OAΣΘ: Φέρνει 100 λεωφορεία στο Α’ τρίμηνο 2020

OAΣΘ: Φέρνει 100 λεωφορεία στο Α’ τρίμηνο 2020
Άννη Καρολίδου

Εκατό και πλέον αστικά λεωφορεία θα αποκτήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ο ΟΑΣΘ, μισθώνοντας οχήματα τεχνολογίας Euro 4 και Εuro 5, εκμεταλλευόμενος έτσι τη δυνατότητα που του δίνει η τροποποίηση του ν.4482/2017 που πρόσφατα ψηφίσθηκε και πήρε ΦΕΚ στις 30.11.2019 (αρ.190), με την οποία παρατείνεται η ζωή του Οργανισμού για μία τριετία.

Η προμήθεια 100, ίσως και περισσοτέρων λεωφορείων, θα δώσει μία μεγάλη ανάσα στον ΟΑΣΘ, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες και πάντως εντός του 2019 περιμένει την έγκριση του αιτήματος που έχει υποβάλλει στο ΥΠΟΜΕ για την χορήγηση ποσού 8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για το συγκεκριμένο σκοπό.

Μέσω ΥΠΟΜΕ η Κοινωνική Πολιτική

Μέσα στο Δεκέμβριο, από κυβερνητικής πλευράς θα υπάρξει μία ακόμη πολύ σημαντική ενέργεια, που θα λύσει ένα διαχρονικό πρόβλημα του ΟΑΣΘ που οφείλεται στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής από πλευράς Πολιτείας. Με τη ρύθμιση αυτή, η επιδότηση εισιτηρίου συγκεκριμένων ομάδων πολιτών ( άνεργοι, φοιτητές κ.αλ.) θα περνάει στο εξής μέσα από το ΥΠΟΜΕ, απλοποιώντας έτσι χρονοβόρες διαδικασίες που σήμερα απαιτούν ξεχωριστές συμβάσεις με πέραν του ενός υπουργεία, ελέγχους και εγκρίσεις.

Η ρύθμιση αυτή, πιθανότατα μέσω τροπολογίας, αφορά ένα μεγάλο κόστος και.. έσοδο για τον ΟΑΣΘ, που φτάνει στα περίπου 25 εκατ. το έτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το GRTimes.gr, κάθε Οκτώβριο θα εκδίδεται ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται οι παράμετροι της κοινωνικής πολιτικής για την επόμενη χρονιά και στη συνέχεια, κάθε μήνα, θα καταβάλλεται στον ΟΑΣΘ το 1/12 του ποσού που θα ορίζεται.

Έτσι, ο Οργανισμός θα έχει μία ξεκάθαρη και σταθερή βάση διαχείρισης των οικονομικών του, αν ληφθεί υπόψη ότι η ετήσια κρατική επιχορήγηση είναι κοντά στα 48 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής επιπλέον 25 εκατ. , δίνοντας ένα σύνολο εσόδων 73 εκατ. ευρώ, που βέβαια θα πρέπει να ενισχυθεί από την πώληση εισιτηρίων και την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής.

Να σημειωθεί ότι για τον ΟΑΣΘ, η είσπραξη των ποσών από την άσκηση κρατικής κοινωνικής πολιτικής, αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, ενώ μία εβδομάδα πριν την ψήφιση της τροπολογίας του ν. 4482/2017 και επειδή υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο, δεσμεύτηκε ποσό 2,592 εκατ. ευρώ που θα εισέπραττε ο Οργανισμός από οφειλόμενα από το υπουργείο Εργασίας. Τώρα, με την αναστολή του συμψηφισμού απαιτήσεων του Δημοσίου, ο ΟΑΣΘ δεν θα χάνει έσοδα μέσα από τα χέρια του και για παρασχεθείσες ήδη υπηρεσίες.

