ Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

19:1001/06

Νέος βιοαισθητήρας για την ανίχνευση του κορωνοϊού Κορωνοϊός ,Τεχνολογία

19:0001/06

Άνοιξε το Άγιο Όρος- Πως θα λειτουργεί Ελλάδα ,Κοινωνία

18:5801/06

Διάβημα ΥΠΕΞ στον Τούρκο πρέσβη Διεθνή ,Σημαντικά ,Φορολογία

18:5001/06

Υφ. Αθλητισμού: πρόταση «OLYMPIA» για πρόσφυγες Αθλητισμός ,Χωρίς κατηγορία

18:4701/06

Κορωνοϊός: Δύο νέα κρούσματα και τέσσερις νεκροί στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:4001/06

Τσίπρας: Οι εικόνες από τις ΗΠΑ το ξυπνητήρι της Ιστορίας Διεθνή ,Πολιτική

18:3001/06

Τσιόδρας: Το lockdown είχε 80% επιτυχία Κορωνοϊός ,Υγεία

18:2001/06

Ν. Κεραμέως: Αλλαγή σελίδας για τα σχολεία Παιδεία

18:1601/06

Ποια ξενοδοχεία άνοιξαν στη Θεσσαλονίκη Επιχειρήσεις ,Οικονομία ,Σημαντικά

18:1001/06

Βραζιλία-Covid-19: Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο τα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:0001/06

Αυστρία: 469 νέα κρούσματα covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

17:5801/06

ΥΠΑ: Πως θα γίνει η καραντίνα για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό Διεθνή ,Ελλάδα ,Κοινωνία

17:5801/06

Τρ. Πειραιώς: Στα 370 εκατ. οι επιπτώσεις από τον covid-19 Επιχειρήσεις

17:5001/06

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Όχι ιδιώτες στα απορρίμματα Δήμοι ,Κοινωνία

17:4001/06

Ρουβίκωνας: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα τρικάκια στο Μαξίμου Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3001/06

Ιράν: Περίπου 3.000 νέα κρούσματα μέσα σ’ ένα 24ωρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

17:2501/06

Λέρος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καιρικού Δήμοι ,Κοινωνία

17:2401/06

Πέθανε ο πρωτεργάτης του αθλητικού ρεπορτάζ, Χάρης Λυμπερόπουλος Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2001/06

Θεσ/νίκη: Επιστροφή στη δημιουργική απασχόληση Δήμοι ,Παιδεία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