Γιουτίκας για αιωρούμενα σωματίδια: Αναλάβετε τις ευθύνες σας

Γιουτίκας για αιωρούμενα σωματίδια: Αναλάβετε τις ευθύνες σας

Να αναλάβουν τις ευθύνες τους σχετικά με το ζήτημα των αιωρούμενων σωματιδίων, που ταλαιπωρεί επί χρόνια τη Θεσσαλονίκη καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κ. Γιουτίκας με αφορμή την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αποτυχία της να περιορίσει τη σωματιδιακή ρύπανση στην πόλη.

“ Εμείς ως Περιφέρεια, αν και παραλάβαμε ένα απαρχαιωμένο Δίκτυο Μέτρησης Αέριων Ρύπων,  έχουμε αναβαθμίσει όλους τους Σταθμούς Μέτρησης, τους έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονα μηχανήματα, στο Σταθμό του Κορδελιού, μετράμε πλέον –  για πρώτη  φορά στα  χρονικά – , και τις δύσοσμες ενώσεις, ενώ προσθέτουμε στο Δίκτυο δύο νέους σταθμούς μέτρησης, τον έναν στο Δημαρχείο Παύλου Μελά και τον άλλο στο νέο κτίριο των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην περιοχή του Λιμανιού. Επιπλέον διαθέτουμε σημαντικούς πόρους, για να  βάλουμε στην καθημερινότητά μας την ηλεκτροκίνηση και έτσι να περιορίσουμε την εκπομπή καυσαερίων”, αναφέρει ο κ. Γιουτίκας και συμπληρώνει ότι: “δρομολογούμε την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων  για την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων της Περιφέρειας, ενώ αρκετοί  δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δήμος Θεσσαλονίκης, αξιοποιούν τις  χρηματοδοτικές δυνατότητες  που τους δίνουμε και ήδη προχωρούν  στην προμήθεια  ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών τους. Στο μεταξύ, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια ο πρώτος δωρεάν σταθμός φόρτισης  δύο ταυτόχρονα ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπροστά από το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του λιμανιού  και  τώρα προχωρούμε στην τοποθέτηση άλλων επτά, ενός στη βίλα Αλλατίνη και άλλων έξι, ενός στην πρωτεύουσα κάθε Περιφερειακής Ενότητας”.

Υπενθυμίζει την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών από το  2017 για τα  πλεονεκτήματα  της ηλεκτροκίνησης μέσω του θεσμού Voltaro.

Τέλος, επαναλαμβάνει ότι για να λυθεί όμως το πρόβλημα των υπερβάσεων  δια παντός και  αν θέλουμε να γλυτώσουμε την «καμπάνα» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οφείλουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αναλάβουν τις ευθύνες  τους».

Η κατάσταση της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης με στοιχεία από την ΠΚΜ

Στην αποτύπωση της κατάστασης με τα αιωρούμενα σωματίδια στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Π.Κ.Μ,. που χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και υλοποιήθηκε από τον Μάιο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2019.

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η αξιολόγηση των συγκεντρώσεων των διαφόρων ρύπων στην ατμόσφαιρα και των πηγών των ρύπων αυτών πάνω στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου και της πρότασης μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας.

Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψαν τα εξής ευρήματα: σε  σχέση με το CO και το SO2, κύριες πηγές σε επίπεδο Περιφέρειας είναι αντίστοιχα οι οδικές μεταφορές με την κεντρική θέρμανση και βιομηχανία. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και για την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. Οι συγκεντρώσεις όμως των ρύπων αυτών κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και εντός των ορίων της νομοθεσίας. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του θείου εκτιμάται ότι παράγονται από την καύση υγρών και στερεών καυσίμων σε έναν σημαντικό αριθμό μικρών βιοτεχνιών της περιοχής που δεν είναι εύκολο να καταγραφούν αναλυτικά σε απογραφές βιομηχανίας καθώς συνήθως ταξινομούνται ως Β, λειτουργούν με ΠΠΔ και δεν διαθέτουν ΑΕΠΟ.

