Περιζήτητο το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Περιζήτητο το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

«Η ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι μια ειδικότητα αιχμής που έχει ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Αμερική οι μηχανικοί περιβάλλοντος είναι περιζήτητοι και καλοπληρωμένοι. Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών περιβάλλοντος είναι από τις λίγες ειδικότητες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας και είναι περιζήτητοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα» τονίζει η αντιπρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ Πέρη Μεντζέλου.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας «Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγορά εργασίας» που εκπόνησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο από τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κ. Μακεδονίας Κωνσταντίνο Γιουτίκα, έδειξαν ότι από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, το 50% αφορά την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Μια ειδικότητα που είναι απαραίτητη στις εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος σε αντίστοιχες προκηρύξεις έργων και διαγωνισμών.

Υψηλά ακαδημαϊκά στάνταρτς της ανώτατης εκπαίδευσης

Το πεδίο του Μηχανικού Περιβάλλοντος συνεχώς αναβαθμίζεται τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο λόγω των μεγάλων περιβαλλοντικών αλλαγών και ζητημάτων παγκοσμίως όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση των φυσικών πόρων, η ρύπανση σε όλη τη βιόσφαιρα (έδαφος, νερό, αέρα) περιλαμβάνοντας φυσικά και ανθρωπογενή περιβάλλοντα, η μείωση της βιοποικιλότητας, η διαχείριση αποβλήτων, η παρουσία επιδημιών.

Σε μία περίοδο μεγάλων περιβαλλοντικών αλλαγών και ζητημάτων παγκόσμιας κλίμακας, όπως η κλιματική αλλαγή, η μείωση των φυσικών πόρων, η ρύπανση σε όλη τη βιόσφαιρα που έχουν ως αποτέλεσμα τις όλο και σοβαρότερες περιβαλλοντικές κρίσεις και επιδημιολογικές εξάρσεις, το επιστημονικό πεδίο του Μηχανικού Περιβάλλοντος συνεχώς διευρύνεται.

Ο μηχανικός περιβάλλοντος διαμορφώνει την πολιτική εταιρειών και υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος, ενημερώνεται διαρκώς σε νομοθετικά ζητήματα του τομέα του σε Τοπικό-Εθνικό-Κοινοτικό και παγκόσμιο επίπεδο, μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία εισηγούμενοι βελτιωτικές προτάσεις στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης, της τεχνολογικής προόδου και κυκλικής οικονομίας.

«Είμαστε στην Ανώτατη Εκπαιδευτική Βαθμίδα και ανήκουμε στο ΔΙΠΑΕ (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας). Το τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 και έχουμε 300 φοιτητές πενταετούς φοίτησης. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τα υψηλά στάνταρ της εκπαίδευσής μας γι αυτό και δεν εισάγονται στο τμήμα περισσότεροι από 100-110 φοιτητές το χρόνο. Υπάρχουν μόνο δύο τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ είναι το μοναδικό τμήμα που ασχολείται συστηματικά με το δομημένο περιβάλλον. Μ αυτό τον τρόπο οι επιστήμονες του τμήματος συμβάλλουν θετικά στις επεκτάσεις πόλεων και στα μεγάλα που γίνονται.

Έχουμε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα. Ένα αποκλειστικά του Τμήματος, ένα άλλο σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, και ένα ακόμη με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Θράκης. Εκπονούνται σημαντικές πρωτογενείς έρευνες για το περιβάλλον , ενώ έχουμε στενή συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού και φοιτητές από ξένες χώρες έχουν ήδη εγγραφεί στο τμήμα μας . Έχουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκτήσει μια πολύ στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας, και διατηρούμε υψηλό επίπεδο σπουδών» τονίζει η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Πέρη Μεντζέλου.
Διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και, τέλος, ενημερώνεται πάνω στη νομοθεσία που αφορά τον τομέα του και μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση τη νομοθεσία αυτή. Η ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τη δομή και λειτουργία των φυσικών και τεχνητών οικοσυστημάτων , τη μεταφορά και δράση ρύπων, τις τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας αέρα, εδάφους και υδάτων, τις κατασκευές και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το τμήμα Μηχανικών περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ιδρύθηκε το 2019 (Ν.4610/ΦΕΚ70/Α΄/07-5-2019) και εδρεύει στη Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη στο Δήμο Δέλτα (Θεσσαλονίκη), είναι πενταετούς φοίτησης και εντάσσεται στα καθιερωμένα διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διεθνής κατηγοριοποίηση του ανήκει στο επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσης της UNESCO (ISCED 2013) και είναι με κωδικό 712.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές του σπουδές μπορεί να έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αποφοίτηση πολιτικών μηχανικών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΑΕ (ΦΩΤΟ)

ΔΙΠΑΕ: Σημαντική ημερίδα Κυκλικής Οικονομίας από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Γιάννενα (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Η “Σπείρα” του ΕΚΕΤΑ, με ΕΛΓΟ Δήμητρα, ΔΙΠΑΕ, ΠΑΜΑΚ και ΠΔΜ

Γ. Ιωαννίδης: Οριστικό το «πάγωμα» της εισήγησης για κλείσιμο τμημάτων του ΔΙΠΑΕ

ΔΙΠΑΕ: Δεν διαλύεται το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος-Οι αντιδράσεις έφεραν αποτέλεσμα

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top