Διαγωνισμός – αστραπή για 100 λεωφορεία

Ήδη ο ΟΑΣΘ, προετοιμάζεται για το δημόσιο διαγωνισμό που θα προκηρύξει, κάνει διερευνητικές επαφές στην αγορά και επεξεργάζεται τα τεύχη προκήρυξης με σκοπό να βγάλει στον αέρα ένα διαγωνισμό με συντετμημένες προθεσμίες ώστε σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης να υποβληθούν οι προσφορές. Εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός για τη μίσθωση λεωφορείων ( εξαγορά μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου) θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 25 ημερών και σε χρόνο περίπου 30 ημερών θα εξετασθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, τα 100 αστικά λεωφορεία που δεν θα ξεπερνούν σε ηλικία την 15ετία, θα ενταχθούν στο στόλο του ΟΑΣΘ το Μάρτιο και οπωσδήποτε πριν το Πάσχα.

Εκχώρηση γραμμών στα ΚΤΕΛ

Μέσα στο επόμενο διάστημα κι’ αφού πήρε παράταση ζωής ο ΟΑΣΘ, αναμένεται και η υπογραφή της σύμβασης με τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ( στο σχήμα και τα ΚΤΕΛ Σερρών και Χαλκιδικής), που θα αναλάβουν τις περιαστικές και επαρχιακές γραμμές του νομού προμηθευόμενα 120 λεωφορεία, από τα οποία 100 θα είναι σε καθημερινή κυκλοφορία και τα 20 εφεδρικά.

Με την κίνηση αυτή, περί τα 60-70 λεωφορεία του ΟΑΣΘ που κινούνται στις γραμμές εκτός Π.Σ.Θ., θα ενταχθούν στις εντός πόλης γραμμές, ενώ επιπλέον 90 λεωφορεία θα δοθούν για επισκευές σε εξωτερικά συνεργεία. Συνολικά δηλαδή στα περίπου 320 λεωφορεία που έχει σήμερα σε κίνηση ο ΟΑΣΘ, θα προστεθούν περί τα 250 ως το τέλος Μαρτίου, έτσι ώστε οι αστικές συγκοινωνίες να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης.

Η σύμβαση, όπως όλα δείχνουν, θα είναι τελικώς διετούς διάρκεια – χωρίς πρόβλεψη για έναν ακόμη χρόνο- καθώς ο Κανονισμός 1370/2007 της ΕΕ, προβλέπει έως δύο έτη για απευθείας αναθέσεις.

Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΥΠΟΜΕ

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΟΜΕ, όπως έχει ανακοινωθεί, σχεδιάζει την προμήθεια 1.000 καινούργιων αστικών λεωφορείων, από τα οποία 350 θα ενισχύσουν το στόλο του ΟΑΣΘ, τα 300 από αυτά ηλεκτροκίνητα και τα υπόλοιπα πετρελαιοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας. Η χρηματοδότηση αυτής της μεγάλης αγοράς, συζητείται με την ΕΤΕπ, ενώ τα πρώτα λεωφορεία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται προς το 2022.

Ζημίες 17 εκατ. ευρώ την τελευταία χρονιά

Σε …κόκκινο χάλι παρέδωσε τον ΟΑΣΘ, η προηγούμενη διοίκηση, η οποία στο διάστημα της διετίας που ήταν επικεφαλής του Οργανισμού από την κρατικοποίησή του και μετά, ως τον Αύγουστο του 2019, δημιούργησε χρέη 21 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο ( σ.σ. οι προ κρατικοποίησης οφειλές «πάγωσαν» με τον ν.4482/2017). Τα χρέη του ΟΑΣΘ προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία ανέρχονται κοντά στα 48 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον προσωρινό ισολογισμό της τελευταίας εταιρικής χρήσης ( Αύγουστος 2018- Ιούλιος 2019), ο ΟΑΣΘ, εμφανίζει ζημίες 17 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του ΟΑΣΘ στις 6/8/2019 ήταν 118 εκατ. ευρώ σε σύνολο εσόδων 134 εκατ. ευρώ, ενώ ο Οργανισμός, όπως πληροφορείται το GRTimes.gr, χρωστάει περί τα 5 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και επισκευαστές για υλικά και εργασίες που του παρασχέθηκαν χωρίς να έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί και υπογραφεί συμβάσεις.