Σε ό,τι αφορά στα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), οι κυριότερες πηγές είναι η κίνηση οχημάτων και η βιομηχανία τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, ενώ τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις βιομηχανικές εκπομπές NOx έχει ο κλάδος των μη μεταλλικών ορυκτών. Παρ’όλα αυτά δεν παρατηρούνται παρά ελάχιστες υπερβάσεις των ορίων τα τελευταία τρία χρόνια για τα οποία έχει γίνει στατιστική ανάλυση. Αντίστοιχα δεν παρατηρούνται και υπερβάσεις συγκεντρώσεων όζοντος. Δεν παρατηρούνται υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις βενζολίου, όπου γίνονται μετρήσεις. Κύρια πηγή VOCs είναι όπως είναι αναμενόμενο η χρήση διαλυτών (βαφή, στεγνό καθάρισμα, οικιακή χρήση διαλυτών), οι οδικές μεταφορές και η βιομηχανία.

Βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας που συνεισφέρουν στις εκπομπές NMVOC είναι οι πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες και η διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει σημαντική ζωική παραγωγή, τμήμα της οποίας βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Βόλβη, Λαγκαδάς). Η γεωγραφική κατανομή των μονάδων ζωικής παραγωγής είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του αέρα εντός του αστικού ιστού της πόλης. Ωστόσο, συνολικά η ζωική παραγωγή έχει μια σημαντική και διαχρονικά αυξανόμενη συνεισφορά στις αέριες εκπομπές. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξεταστούν τεχνικές διαχείρισης των εκπομπών αυτών που σχετίζονται κυρίως με τεχνολογίες για τη διαχείριση της κοπριάς, όπως η αναερόβια ζύμωση για την παραγωγή καύσιμου βιοαερίου. Σημειώνεται ότι ο κλάδος φαίνεται ήδη να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή καθώς την τελευταία δεκαετία έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ένας σημαντικός αριθμός μονάδων διαχείρισης αγροτικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων με στόχο την ενεργειακή τους αξιοποίηση.

Είναι βάσιμο να υποθέσει κανείς ότι η κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστεί στο μέλλον υποβοηθούμενη από την επιδότηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (όπως είναι η βιομάζα) αλλά και από την ζήτηση θερμικής ενέργειας τόσο σε κτηνοτροφικές μονάδες όσο και σε θερμοκήπια της περιοχής. Κύρια πηγή μετάλλων είναι η βιομηχανία και βενζο-α-πυρενίου η καύση βιομάζας στη γεωργία. Σε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις τους, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα καθώς δεν διενεργούνται συστηματικά χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό τους.

Υπερβάσεις των ορίων καταγράφονται σε σχέση με τα ΡΜ10 και τα ΡΜ2.5 που μπορεί να προέρχονται από καύση ή επαναιώρηση σκόνης

Στο πλαίσιο του έργου «Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου» του ΥΠΕΝ διενεργήθηκαν δειγματοληψίες ΡΜ10 και στη συνέχεια χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό βενζο-α-πυρενίου και μετάλλων σε δύο θέσεις στη Θεσσαλονίκη (στις θέσεις των σταθμών του ΕΔΠΑΡ Αγία Σοφία και Σίνδος). Οι συγκεντρώσεις ήταν χαμηλότερες των οριακών τιμών σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίστοιχο ήταν και το αποτέλεσμα της προσομοίωσης που έγινε στο πλαίσιο του ίδιου έργου. Υπερβάσεις των ορίων καταγράφονται σε σχέση με τα ΡΜ10 και τα ΡΜ2.5 η οποία μπορεί να προέρχεται από καύση ή επαναιώρηση σκόνης. Η παρουσία των αιρώμενων σωματιδίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τους χειμερινούς μήνες είναι αυξημένη εξαιτίας της καύσης βιομάζας, της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης και της βιομηχανικής δραστηριότητας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κεντρική θέρμανση, οι γεωργικές δραστηριότητες και η βιομηχανία συνεισφέρουν κατά 92% στις συνολικές εκπομπές σε επίπεδο Περιφέρειας. Στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης σχετικά σημαντική συνεισφορά έχει και η οδική κυκλοφορία.

