Κιλκίς – Μπρέντα: Διαδραστικό παιχνίδι γεύσεων και ιστορίας

Κιλκίς – Μπρέντα: Διαδραστικό παιχνίδι γεύσεων και ιστορίας

Ένα καινοτόμο παιχνίδι το οποίο θα υλοποιείται μέσω εφαρμογής, συνδυάζοντας την ιστορική και γαστρονομική εξερεύνηση του νομού Κιλκίς, θέτει νέες βάσεις στην εξωστρέφεια της περιοχής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Brenda ονομάζεται το διαδραστικό παιχνίδι και όπως δηλώνει στο GRTimes.gr ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Χρήστος Χατζημλάδης «στόχος μας είναι να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα των επιχειρήσεων του νομού μας».

Ρεπορτάζ: Ντέπυ Χιωτοπούλου ([email protected])

BRENDA, ένα παιχνίδι γεύσεων και ιστορίας που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, στους επισκέπτες αλλά και στους κατοίκους του νομού Κιλκίς. Ένα διαδραστικό παιχνίδι μέσω διαδικτύου το οποίο θα αναδεικνύει την πολιτιστική, ιστορική, γαστρονομική κληρονομιά του Κιλκίς και της ευρύτερης περιοχής, αντλώντας θέματα από την γαστρονομία και τις παραδοσιακές συνταγές.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς, ως συντονιστής φορέας του Έργου με τίτλο «BRENDA- Digital Gastronomy Routes» και ακρωνύμιο «ΒΡΕΝΤΑ» το οποίο  εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στοχεύει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων  μελών του με το παραγόμενο έργο με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής.

«Το BRENDA είναι στη λογική virtual, είναι κάτι πρωτόγνωρο και χρειάζεται η απαραίτητη ενημέρωση ώστε να αλλάξει η νοοτροπία των επιχειρηματιών» δηλώνει στο GRTimes.gr ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Χρήστος Χατζημλάδης επισημαίνοντας πως στόχος του Επιμελητηρίου, μέσω και της συγκεκριμένης δράσης, είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στις επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς.

Πρόσφατα, τόσο στο Κιλκίς όσο και στη Γουμένισσα πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους επιχειρηματίες του τόπου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γαστρονομίας, της εστίασης και της παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων ώστε να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το νέο διαδραστικό παιχνίδι BRENDA και την ένταξή τους σ’ αυτό.

Όπως πληροφορείται το GRTimes.gr το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών στην περιοχή της Γουμένισσας ήταν μεγαλύτερο από εκείνο του Κιλκίς, όπου συνολικά και στις δυο πόλεις έδωσαν το ‘παρών’ περί τους 30 επιχειρηματίες.

Γαστρονομία και πολιτισμός

Το σύστημα Brenda είναι ένα καινοτόμο παιχνίδι σοβαρού σκοπού (serious game) το οποίο υλοποιείται μέσω μιας εφαρμογής που συνδυάζει την ιστορική και γαστρονομική εξερεύνηση της περιοχής του νομού Κιλκίς μέσω της ανάπτυξης μιας παιγνιδικής εμπειρίας. Η συνολική εμπειρία είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει στον επισκέπτη έναν οργανωμένο και διασκεδαστικό τρόπο για να γνωρίσει σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα του τόπου όπως η ιστορία, ο πολιτισμός, η φυσική ομορφιά και η τοπική γαστρονομία, καθώς επίσης και να διασυνδεθεί με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπου μπορεί να δοκιμάσει τα τοπικά προϊόντα και τις γεύσεις.

Η ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του Κιλκίς υλοποιείται κατά κύριο λόγο για τους επισκέπτες, αλλά το σύστημα έχει σχεδιασθεί να χρησιμοποιηθεί και από τους κατοίκους της πόλης και του νομού, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, αλλά και από τους μαθητές καθώς περιέχει ειδικές μαθησιακές δράσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω διαδικτύου αλλά και με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας.

Βασικός σκοπός του BRENDA είναι αφενός ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με την τοπική γαστρονομική παράδοση και την ιστορία, να γευτεί συνταγές και προϊόντα και αφετέρου φεύγοντας να προμηθευτεί ακόμη περισσότερα, κουβαλώντας τη γευστική εμπειρία μαζί του.

Το παιχνίδι, όπως επισημαίνει στο GRTimes.gr ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Χρήστος Χατζημλάδης βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, προσθέτοντας πως σε βάθος 3-4 μηνών θα τεθεί σε λειτουργία.

Τρεις εφαρμογές, σε τέσσερις γλώσσες

Το σύστημα Brenda αποτελείται από τρεις εφαρμογές κεντρικά διασυνδεδεμένες με τη  βάση του παιχνιδιού:

α. Μια εφαρμογή για τη χρήση του παιχνιδιού από φορητές συσκευές, που επιτρέπει τον εντοπισμό της θέσης του χρήστη μέσω της υπηρεσίας εντοπισμού GPS.

β. Μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας  (Augmented Reality – AR)  η οποία εμπλουτίζει την εμπειρία της παιγνιοποιημένης εξερεύνησης με παιγνιδικές δράσεις αναγνώρισης στοιχείων που απαιτούν φυσική παρουσία του χρήστη σε κάθε σημείο εξερεύνησης.

γ. Την κεντρική ιστοσελίδα του παιχνιδιού που συνδέεται με την εφαρμογή και επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση από σταθερό υπολογιστή.

Το συνολικό σύστημα της εφαρμογής με τις διαδικασίες, την τεκμηρίωση και τις διάφορες παιγνιδικές δραστηριότητες, οργανώνεται σε μορφή διαδικτυακής εφαρμογής εξίσου προσβάσιμης από desktop και φορητές συσκευές, με εμφάνιση και λειτουργία που προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε συσκευή. Η διαδικασία της παιγνιοποίησης αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης του συστήματος Brenda έναντι άλλων εφαρμογών τουριστικού ενδιαφέροντος και ξεναγικών υλοποιήσεων και έγκειται στη χρήση βασικών στοιχείων παιχνιδιού (στόχοι, προκλήσεις, επιτεύγματα, επιβραβεύσεις) που αυξάνουν το ενδιαφέρον και το κίνητρο των χρηστών, επιτρέποντάς τους να διαδράσουν ουσιαστικά με την πληροφορία μέσα από ένα σενάριο που συνδυάζει την ιστορική ξενάγηση με τη διαδικασία γνωριμίας με την τοπική γαστρονομική παράδοση.

Το σενάριο του παιχνιδιού επικεντρώνεται στη σημασία της τοπικής γαστρονομίας ως αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς και στοχεύει στην ανάδειξη της σχέσης της γεύσης με τη μνήμη και την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα ενός τόπου. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τους Φύλακες της Μνήμης, μια παλιά συντεχνία μαγείρων, επιφορτισμένων με την αποστολή της διατήρησης της γευστικής μνήμης της Ελλάδας στο πέρασμα του χρόνου. Στόχος του παίκτη είναι να μυηθεί και να ανελιχθεί στην ιεραρχία της συντεχνίας, ολοκληρώνοντας τις συνταγές ενός Μαγικού Τσελεμεντέ αφιερωμένου στην παραδοσιακή κουζίνα του Κιλκίς. Το σύστημα είναι πολυγλωσσικό και υποστηρίζονται τέσσερις (4) γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά.

Ιστορική και γαστρονομική εξερεύνηση

Η πρόοδος του παίκτη στο παιγνίδι Brenda εξελίσσεται σε δύο βασικούς άξονες: την ιστορική εξερεύνηση και τη γαστρονομική εξερεύνηση.

Υπό την καθοδήγηση της Μπρέντα, της τελευταίας Μεγάλης Γευσιμάγιστρου των Φυλάκων της Μνήμης, ο παίκτης πρέπει να εξερευνήσει διάφορα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν ενταχθεί στο παιχνίδι από το Επιμελητήριο του Κιλκίς, και να διεκπεραιώσει μια σειρά αποστολών για να κερδίσει νομίσματα γνώσης, ώστε να αγοράσει τα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε συνταγής και να μάθει από την Μπρέντα τον τρόπο εκτέλεσής της. Επιπλέον, στο πλαίσιο της γαστρονομικής εξερεύνησης, ο παίκτης προτρέπεται να γευτεί τις συνταγές στην πράξη επιλέγοντας μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων εστίασης του Κιλκίς, δράση που προσμετρείται στην πρόοδο του και αποτελεί σημαντικό κίνητρο ολοκλήρωσης του παιχνιδιού.

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα των επιχειρήσεων του νομού μας, αυτός είναι και ο ρόλος του Επιμελητηρίου» δηλώνει ο κ. Χατζημλάδης.

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Κιλκίς το οποίο εκπροσωπεί περισσότερες από 6.500 επιχειρήσεις κάθε είδους, συμμετέχει στην ανάπτυξη του Έργου, καθώς επίσης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μέσω του ερευνητικού εργαστήριου inArts, του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας με Επιστημονικά υπεύθυνο τον μόνιμο επίκουρο καθηγητή Γιάννη Δεληγιάννη.

Επιπρόσθετα, στο έργο συμμετέχουν και η εταιρία Arlise Knowledge  Network,  η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η εταιρία Οπτικοακουστική Επικοινωνία, με διακριτικό τίτλο  HoneyBee.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Θεσσαλονίκη: Πρωτοβουλία του ΕΕΘ για να διασωθεί το Παλατάκι

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο 16ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη»

Επιμελητήριο Πιερίας: Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Εξωστρέφεια για την αύξηση επισκεψιμότητας στον ορεινό όγκο

 

 

 

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top