Τον Αύγουστο του 2019 και εκείνο το πρώτο επτάμηνο της χρονιάς, ο ΟΑΣΘ χρωστούσε ακόμη και κοινόχρηστα, όταν κατά την διετία της προηγούμενης διοίκησης έλαβε περί τα 165 εκατ. ευρώ πρόσθετη οικονομική υποστήριξη, πέραν της τακτικής χρηματοδότησης.

«Διαζύγιο» από το παρελθόν

Οριστικό διαζύγιο από την προηγούμενη προβληματική οικονομική διαχείριση θέλει να πάρει ο ΟΑΣΘ, με υποδωδεκάμηνη εταιρική η οποία θα κλείσει στις 31/12/2019.

Ο Οργανισμός που βρίσκεται σε εκκαθάριση εν λειτουργία, όπως έχει τονιστεί, θα αξιοποιήσει την τριετή παράταση που πήρε, για να ρυθμίσει τα του οίκου του ώστε μετά τις 31.12.2022 , στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1370/2007 που έχει θέσει το πλαίσιο της απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών, να κινηθεί στην επόμενη ημέρα μέσω της διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού.

Ο ανωτέρω κανονισμός δεν αποσυνδέει το Δημόσιο από τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά για να είναι κρατικός ένας συγκοινωνιακός φορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι το κόστος λειτουργίας του είναι συμφερότερο από την ανάληψη έργου από ιδιώτες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

07:0009/12

Ο καιρός σήμερα, Δευτέρα Ελλάδα

06:3009/12

Πράγματα που δείχνουν ότι δεν αγαπάς τον εαυτό σου Διάφορα

06:0009/12

Το χειρότερο χαρακτηριστικό κάθε ζωδίου Διάφορα

05:3009/12

Είναι η φωνή το μεγαλύτερο όπλο σας στο φλερτ; Διάφορα

05:0009/12

Κρυολόγημα: Έτσι θα το σταματήσετε μέσα σε λίγες ώρες Διάφορα ,Υγεία

04:3009/12

Αυτά τα ζώδια θα βρουν τον μεγάλο έρωτα μέσα στη νέα χρονιά Διάφορα

04:0009/12

Αναστασοπούλου: Είχα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα Διάφορα

03:3009/12

Το τεστ των 10″ που δείχνει πόσο θα ζήσουμε Διάφορα ,Υγεία

03:0009/12

Τα φυτά… ουρλιάζουν όταν στρεσάρονται, υποστηρίζουν ερευνητές Διάφορα ,Επιστήμη

02:3009/12

Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία του Μπόρις Τζόνσον; Διεθνή

02:0009/12

Βίντεο ντοκουμέντο: Ινδή πυροβολείται στο πρόσωπο Διεθνή

01:3009/12

Το φυσικό αγχολυτικό που δρα μέσα σε λίγα λεπτά Υγεία

01:0009/12

Το χειρότερο χαρακτηριστικό κάθε ζωδίου Lifestyle ,Διάφορα

00:3009/12

Πόσα χρήματα βγάζει ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε μία ώρα! Lifestyle

00:0009/12

Τσιάρας: Ανακατανομή των οργανικών θέσεων δικαστών Κόμματα ,Πολιτική

23:5008/12

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για ΟΑΣΘ αύριο Θεσσαλονίκη

23:4608/12

Ασφαλιστικά ταμεία – Παράταση 5 μηνών για τις 120 δόσεις Οικονομία

23:4008/12

Βορίδης για γαϊδουράκια Σαντορίνης Ελλάδα

23:3008/12

Άστατος ο καιρός τη Δευτέρα Ελλάδα

23:1508/12

Παυλόπουλος για Γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου Πολιτική

23:1308/12

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Χρυσοχοΐδης υπερασπίζεται τις αγριότητες της αστυνομίας Ελλάδα