Η ίδια περίπου εικόνα παρατηρείται και για την περίπτωση των ΡΜ2.5. Ο κλάδος των εξορύξεων είναι η κύρια πηγή ΡΜ10 της βιομηχανίας. Ο ίδιος κλάδος και οι κλάδοι τροφίμων, διύλισης, μη μεταλλικών ορυκτών, παραγωγής ενέργειας και βασικών μετάλλων είναι η κύρια πηγή ΡΜ2.5 από τη βιομηχανία.

Τα τρία βασικά λατομεία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι το λατομείο του ΤΙΤΑΝ στο Ντεβέ Καράν, το λατομείο της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στη λατομική περιοχή των Ταγαράδων και το λατομείο της LAFARGE στο Μεσαίο. Και τα τρία λατομεία είναι αδειοδοτημένα και ελεγχόμενα, ωστόσο είναι δυνατό μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές να εφαρμοστούν σε αυτά έτσι ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές τους. Σημαντική πηγή εκπομπών σωματιδίων δεν είναι μόνο οι ίδιες οι εξορυκτικές δραστηριότητες αλλά και η διαχείριση των δομικών υλικών που εξορύσσονται καθώς και η οδική μεταφορά τους.

Όπως δείχνουν οι μετρήσεις, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων στους σταθμούς που σχετίζονται με βιομηχανικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διαχείρισης δομικών υλικών (Κορδελιό, Σίνδος, Καλοχώρι) είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το σταθμό της Νεοχωρούδας, ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα και στη κεντρική γραμμή της φοράς του ανέμου προς τα δύο από τα τρία βασικά λατομεία της Θεσσαλονίκης (Ντεβέ Καράν και Μεσαίο). Και σε αυτή την περίπτωση, οι υψηλές τιμές σωματιδίων στους συγκεκριμένους σταθμούς μπορούν επίσης εν μέρει να αποδοθούν στην αυξημένη οδική κυκλοφορία φορτηγών και βαρέων μηχανημάτων έργου καθώς και στο προβληματικό οδικό δίκτυο της περιοχής.

Τα ρυπαντικά φορτία σωματιδίων των βασικών βιομηχανικών κλάδων που απαντώνται στην δυτική Θεσσαλονίκη (μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή βασικών μετάλλων και διύλιση πετρελαίου) έχουν μια διακριτή συμβολή στις εκπομπές σωματιδίων, ωστόσο η συνεισφορά τους έχει περιοριστεί σημαντικά μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IED που μείωσε σημαντικά τις οριακές τιμές εκπομπών και, επομένως, τα εκπεμπόμενα ρυπαντικά φορτία Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θαλάσσιο άλας συνεισφέρει στις συγκεντρώσεις ΡΜ10 σε παραθαλάσσιες περιοχές. Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου του ΥΠΕΝ έγιναν δειγματοληψίες και στη συνέχεια προσδιορισμός των βασικών ιόντων και υπολογισμό θαλασσίου άλατος σε μία περιοχή της Θεσσαλονίκης (Αγία Σοφία).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προσδιορισμού, το θαλάσσιο άλας κυμαίνεται από 0,7% – 9,8% των ΡΜ10, με την υψηλότερη τιμή να παρατηρείται την άνοιξη. Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης στο πλαίσιο του ίδιου έργου (συμμετοχή του θαλασσίου άλατος στα ΡΜ10 έως 10%).

Κατόπιν, όλων των παραπάνω κατατέθηκε μία λίστα προτεινόμενων μέτρων ανά κατηγορία παρέμβασης, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ – ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Β1. Εντατικοποίηση των ελέγχων τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Β3. Ένταξη του Φ.Α. και εναλλακτικών ενεργειακών και θερμικών πηγών στη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία

Θ1. Πρόγραμμα αναβάθμισης συμβατικών τζακιών σε ενεργειακά

Μ1. Ηλεκτροκίνηση και χρήση ΦΑ σε αυτοκίνητα Δημοσίων Φορέων και ΟΤΑ

Γ1. Προώθηση της εκμετάλλευσης γεωργικών παραπροϊόντων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

Λ3. Πράσινο στις ταράτσες των κτηρίων και προώθηση αστικών λαχανόκηπων σε ταράτσες και μπαλκόνια Θ2. Κίνητρα για τη διείσδυση Φυσικού Αερίου στη θέρμανση κτιρίων

Μ2. Δημιουργία υποδομών ανεφοδιασμού πλοίων με LNG

Λ6. Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων και ενίσχυση του συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων Θ3. Εκμετάλλευση θερμικού φορτίου για τοπική εφαρμογή

Μ4. Ανανέωση του στόλου φορτηγών – λεωφορείων – ταξί

Θ4. Εξειδικευμένο πρόγραμμα για την ενεργειακή βελτιστοποίηση κτιρίων ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Μ3. Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη ΒΔ Θεσσαλονίκη

Λ1. Εφαρμογή καλών πρακτικών για τη μείωση διάχυτων εκπομπών σωματιδίων

 Λ7. Βελτιστοποίηση ωραρίου / δρομολογίων απορριμματοφόρων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Λ8. Οργάνωση και υλοποίηση καμπάνιας μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων εκτός ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης ΘΕΣΜΙΚΑ/ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ

Β2. Επέκταση της εφαρμογής ΒΔΤ στους κλάδους μη μεταλλικών ορυκτών και εξόρυξης

Λ2. Πλαίσιο συνεργασίας των υφιστάμενων δικτύων παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Λ4. Δημιουργία πάρκων σε χώρους παλαιών στρατοπέδων

Λ5.Χαρτογράφηση κατά περίπτωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας εντός ΠΚΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Θ5. Ενημερωτική καμπάνια για τη μείωση εκπομπών από τη θέρμανση κτιρίων

Γ2. Ορθολογική διαχείριση των γεωργικών παραπροϊόντων και καμπάνια ενημέρωσης

Λ9. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ποιότητα της ατμόσφαιρας με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:2622/01

Μπογιές και φέιγ βολάν στη δικαστικό Αντωνία Βαρελά Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

23:2522/01

«Ιδιαίτερα σπάνιες οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο της Moderna» Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2022/01

Οδηγίες της ΓΓΠΠ ενόψει της επιδείνωσης του καιρού Κοινωνία

23:1022/01

Σουηδία: 4.214 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 84 θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0522/01

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

23:0022/01

Ρωσία: Πάνω από 21.500 νέα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5522/01

Αθώωση γυναίκας που κατηγορήθηκε για ασελγείς πράξεις σε βάρος του γιου της Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:5022/01

Κτίριο υποδοχής επισκεπτών αποκτά το ανάκτορο της Αρχαίας Πέλλας Περιφέρειες

22:4522/01

Συνάντηση Γεωργιάδη – Πάιατ: Τι συζήτησαν Πολιτική

22:4022/01

Δ. Θέρμης: Το “Βοήθεια στο Σπίτι” στο πλευρό όσων επιθυμούν να εμβολιαστούν αλλά αδυνατ... Δήμοι

22:3722/01

Αρνητικά και τα 190 rapid test σε επαγγελματίες στον Δήμο Ευόσμου-Κορδελιού Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

22:3522/01

Στα 107,5 δισ ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο Οικονομία

22:2522/01

ΣΥΡΙΖΑ: Αν η ΝΔ είχε ακούσει τις προτάσεις μας ο Τουρισμός θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση Κόμματα ,Πολιτική

22:2022/01

ΠΚΜ: Οδηγίες για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού Κοινωνία ,Περιφέρειες

22:1522/01

Β. Κοντοζαμάνης: Άμεσα η προκήρυξη 500 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Υγεία

22:1022/01

Ινδία: 14.545 νέα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0522/01

AstraZeneca: Αρχικά «μικρότερες ποσότητες» του εμβολίου της στην Ευρώπη Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0322/01

Ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Επικαιρότητα

22:0022/01

Κομισιόν: Πράσινο φως σε Ουγγαρία για την προμήθεια του Sputnik-V Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5522/01