23:0008/12

Στο Capital Link Forum ο Χάρης Θεοχάρης Κόμματα ,Πολιτική

22:5208/12

Συγχαρητήρια ΠτΔ σε Βαζαίο Πολιτική

22:2908/12

Έρχεται η κακοκαιρία «Διδώ» Ελλάδα ,Σημαντικά

22:1608/12

Καιρός: Η πρώτη πρόβλεψη για τα Χριστούγεννα Ελλάδα

21:5808/12

Συγχαρητήρια Αυγενάκη σε Βαζαίο, Ντουντουνάκη & Κορακάκη Αθλητισμός

21:3508/12

Προκαλεί για ακόμη μία φορά η Τουρκία Βαλκάνια

21:1808/12

«Τεράστιος» Βαζαίος – Ξανά χρυσό μετάλλιο Αθλητισμός

21:0008/12

Σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο Παιδεία ,Σημαντικά

20:4008/12

Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Συγγρού Ελλάδα ,Κοινωνία

20:1908/12

Τρίτος ο Βαζαίος στην Ευρώπη στα 100μ μικτής ατομικής Αθλητισμός

20:0308/12

Το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη αύριο Κόμματα ,Πολιτική

19:4108/12

Θεσσαλονίκη: «Άναψε» το δέντρο στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

19:0908/12

Λιβύη: Έθεσε σε ισχύ τη συμφωνία με την Τουρκία Διεθνή

18:5708/12

Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Σεβόμαστε τη νομιμότητα Ελλάδα

18:4308/12

Μάχη για τη ζωή δίνει το κοριτσάκι που στραβοκατάπιε Ελλάδα ,Κοινωνία

18:2308/12

Το Παρίσι έτοιμο να προσφύγει στον ΠΟΕ Διεθνή

18:0808/12

Τραμπ για Κιμ: Έχει πολλά να χάσει αν ενεργήσει με εχθρικό τρόπο Διεθνή

17:5508/12

Καρδίτσα: Συμβολικός αποκλεισμός δρόμου από αγρότες Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4508/12

Αντικαπνιστικός: Τα πρόστιμα & τα παρατράγουδα Ελλάδα ,Σημαντικά

17:4208/12

Ετοιμάζει ερευνητικό για Κρήτη η Τουρκία Διεθνή

17:3008/12

Στολίζεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα Ελλάδα ,Κοινωνία

17:1708/12

Βορίδης: Έχουμε ευθύνη για την υπεράσπιση των συνόρων μας Κόμματα ,Πολιτική

17:0508/12

Άγιοι Θεόδωροι: Και ελικόπτερο στις έρευνες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

16:5408/12

Στις Βρυξέλλες αύριο ο Ν. Δένδιας Κόμματα ,Πολιτική

16:4208/12

Ηράκλειο: Έξι συλλήψεις Ελλάδα ,Κοινωνία

16:3008/12

Χανιά: Βρέθηκε νεκρός στο κελί του Ελλάδα ,Κοινωνία

16:1108/12

Ζέρβας: Το ονειρευτήκαμε, τα καταφέραμε Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

15:5808/12

Γαλλία: Διαδηλωτές πυροσβέστες αναγκάζουν σε οπισθοχώρηση αστυνομικούς Διεθνή

15:4508/12

Έφαγε μπανάνα από… έργο τέχνης αξίας 120.000 δολαρίων! (VIDEO) Διάφορα

15:3008/12

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο Χριστουγεννιάτικο χωριό (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

15:1508/12

Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια της Πολιτική ,Σημαντικά

15:0508/12

ΚΙΝΑΛ για α` κατοικία: Παυσίπονο βραχείας διάρκειας, αντί θεραπεία Πολιτική

14:5508/12

Χονγκ Κονγκ: Χιλιάδες διαδηλωτές ξανά στους δρόμους Διεθνή

14:4508/12

Θεσσαλονίκη: Σε 3« τράκαρε 4 αυτοκίνητα (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

14:3508/12

Απολογισμός της ΕΛΑΣ για Νοέμβριο με 11.758 συλλήψεις Ελλάδα ,Κοινωνία

14:2008/12

Δημιουργία μητρώου εμβολιασμών προαναγγέλλει ο Β. Κικίλιας Πολιτική ,Υγεία

14:1008/12

Τοξικό σύννεφο στην Καμπέρα από τις πυρκαγιές Διεθνή

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