Ιταλία-Κορωνοϊός: 13.633 κρούσματα, 472 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5422/01

Σαρηγιάννης: Ανησυχούμε για τη μετάλλαξη -Φόβοι για επιτάχυνση 3ου κύματος Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

21:5022/01

Σκυλακάκης: Οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να πηγαίνουν σε αυτούς που πλήττονται Κορωνοϊός ,Πολιτική

21:4522/01

Νέο μήνυμα Ναβάλνι από τη φυλακή: Είμαι καλά – Δεν πρόκειται να αυτοκτονήσω Διεθνή

21:4022/01

Σπάνια πολεμικά κειμήλια στο «Ελ. Βενιζέλος» Κοινωνία

21:3522/01

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Επανεκκίνηση από τη Δευτέρα με τεχνικές προσαρμογές Ελλάδα

21:3022/01

Σοκ στην Ιταλία: Δεκάχρονη πέθανε από ασφυξία για διαδικτυακή πρόκληση! Διεθνή

21:2122/01

Καλλιθέα: Κατέληξε η ηλικιωμένη που μαχαιρώθηκε από τον εγγονό της Κοινωνία ,Σημαντικά

21:2022/01

Πορτογαλία: Ασφυκτική η πίεση στα νοσοκομεία Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:1022/01

Προς αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων η Ιαπωνία Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0022/01

Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής: Παράταση κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου Περιφέρειες

20:5822/01

Διευκρινίσεις Μαγιορκίνη για τις υφασμάτινες και τις χειρουργικές μάσκες Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

20:5022/01

Τη Δευτέρα στην Αθήνα η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Διεθνή ,Ελλάδα

20:4022/01

Lockdown: Τι ισχύει για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών Κορωνοϊός ,Παιδεία

20:3022/01

Αυγενάκης: Κάνουμε τον αθλητισμό μας πιο καθαρό για να φιλοξενεί ακόμη περισσότερα παιδιά Αθλητισμός ,Πολιτική

20:2622/01

Δημοσκόπηση OPEN: Προβάδισμα ΝΔ – Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τον εμβολιασμό Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Σημαντικά

20:2022/01

Σχοινάς: Όχι στο ποδόσφαιρο που προορίζεται για πλούσιους και ισχυρούς Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:1022/01

Φωταγώγηση Λευκού Πύργου για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολ... Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:0722/01

Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Τιτίκα Σαριγκούλη Ελλάδα ,Πολιτισμός ,Σημαντικά

20:0022/01

Lockdown: Πόσα άτομα επιτρέπονται στα ταξί – Τι ισχύει για ψάρεμα και κυνήγι Κοινωνία ,Κορωνοϊός

19:5022/01

Ιταλία: 700 φέρετρα παραμένουν άταφα στο Παλέρμο Διεθνή

19:4222/01

Τζόνσον: Το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊού «ίσως είναι πιο θανατηφόρο» Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

19:4022/01

Google: Απειλεί να κλείσει τη μηχανή αναζήτηση στην Αυστραλία Διεθνή ,Τεχνολογία

19:3622/01

Embryolab: Επιλέγουμε πρόληψη και προστασία από τον ιό για τη γονιμότητά μας Β.Ελλάδα ,Επιστήμη

19:3422/01

Αίρεται το σκληρό lockdown για Αργολίδα, Ανθήλη, Παλαικάστρου και Κάλυμνο Ελλάδα ,Κορωνοϊός

19:3022/01

Συρία: Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν από «ισραηλινή επίθεση» στη Χάμα Διεθνή

19:2022/01

ΗΠΑ: Οι ταξιδιώτες εξωτερικού θα μπαίνουν σε καραντίνα Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:1022/01

Μ. Τσαβούσογλου: Δεν κάνουμε πίσω στο Αιγαίο για τα 12 ναυτικά μίλια Διεθνή

19:0022/01

Επίδομα θέρμανσης: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές Ενέργεια ,Κοινωνία

18:5222/01

Μεγάλη καμπάνια του ΕΕΘ για το παραδοσιακό λιανεμπόριο (video) Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

18:5022/01

Εφαρμογή αξιολογεί πόσο φιλικές προς το περιβάλλον είναι οι αγορές Περιβάλλον

18:4922/01

Οι ανακοινώσεις Κεραμέως για το άνοιγμα Γυμνασίων – Λυκείων την 1η Φεβρουαρίου Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:4122/01

ΣΕΤΕΟ: Η Εγνατία Οδός συντηρείται – αχρείαστη η παραχώρηση Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

18:4022/01

Δ. Ωραιοκάστρου: Σίτιση αδέσποτων ζώων με ξηρά τροφή Δήμοι ,Κοινωνία

18:3822/01

Επαναλειτουργούν από 1η Φεβρουαρίου τα πρακτορεία ΟΠΑΠ – Τι ισχύει για τα μέτρα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:3022/01

Θεσ/νίκη: Δικογραφία σε στελέχη για απόρριψη αποβλήτων Θεσσαλονίκη

18:2022/01

Ευρ. Κοινοβούλιο: Να αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα η αποσύνδεση εργαζομένων Διεθνή

18:1522/01

Ανοίγουν τα σχολεία την 1η Φεβρουαρίου Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

18:1022/01

Κορωνοϊός: Πόσα πρόστιμα για μη τήρηση μέτρων Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:0022/01

Δείτε LIVE την ενημέρωση για τον κορωνοϊό Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:5522/01

Χάρτης κρουσμάτων: Πρώτη η Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

17:5322/01

Απάντηση Χρ. Ταραντίλη στον ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτική

17:5022/01

«Θεσμικό αντιδημοκρατικό κατήφορο» καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Βούτσης Πολιτική

17:4322/01

Το ΠΑΜΑΚ για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

17:4122/01

Στοίχημα προγνωστικά: Με τα γκολ στη Γερμανία και Λεβάντε στο 1.73 Αθλητισμός

17:4022/01

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Εταιρίες από Ελλάδα και Κύπρο στο BAU Online 2021 Επιχειρήσεις

17:3722/01

Κορωνοϊός: 585 νέα κρούσματα, 288 διασωληνωμένοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3122/01

Βιασμός 11χρονης αθλήτριας: Ομολογία – σοκ από τον προπονητή της Αθλητισμός ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:3022/01

Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εμβολιασμοί στη δομή του Αγίου Παντελεήμονα Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιστήμη

17:2922/01

«Η συμβολή του ΑΠΘ στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού» Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

17:2022/01

Καραμανλής: Μέσα στο επόμενο εξάμηνο η δημοπράτηση του πρώτου τμήματος του «Fly over» Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

17:1422/01

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: Μόνο οι 2.000 απ’ τους εμβολιασθέντες είναι θωρακισμένοι μέχρι σ... Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

17:1022/01

Καλαφάτης: Στη Θεσσαλονίκη και τη Β. Ελλάδα η πανδημία δεν βρίσκεται σε έξαρση Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:0022/01

Βρετανία: Έως και 7.200 ευρώ για τα πρόστιμα για παράνομα πάρτι Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:5722/01

Κικίλιας: Ανησυχία για τις μεταλλάξεις κορωνοϊού – Δημιουργία δικτύου επιτήρησης Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

16:5022/01

Φον ντερ Λάιεν: Να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:4522/01

Υπότροφοι ΙΚΥ: Ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων εργασιών Παιδεία

16:4022/01

Με τον Κυριάκο Πιερρακάκη συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κορωνοϊός ,Πολιτική

16:3022/01

Γαλλία: Απαραίτητο το αρνητικό τεστ για ταξιδιώτες Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:2022/01

Το ανοσοποιητικό τους σαν τα μάτια τους οι Θεσσαλονικείς – Αύξηση 35% στα συμπληρώματα ... Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

16:1022/01

Αθωώθηκε μητέρα για ασέλγεια στο γιό της Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

16:0122/01

Θεσσαλονίκη: Μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

16:0022/01

Συνάντηση Τσαβούσογλου – Στόλτενμπεργκ στις Βρυξέλλες Διεθνή

15:5022/01

«Πράσινες Αποστολές» από τον δ. Ωραιοκάστρου Δήμοι

15:4122/01

Εγγονός μαχαίρωσε τη γιαγιά του στην Καλλιθέα Κοινωνία ,Σημαντικά

15:4022/01

Γαλλία: Ποιες μάσκες πρέπει να αποφεύγονται και γιατί Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:3722/01

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η απονομή των εκκρεμών συντάξεων Κοινωνία ,Πολιτική ,Σημαντικά

15:3022/01

Πελόζι: Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη δίκη Τραμπ Διεθνή

15:2022/01

Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση επιδιώκει δημιουργία πελατείας για τα ιδιωτικά κολλέγια Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:1622/01

Δ. Θεσσαλονίκης: Παρέδωσε στο “Ιπποκράτειο” αμαξίδιο που προήλθε από τη δράση συλλογής ... Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

15:1022/01

Η Κομισιόν θα ζητήσει εξηγήσεις από την Pfizer για τις νέες καθυστερήσεις Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:0022/01

Μπλίνκεν: Σημαντική η σχέση ασφαλείας ΗΠΑ-Ελλάδας Διεθνή

14:5522/01

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση αντιεξουσιαστών σε εταιρεία ταχυμεταφορών (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:5022/01

Παρέμβαση Καράογλου για ένταξη δικηγόρων στην Επιστρεπτέα 5 Πολιτική

14:4022/01

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας σε πέντε Περιφέρειες Κοινωνία ,Οικονομία ,Περιφέρειες

14:3122/01

Έκρυβε χασίς μέσα σε πυροσβεστήρες! (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

14:3022/01

Ακόμη δύο βιομηχανίες εντάσσονται στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ Ενέργεια

14:2622/01

Στην “έξοδο” πάνω από 400 συμβασιούχοι καθαριστές του e-ΕΦΚΑ Ειδήσεις ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

14:2022/01

Χορήγηση επιδομάτων ασθενείας μέσω e-ΕΦΚΑ Κοινωνία ,Οικονομία

14:1022/01

ΥΠΑ: Παράταση Notam μέχρι 8 Φλεβάρη Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:0022/01

Με εκπροσώπους εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς συναντήθηκε αντιπροσωπεία της ΝΔ Επιχειρήσεις ,Πολιτική

13:5222/01

Γιαννακίδου: Ήρθε η ώρα για τομές στον αθλητισμό (ΗΧΗΤΙΚΟ) Αθλητισμός ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

13:4522/01

Κορωνοϊός: «Κοκτέιλ» αντισωμάτων μειώνει το ιικό φορτίο σε ασθενείς Κορωνοϊός ,Υγεία

13:3022/01

Με 12 σερί νίκες, δεν το λες και ντέρμπι… Αθλητισμός

13:1522/01

Ζεφύρι: Νεκρή 27χρονη από φωτιά – Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιος της Κοινωνία

13:1422/01

Κορωνοϊός: Ανοίγουν τα σχολεία την 1η Φεβρουαρίου Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

13:1122/01

«Σπάμε τη σιωπή»: Διαμαρτυρία φοιτητών του ΑΠΘ κατά της βίας των γυναικών (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:0022/01

Στην ανακρίτρια Χανίων ο Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του Ελλάδα

12:5622/01

Καπουσούζης: «Αρρωστημένα μυαλά» αμαυρώνουν την εικόνα (ΗΧΗΤΙΚΟ) Αθλητισμός ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:4622/01

ΕΒΕΘ: Ημερίδα για το Λιανικό Εμπόριο και το «e-λιανικό» Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

12:4522/01

Σταϊκούρας: Εργαζόμαστε με σχέδιο για να ξεπεράσουμε την κρίση Βουλή ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

12:4122/01

OTΘ: Και blog για την τουριστική Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

12:3922/01

Από τη Θεσσαλονίκη με αγάπη (ΦΩΤΟ-VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:3422/01

ΥΠΑ: Ως τις 8/2 οι αεροπορικές οδηγίες- Η περίπτωση του Ισραήλ Ελλάδα ,Τουρισμός

12:3022/01

Αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες: Οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ Επιχειρήσεις

12:1522/01

Βόλος: Μητέρα χάρισε για δεύτερη φορά ζωή στο γιο της Κοινωνία ,Υγεία

12:1422/01

Καλαμαριά: Συνεχίζονται τα drive through tests από τον ΕΟΔΥ (ΦΩΤΟ) Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:0022/01

Ζάκυνθος: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης Κοινωνία

11:5522/01

Βαρβιτσιώτης: Δεν περιμένουμε κοσμογονία στις διερευνητικές επαφές (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Πολιτική

11:5522/01

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ Κοινωνία

11:4522/01

Ανεβαίνει ο Ερμής Αθλητισμός

11:3022/01

ΕΙΟ: Παραιτήθηκε ο Αντιπρόεδρος Βορείου Ελλάδος Αθλητισμός ,Κοινωνία

11:2822/01

Ogilvy – AQ Strategy: Στρατηγική συνεργασία στην αγορά του τουρισμού Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

11:1822/01

Μ. Συρεγγέλα: Εκατοντάδες οι κλήσεις γυναικών που έχουν υποστεί βία στο 15900 Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

11:1622/01

ΣΥΡΙΖΑ για Ευρ. Συμβούλιο: Ο κ. Μητσοτάκης έμεινε με ένα πιστοποιητικό επιπολαιότητας Κόμματα ,Πολιτική

11:1522/01

Δύο ακόμη υπερσύγχρονα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα Ελλάδα ,Ναυτιλία

11:0022/01

Ρωσία: Συνέλαβαν στενούς συνεργάτες του Ναβάλνι στη Μόσχα Διεθνή

10:5322/01

Έκτακτη σύσκεψη στο υπ. Υγείας για τις μεταλλάξεις κορωνοϊού Κορωνοϊός

10:4522/01

Μόσιαλος: Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία μπορούν να ανοίξουν σύντομα Γυμνάσια και Λ... Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:3022/01

ΔΟΕ: Συγχαρητήρια Μπαχ σε Καπράλο Αθλητισμός

10:1522/01

Στοιχηματικό Κουπόνι Παρασκευής Αθλητισμός

10:1322/01

Η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης στο ευρωπαϊκό έργο EMBRACIN Δήμοι ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

10:0022/01

Παπαγεωργόπουλος για Μπουτάρη: Δεν ζήτησε συγγνώμη από τους Θεσσαλονικείς Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

09:4522/01

Γιατί η απόρριψη των επεξεργασμένων τροφών είναι το «κλειδί» για καλή ζωή; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

09:3022/01

Παρέμβαση Ρουβίκωνα στην Εθνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (ΦΩΤΟ) Κοινωνία

09:1522/01

Σχοινάς μετά τη συνάντηση με Τσαβούσογλου: Ώρα για θετικά βήματα Διεθνή

09:1122/01

Ισχυρός σεισμός τώρα κοντά στην Κρήτη Κοινωνία

09:0022/01

Δωρεάν rapid test για επαγγελματίες του Ευόσμου και του Κορδελιού Δήμοι ,Επιχειρήσεις

08:4522/01

Σύψας: Δεν αποκλείεται τρίτο κύμα κορωνοϊού Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:3022/01

«Με συμβούλεψε να σωπάσω και να το ξεχάσω» – Τρεις οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις π... Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

08:1522/01

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Υπερδιπλάσια αύξηση αγορών ελέω κορωνοϊού Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:0822/01

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της συμπλοκής με τους πυροβολισμούς Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:0022/01

Προπονητές: Ο αθλητισμός πληγώθηκε αλλά θα ξαναβρεί το δρόμο του Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Επιστήμη

07:4522/01

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Το πρότυπο «σπίτι» για τα «Βέλη» ETR 470 (φωτο+videos) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

07:3022/01

Εξαδάκτυλος: Δεν είμαστε κοντά στο άνοιγμα Γυμνασίων-Λυκείων και εστίασης Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

07:1522/01

Στο πράσινο η Ελλάδα στον χάρτη με τον δείκτη θετικότητας Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

07:0522/01

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:0122/01

Επιστολή Ολυμπιονικών στη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΦΩΤΟ) Αθλητισμός ,Κοινωνία

07:0022/01

O καιρός σήμερα, Παρασκευή Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